Tìm Kiếm:

Chính sách quân điền và lộc điền thời Lê sơ

LS058 - Vấn đề đồn điền và chính sách đồn điền của nhà Nguyễn

Đọc:194Ngày tạo:11/08/2012Download:0

i. phần bộ đề1. lý do chọn đề tàitrong lịch sử việt nam, công tác khẩn hoang có sự quan trọng đặc biệt, với một nước nông nghiệp là chủ yếu, lại có những sông lớn thường xuyên bồi đắp phù sa như sông

Thêm vào bộ sưu tập

Chính sách ruộng đất thời Lê sơ (1428-1527)

Đọc:809Ngày tạo:11/08/2012Download:2

lý do chọn đề tàinghiên cứu vấn đề ruộng đất là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa phương đông, và việt nam là một bộ phận của vùng đất phương đông rộng lớn đó. thông qua chính sách ruộng đất của các triề

Thêm vào bộ sưu tập

Chính sách ruộng đất thời Lê sơ (1428-1527)

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

Nghiên cứu vấn đề ruộng đất là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa phương Đông, và Việt Nam là một bộ phận của vùng đất phương Đông rộng lớn đó. Thông qua chính sách ruộng đất của các triều đại sẽ cho chún

Thêm vào bộ sưu tập

Tìm hiểu chính sách đồn điền nhà nguyễn

Đọc:156Ngày tạo:13/08/2012Download:1

mục lụcphần bộ đề 21. lý do chọn đề tài 22. lịch sử vấn đề và phạm vi nghiên cứu 23. nguồn tư liêụ và phương pháp nghiên cứu 3nội dung 4i. tình hình nông nghiệp và xã hội việt nam trong 30 năm đầu thế

Thêm vào bộ sưu tập

Chính sách ruộng đất nhà Lê Sơ

Đọc:1237Ngày tạo:13/08/2012Download:7

lý do chọn đề tàinghiên cứu vấn đề ruộng đất là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa phương đông, và việt nam là một bộ phận của vùng đất phương đông rộng lớn đó. thông qua chính sách ruộng đất của các triề

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu thực tiễn dồn điền, đổi thửa ở một số tỉnh và đề xuất chính sách khuyến khích dồn điền đổi thửa nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở Đồng bằng Sông Hồng

Đọc:600Ngày tạo:11/08/2012Download:7

mục lụcphần i: tổng quan 51.1 sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu 51.2 nghiên cứu trong và ngoài nước 81.2.1 tình hình nghiên cứu ở nước ngoài. 81.2.2 tình hình nghiên cứu ở trong nước 13phần ii:

Thêm vào bộ sưu tập

Sách - Lý thuyết Môn Điền Kinh

Đọc:263Ngày tạo:09/11/2012Download:11

Sách - Lý thuyết Môn Điền Kinh

Thêm vào bộ sưu tập

LS039 - Tìm hiểu chính sách dồn điền của nhà Nguyễn

Đọc:154Ngày tạo:11/08/2012Download:1

phần bộ đề1. lý do chọn đề tàitrong lịch sử việt nam, công tác khẩn hoang có sự quan trọng đặc biệt, với một nước nông nghiệp là chủ yếu, lại có những sông lớn thường xuyên bồi đắp phù sa như sông hồn

Thêm vào bộ sưu tập

đề kiểm tra hk i lí 6- lộc điền

Đọc:76Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Câu 1. Saùch giaùo khoa vaät lyù 6 daøy khoaûng 0.5 cm. khi ño chieàu daøi naøy neân choïn thöôc :A.Thöôùc thaúng coù GHÑ 20cm vaø ÑCNN laø 1mmB. Thöôùc thaúng coù GHÑ 150cm vaø ÑCNN laø 5cmC. Thöôùc

Thêm vào bộ sưu tập

đề thi hk I vật lý 9- THCS LỘC ĐIỀN

Đọc:61Ngày tạo:06/03/2013Download:1

http://nh8.upanh.com/b1.s15.d1/a275deeb17961fdac8719fe02c2ebb2b_40168378.untitled.jpg

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích ảnh hưởng của quy mô đất đai và chính sách hạn điền đến sinh kế nông hộ ở huyện thoại sơn tỉnh an giang

Đọc:276Ngày tạo:11/08/2012Download:0

phân tích ảnh hưởng của quy mô đất đai và chính sách hạn điền đến sinh kế nông hộ ở huyện thoại sơn tỉnh an giangchương 1 mở đầu 1 1.1 đặt vấn đề . 1 1.2

Thêm vào bộ sưu tập

Vai trò và tác dụng của chính sách ruộng đát nhà Lê Sơ

Đọc:639Ngày tạo:11/08/2012Download:7

mục lụclý do chọn đề tài 1phần i: tình hình xã hội việt nam đầu thế kỉ xv 2phần ii: chính sách ruộng đất của nhà lê sơ (1428 – 1527 ) 2i - chính sách của nhà lê sơ đối với bộ phận ruộng đất thuộc sở

Thêm vào bộ sưu tập

Vai trò và tác động của chính sách ruộng đất nhà Lê sơ

Đọc:263Ngày tạo:13/08/2012Download:4

[font=times new roman]lý do chọn đề tàinghiên cứu vấn đề ruộng đất là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa phương đông, và việt nam là một bộ phận của vùng đất phương đông rộng lớn đó. thông qua chính sách

Thêm vào bộ sưu tập

ĐIỀN SỐ

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG CÁC SỐ CỒN THIẾU THEO QUY LUẬT.1. Tăng dần127810111214192023242829313236374044454849515457606162666770737477788183868790939497981001. Tăng dần125610141719202125253035384043475053586

Thêm vào bộ sưu tập

Sơ Lược Lịch Sử Phát Triển Môn Điền Kinh

Đọc:1788Ngày tạo:17/01/2012Download:42

Sách sưu tầm mời quý khách download về xem.

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập trắc nghiệm và điền khuyết

Đọc:466Ngày tạo:10/11/2012Download:6

Đề tài: Tạo slide bài tập trắc nghiệm và bài tập điền khuyết trong soạn giảng bài giảng điện tử bằng Microsoft PowerPoint 2003.A. ĐẶT VẤN ĐỀ:1. Ý nghĩa cấp thiết của vấn đề: Do yêu cầu của Bộ G

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập trắc nghiệm và điền khuyết

Đọc:27Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đề tài: Tạo slide bài tập trắc nghiệm và bài tập điền khuyết trong soạn giảng bài giảng điện tử bằng Microsoft PowerPoint 2003.A. ĐẶT VẤN ĐỀ:1. Ý nghĩa cấp thiết của vấn đề: Do yêu cầu của Bộ G

Thêm vào bộ sưu tập

Nho giáo thời Lê sơ- nền tảng tư tưởng của chế độ quân chủ chuyên chế.

Đọc:1435Ngày tạo:17/04/2012Download:2

nho giáo thời lê sơ- nền tảng tư tưởng của chế độ quân chủ chuyên chế. mở đầu nho giáo không phải có nguồn gốc từ việt nam hay nhật bản hoặc triều tiên. nho giáo ra đời từ rất sớm trong thời kỳ nở ré

Thêm vào bộ sưu tập

Nho giáo thời Lê sơ- nền tảng tư tưởng của chế độ quân chủ chuyên chế.

Đọc:553Ngày tạo:28/02/2012Download:4

nho giáo thời lê sơ- nền tảng tư tưởng của chế độ quân chủ chuyên chế. mở đầu nho giáo không phải có nguồn gốc từ việt nam hay nhật bản hoặc triều tiên. nho giáo ra đời từ rất sớm trong thời kỳ nở ré

Thêm vào bộ sưu tập

Điều tra kinh tế xã hội và đánh giá hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản của các xã Lộc Điền và Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đọc:284Ngày tạo:11/08/2012Download:2

phần 1 mở đầuhiện nay, ngành nuôi trồng thuỷ sản đang ngày càng phát triển và đã trở thành một nền kinh tế quan trọng của đất nước. trong những năm qua ngành thuỷ sản không những đã góp phần giúp nhâ

Thêm vào bộ sưu tập
1