Tìm Kiếm:

. Vì sao tiền tệ là 1 thứ hàng hóa đặc biệt

Tiểu luận: Vì sao sức lao động trở thành hàng hóa là điều kiện để tiền biến thành tư bản

Đọc:33Ngày tạo:20/01/2014Download:0

Khi đề cấp đến sự chuyển hoá của tiền thành tư bản và sức lao động thành hàng hoá Mác đã khẳng định "Tiền chỉ biến thành tư bản khi sức lao động trở thành hàng hoá. Qua đó ta có thể hiểu ý mà Mác nói

Thêm vào bộ sưu tập

chứng minh sức lao động là hàng hóa đặc biệt

Đọc:822Ngày tạo:11/08/2012Download:0

trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát triển, song

Thêm vào bộ sưu tập

Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt? Tại sao nói hàng hóa sức lao động là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn trong công thức chung của chủ nghĩa tư bản?

Đọc:3169Ngày tạo:13/12/2012Download:57

[FONT=&quot]Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt? [FONT=&quot]Tại sao nói hàng hóa sức lao động là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn trong công thức chung của chủ nghĩa tư bản? [F

Thêm vào bộ sưu tập

các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ - đặc biệt là hoạt động trên thị trường mở của Ngân hàng Trung ương

Đọc:1253Ngày tạo:11/08/2012Download:1

lời nói đầuchính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến toàn bộ đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân. thông qua chính sách này, ngân hàng trung ươ

Thêm vào bộ sưu tập

các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ - đặc biệt là hoạt động trên thị trường mở của Ngân hàng Trung ương

Đọc:197Ngày tạo:13/08/2012Download:0

lời nói đầuchính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến toàn bộ đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân. thông qua chính sách này, ngân hàng trung ươ

Thêm vào bộ sưu tập

Đề án: Các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ - đặc biệt là hoạt động trên thị trường mở của Ngân hàng Trung ương

Đọc:15Ngày tạo:10/12/2013Download:0

Chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến toàn bộ đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thông qua chính sách này, Ngân hàng trung ương, Chính p

Thêm vào bộ sưu tập

Hàng hóa và tiền tệ

Đọc:177Ngày tạo:13/12/2012Download:6

HÀNG HÓA VÀ TIỀN TỆ 1. Sản xuất hàng hóa 1.1. Khái niệm Điều kiện: Lịch sử loài người có 2 kiểu tổ chức sản xuất (SX tự cung tự cấp và SX hàng hóa. Khái niệm: KT hàng hóa là k

Thêm vào bộ sưu tập

vận dụng chính sách tiền tệ, đặc biệt là sử dụng các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ phục vụ cho nhiệm vụ điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam.

Đọc:726Ngày tạo:20/03/2012Download:1

lời nói đầu hiện nay, việc vận dụng các chính sách kinh tế tài chính nói chung và chính sách tiền tệ nói riêng của việt nam có rất nhiều tiến bộ so với thời kỳ trước cả về trình độ vận dụng lẫn hiệu q

Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng chính sách tiền tệ, đặc biệt là sử dụng các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ phục vụ cho nhiệm vụ điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam

Đọc:81Ngày tạo:15/01/2013Download:0

lời nói đầu hiện nay, việc vận dụng các chính sách kinh tế tài chính nói chung và chính sách tiền tệ nói riêng của việt nam có rất nhiều tiến bộ so với thời kỳ trước cả về trình độ vận dụng lẫn hiệu q

Thêm vào bộ sưu tập

Sức lao động là một hàng hoá đặc biệt

Đọc:5131Ngày tạo:06/04/2012Download:2

lời mở đầu trong hoạt động sản xuất vật chất thì yếu tố sức lao động phản ánh khả năng lao động của con người và là điều kiện tiên quyết của mọi quá trình lao động sản xuất xã hội. quá trình vận động

Thêm vào bộ sưu tập

Hãy chứng minh sức lao động là hàng hóa đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

I. Sự chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa. 1. Khái niệm sức lao động. Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong cơ thể con người, nó được vận dụng vào quá trình lao động sản xuất

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Vì sao Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm tới vấn đề đảm bảo ASXH

Đọc:7Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Ở Việt Nam, ASXH là hệ thống các cơ chế, chính sách, biện pháp của Nhà nước và XH nhằm trợ giúp mọi thành viên trong XH đối phó với các rủi ro, các cú sốc về KT-XH làm cho họ có nguy cơ bị suy giảm, m

Thêm vào bộ sưu tập

hóa giải thích- vì sao

Đọc:328Ngày tạo:10/11/2012Download:0

III/ MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌAVẤN ĐỀ 1: “Hiện tượng mưa axit” là gì ? Tác hại như thế nào ?Khí thải công nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong ( ô tô, xe máy) có chứa ca

Thêm vào bộ sưu tập

hóa giải thích- vì sao

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

III/ MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌAVẤN ĐỀ 1: “Hiện tượng mưa axit” là gì ? Tác hại như thế nào ?Khí thải công nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong ( ô tô, xe máy) có chứa ca

Thêm vào bộ sưu tập

Hóa Giải Thích " Vì Sao

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

III/ MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌAVẤN ĐỀ 1: “Hiện tượng mưa axit” là gì ? Tác hại như thế nào ?Khí thải công nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong ( ô tô, xe máy) có chứa ca

Thêm vào bộ sưu tập

Đề đặc biệt 1

Đọc:23Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Thêm vào bộ sưu tập

Hãy chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề

Đọc:1402Ngày tạo:04/12/2011Download:0

lời mở đầu trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát t

Thêm vào bộ sưu tập

Hãy chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề.

Đọc:966Ngày tạo:09/01/2012Download:1

lời mở đầu trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát t

Thêm vào bộ sưu tập

Hãy chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề

Đọc:822Ngày tạo:17/04/2012Download:2

lời mở đầu trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát t

Thêm vào bộ sưu tập

Hãy chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề

Đọc:530Ngày tạo:09/01/2012Download:0

lời mở đầu trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát t

Thêm vào bộ sưu tập
1