Tìm Kiếm:

GIAO AN BAI 41 SINH HOC 8

Giao an bai 41 Diễn thế sinh thái

Đọc:225Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Ngày soạn: 23/03/2012- Tiết 44 -Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁII. Mục tiêu bài dạy: Qua bài học này, học sinh phải:1. Về kiến thức: - Trình bày được khái niệm diễn thế sinh thái, các giai đoạn của từng loạ

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an sinh 6 bai 1-41

Đọc:63Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Ngày soạn:18 / 08 / 2009Ngày dạy: 19./ 08 / 2009 Tiết:1 Bài 1 : ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNGI/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: - Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an sinh 6 bai 1-41

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn:18 / 08 / 2009Ngày dạy: 19./ 08 / 2009 Tiết:1 Bài 1 : ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNGI/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: - Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an sinh hoc 8

Đọc:318Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Thứ 4 ngày 5 tháng 9 năm 2007Tiết 1 : Bài mở đầu I. Mục tiêu:- Học sinh thấy rõ mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học, xác định được vị trí của con người

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:178Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:172Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn: 05.9.08Ngày giảng:Tiết:01bài mở đầuI/ mục tiêu:1. Kiến thức: -Nêu rõ mục đích và nhiệm vụ ý nghĩa của môn học.-Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên.- Nêu được các phương pháp

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:130Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:72Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần 1Tiết 1Ngày soạn: 15/8/2011Dạy ngày: 16/8/2011Bài 1: BÀI MỞ ĐẦUA. MỤC TIÊU.1. Kiến thức- HS thấy rõ được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học. - Xác định được vị trí của con người trong tự nh

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:30Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần: 1 Tiết: 1 Ngày soạn: 10/8 Bài 1 : BÀI MỞ ĐẦUI/ MỤC TIÊU: Học xong b

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết 1: Ngày dạy: 23 / 08 / 2010 Bài mở đầuI. Mục tiêu:1. Kiến thức:- Nêu rõ mục đích ,nhiệm vụ và ý nghĩa của mô

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần 1Tiết 1Ngày soạn: 15/8/2011Dạy ngày: 16/8/2011Bài 1: BÀI MỞ ĐẦUA. MỤC TIÊU.1. Kiến thức- HS thấy rõ được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học. - Xác định được vị trí của con người trong tự nh

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn 23/ 8/ 2009 Tiết:1 BàI Mở ĐầUA. Mục tiêu: - Học sinh nêu rõ được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học.- Xác định vị trí của con người trong tự nhiên. - Nêu đượ

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an sinh hoc 8

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

I/. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - HS thấy rõ được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học. - Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên, dựa vào cấu tạo cơ thể cũng như các hoạt động tư d

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: Người soạn: Nguyễn văn Anh

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: 20/08/2011Ngay dạy: 22/08/2011TIẾT 1: BÀI MỞ ĐẦUI. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức- HS nêu được mục đích, ý nghĩa của kiến thức phần cơ thể người.- Xác định được vị trí của con người trong giới độ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: 20 / 8/2001Ngày dạy: 23/ 8/2001 Tiết1: BàI Mở ĐầUI)Mục tiêuKiến thức:- HS nêu được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học.- Xác định được v

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần : 1 Tiết :1 Ngày :BÀI 1 : BÀI MỞ ĐẦUI/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức:Nêu rõ mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn họcXác định được vị trí của con người trong tự nhiênNêu được các phương pháp học tập

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:11Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn: 05.9.08Ngày giảng:Tiết:01bài mở đầuI/ mục tiêu:1. Kiến thức: -Nêu rõ mục đích và nhiệm vụ ý nghĩa của môn học.-Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên.- Nêu được các phương pháp

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN sinh hoc 8

Đọc:10Ngày tạo:19/07/2013Download:0

V. Phụ lục, phiếu học tập VI. Cập nhật, bổ sung kiến thức:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

Thêm vào bộ sưu tập

giao an sinh hoc 8

Đọc:10Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết 39: Vitamin và muối khoáng.Mục tiêu:Kiến thức.Trình bày được vai trò của vitamin và muối khoáng.Vận dụng những hiểu biết về vitamin và muối khoáng trong việc xây dựng khẩu phần ăn hợp

Thêm vào bộ sưu tập
1