Tìm Kiếm:

Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Đọc:2826Ngày tạo:23/11/2011Download:13

phần i mở đầu i-/lý do chọn đề tài: lý do chän (r)ò tµi: đất nước ta đang tích cực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc đẩy mạnh phát triể

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Đọc:1887Ngày tạo:22/11/2011Download:5

phần i mở đầu i-/lý do chọn đề tài: lý do chän (r)ò tµi: đất nước ta đang tích cực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc đẩy mạnh phát triể

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Đọc:1617Ngày tạo:22/11/2011Download:6

phần i mở đầu i-/lý do chọn đề tài: lý do chän (r)ò tµi: đất nước ta đang tích cực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc đẩy mạnh phát triể

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Đọc:1210Ngày tạo:22/11/2011Download:2

phần i mở đầu i-/lý do chọn đề tài: lý do chän (r)ò tµi: đất nước ta đang tích cực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc đẩy mạnh phát triể

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Đọc:549Ngày tạo:20/05/2012Download:5

phçn i mở (r)çu i-/ lý do chọn (r)ò tài: §êt nước ta (r)ang tých cực tiõn hành c"ng cuộc (r)ổi mới toàn diửn. trong chiõn lược phát trión kinh từ - x* hội, cùng với viửc (r)èy mạnh phát trión các ngàn

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Đọc:439Ngày tạo:01/03/2012Download:3

phần i mở đầu i-/lý do chọn đề tài: lý do chän (r)ò tµi: đất nước ta đang tích cực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc đẩy mạnh phát triể

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Đọc:407Ngày tạo:13/08/2012Download:3

mục lụcphần i - mở đầu i-/ lý do chọn đề tài ii-/ mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 2.1-/ mục đích: 2.2-/ nhiệm vụ nghiên cứu: iii-/ phạm vi nghiên cứu. iv-/ phương pháp nghiên cứu 4.1-/ nhóm phương ph

Thêm vào bộ sưu tập

Chuyên đề CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VỚI TIẾT SINH HOẠT CUỐI TUẦN Ở TIỂU HỌC

Đọc:16Ngày tạo:18/02/2014Download:1

A.Tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.. B.Vị trí, vai trò của tiết sinh hoạt cuối tuần.. C. Giải pháp thực hiện :. I. Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp.. II. Sự chuẩn bị của GVPT

Thêm vào bộ sưu tập

Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Trung Học Phổ Thông Thái Thanh Hòa

Đọc:257Ngày tạo:11/08/2012Download:1

i. phần mở đầu.thực tế nhiều năm, trong lý thuyết cũng như trong thực tiễn đã có quan điểm cho rằng hiệu quả giáo dục phụ thuộc vào việc xác định và lựa chọn mục tiêu, chương trình nội dung, phương ph

Thêm vào bộ sưu tập

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Đọc:61Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Như chúng ta đã biết, việc giáo dục phát triển nhân cách học sinh là một nhu cầu cần thiết, bản chất của quá trình giáo dục là tổ chức toàn bộ cuộc sống, học tập, hoạt động của học sinh, tạo điều kiện

Thêm vào bộ sưu tập

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Đọc:49Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Thực chất vai trò của giáo viên chủ nhiệm cũng như người làm vườn, trồng cây, tuy không đúng hoàn toàn nhưng hoạt động của giáo viên chủ nhiệm gần như người trồng cây, chăm sóc, vun trồng cây giống. N

Thêm vào bộ sưu tập

Công tác chủ nhiệm ở trường PT

Đọc:32Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Chương 1 CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC Chức năng của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung họcTrong nhà trường phổ thông, ở mỗi lớp học đều có một giáo viên chủ nhiệm

Thêm vào bộ sưu tập

Chuyên đề Công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên tiểu học

Đọc:4749Ngày tạo:11/08/2012Download:4

a. lời nói đầu giáo dục là nền tảng văn hóa của một đất nước, là sức mạnh trí tuệ của cả tương lai dân tộc nhằm sớm đạt cơ sở ban đầu rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ việt na

Thêm vào bộ sưu tập

Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở các trường Trung học Phổ thông tỉnh Thái Nguyên

Đọc:79Ngày tạo:17/07/2013Download:1

Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở các trường Trung học Phổ thông tỉnh Thái Nguyên

Thêm vào bộ sưu tập

Công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT DTNT QuÌ HỢP

Đọc:414Ngày tạo:11/08/2012Download:0

i. phần mở đầuthực tế nhiều năm, trong lý thuyết cũng như trong thực tiễn đã có quan điểm cho rằng hiệu quả giáo dục phụ thuộc vào việc xác định và lựa chọn mục tiêu, chương trình nội dung, phương phá

Thêm vào bộ sưu tập

đổi mới sáng tạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường thcs

Đọc:122Ngày tạo:13/12/2012Download:4

I. ĐẶT VẤNĐỀ :1.- Xuấtphát từ mặt lý luận:Nhà trường xã hộichủ nghĩa là một môi trường đào tạo những con người vừa “hồng” vừa “chuyên” -có đủ tài năng trí tuệ và những phẩm chất đạo đức cách mạng, để

Thêm vào bộ sưu tập

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Đọc:190Ngày tạo:10/11/2012Download:5

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG G D NGOÀI GIỜ LÊN LỚP************ Khối 6 - HKI - Năm học 2006- 2007ThángTuầnNội Dung91Đại hội chi đội -Bầu cán bộ lớp2Thảo luận, học n

Thêm vào bộ sưu tập

công tác chủ nhiệm lớp

Đọc:114Ngày tạo:18/07/2013Download:3

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝViệc giáo dục phát triển nhân cách học sinh là một nhu cầu cần thiết, bản chất của quá trình giáo dục là tổ chức toàn bộ cuộc sống, học tập, hoạt động của học si

Thêm vào bộ sưu tập

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Đọc:87Ngày tạo:19/07/2013Download:2

PHÒNG GD-ĐT BÙ ĐỐPTRƯỜNG TIỂU HỌC THIỆN HƯNG B( MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở LỚP 4B TRƯỜNG TIỂU HỌC THIỆN HƯNG B NĂM HỌC: 2007-2008NGƯỜI THỰC HIỆN: MỤC LỤCA/ ĐẶT VẤ

Thêm vào bộ sưu tập

Biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay

Đọc:2708Ngày tạo:28/02/2012Download:4

mở đầu 1. lý do chọn đề tài đại hội đảng toàn quốc lần thứ x đã đề ra chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: đại hô

Thêm vào bộ sưu tập
1