Tìm Kiếm:

Bài tập cơ kết cấu 1

bài tập lớn cơ kết cấu 2

Đọc:1824Ngày tạo:13/12/2012Download:89

Bài 1: Tính hệ siêu tĩnh theo phương pháp lực .(hình minh họa trong tài liệu) 1. bậc siêu tĩnh.2.xác định 3 hệ cơ bản.3.phương trình cân bằng chính tắc. 4.xác định các hệ số và số h

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập lớn cơ kết cấu

Đọc:525Ngày tạo:09/11/2012Download:27

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC KẾT CẤUMã số đề 1k7Sơ đồ tính 1Số liệu tínhHình học B (m)H (m)L1 (m)L2 (m)0.30.687Tải trọngP1 (KN)P2 (KN)P3 (KN)P4 (KN)22252830γ = 25 KN/m3E = 2.4 KN/m2Nội du

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập lớn cơ kết cấu 1 ĐH kiến trúc tp hcm

Đọc:2701Ngày tạo:11/08/2012Download:5

bài tập lớn số 1tính hệ dầm tĩnh định1. xác định các tải trọng khi nhân hệ số an toàn: 2. tách hệ - sơ đồ tầng:3. xác định phản lực gối tựa-vẽ biểu đồ momen uốn và lực cắt:nhận xét: hệ treo không có l

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng hợp BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC KẾT CẤU

Đọc:955Ngày tạo:13/12/2012Download:50

Tổng hợp BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC KẾT CẤU Tính hệ thanh phẳng theo phương pháp phần tử hữuhạn và phương pháp phân phối mô menI. Đề bài: 3d41. Sơ đồ kết cấu:2. Số liệu :a. Số liệu hình học và vật liệu:S1 S2

Thêm vào bộ sưu tập

Cơ học kết cấu 1

Đọc:300Ngày tạo:13/12/2012Download:26

Cơ học kết cấu 1 ĐHBK Đà Nẵn

Thêm vào bộ sưu tập

Cơ học kết cấu 1

Đọc:135Ngày tạo:13/12/2012Download:12

Cơ học kết cấu 1 ĐHBK Đà Nẵn

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập lớn cơ kết cấu (2 mã đề, 2 bài khác nhau)

Đọc:2105Ngày tạo:11/08/2012Download:10

trong file này có 2 bài luôn nha. số liệu bài 1 :l1=12m l2=10m k1=3 k2=2 q=40(kn/m) p=100(kn) m=150 (knm)số liệu bài 2 :l1=10m l2=8m k1=2 k2=1.5 q=40(kn/m) p=100(kn) m=150

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng cơ kết cấu( powerpoint)

Đọc:824Ngày tạo:11/08/2012Download:4

hi, chúc các bạn học tố

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập lớn Sức bền vật liệu - cơ học kết cấu

Đọc:1475Ngày tạo:13/08/2012Download:6

phần 1: sức bền vật liệubài tập lớn số 1: đặc trưng hình học của hình phẳngbài tập lớn số 2: tính dầm thépbài tập số 3: tính cột chịu lực phức tạpbài tập số 4: tính dầm trên nền đàn hồiphần 2: cơ học

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập lớn kết cấu thép

Đọc:2884Ngày tạo:11/08/2012Download:17

chương i:các vấn đề chung của hệ kết cấu 1.mô tả các bộ phận của hệ kết cấu:mã sốđề bài bước dầmphụ bước dầmchính giá trị n dùng tính lc hoạt tảitiêu chuẩn hệ sốvượt tải61 ls=1.2(m) lp=3.8(m) n=8 pc

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập lớn kết cấu thép

Đọc:1576Ngày tạo:11/08/2012Download:6

chương i:các vấn đề chung của hệ kết cấu 1.mô tả các bộ phận của hệ kết cấu:mã sốđề bài bước dầmphụ bước dầmchính giá trị n dùng tính lc hoạt tảitiêu chuẩn hệ sốvượt tải61 ls=1.2(m) lp=3.8(m) n=8 pc

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập lớn kết cấu 3

Đọc:859Ngày tạo:11/08/2012Download:2

[font=&quot]i. rời rạc hóa kết cấu,lập bảng số liệu cho các nút và các phần tử hữu hạn.lập ma trận chuyển chuyển trục i của từng phần tử [font=&quot]1. rời rạc hóa kết cấu [font=&quot]hệ kết cấu được

Thêm vào bộ sưu tập

bt lớn cơ kết cấu 1

Đọc:247Ngày tạo:09/11/2012Download:9

6/.ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG: 6.1 Đường ảnh hưởng của gối tựa D: Chọn trục chuẩn trùng với đường trục dầm Cho P=1 di động trên dầm chính CDEF. Tung độ tại D = 1. Tung độ tại E = 0 Tung độ tại F = -5/6 Tun

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình cơ học kết cấu 1

Đọc:213Ngày tạo:13/12/2012Download:27

https://lh4.googleusercontent.com/-ffEt6zwtRAQ/T1XQDKvWkpI/AAAAAAAAAO8/aOQdGTb1sno/s512/Capture.PN

Thêm vào bộ sưu tập

đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu - cơ học kết cấu

Đọc:810Ngày tạo:13/12/2012Download:86

Tài liệu tham khảo “Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn Sức bến vật liệu - Cơ họckết cấu“ được biên soạn theo đúng đề cương “Chương trình giảng dạy môn SBVL vàCHKC“ do tiểu ban môn học của bộ giáo dụ

Thêm vào bộ sưu tập

Cơ học kết cấu

Đọc:313Ngày tạo:13/12/2012Download:48

Giáo trình của Đại học bách kho

Thêm vào bộ sưu tập

Cơ học kết cấu

Đọc:241Ngày tạo:25/07/2013Download:36

Cơ học kết cấu

Thêm vào bộ sưu tập

Kết cấu động cơ

Đọc:234Ngày tạo:13/08/2012Download:1

tổng quan về động cơ cfm 56 - 5bi. giới thiệu động cơ cfm 56-5b là sản phẩm của sự hợp tác quốc tế giữa công ty general electric của mỹ và tập đoàn sản xuất động cơ tua bin khí hàng không snecma của

Thêm vào bộ sưu tập

Cơ học kết cấu

Đọc:202Ngày tạo:13/12/2012Download:20

Định nghĩa: Cơ học kết cấu (CHKC) là mơn khoa học Lý thuyết – Thực nghiệm trình bày các phương pháp tính tốn kết cấu về độ bền, độ cứng và độ ổn định do các nguyên nhân khác nhau: tải trọng, nhiệt độ,

Thêm vào bộ sưu tập

Hướng dẫn phân tích và thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP 2000 (Tập 1: Kỹ năng cơ bản)

Đọc:139Ngày tạo:23/07/2013Download:2

Phán têch & thiãút kãú kãút cáúu bàòng chæång trçnh SAP2000 Version 7 42 1 Nguyãùn Lan ÂHKT Âaì nàông TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BẠCH KHOA ÂAÌ NÀÔNG KHOA XÁY DÆÛNG CÁÖU ÂÆÅÌNG Thaûc syî NGUYÃÙN LAN HÆÅÏNG

Thêm vào bộ sưu tập
1