Tìm Kiếm:

Trắc nghiệm kế toán quản trị và đáp án

trắc nghiệm kế toán có đáp án

Đọc:4631Ngày tạo:11/08/2012Download:9

trắc nghiệm kế toán có đáp á

Thêm vào bộ sưu tập

Bài giảng và đề cương quản trị hoc + trắc nghiệm có đáp án

Đọc:829Ngày tạo:13/12/2012Download:65

Đây là 2 side bài giảng QTH và đề cương ôn tập cùng 1 số câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án). Các bạn học ở đây là đầy đủ kiến thức về QTH rồi

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập trắc nghiệm Kế toán Quản Trị

Đọc:2416Ngày tạo:13/12/2012Download:130

Trích lụctừ câu 77. Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm có mã AA101 như sau:Nguyên liệu trực tiếp 230 ng.đNhân công trực tiếp 120 ng.đSản xuất chung 460 ng.

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm và đáp án môn Kinh tế chính trị

Đọc:49Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Trắc nghiệm và đáp án môn Kinh tế chính trị

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm quản trị dự án

Đọc:240Ngày tạo:13/12/2012Download:21

Trắc nghiệm quản trị dự án Trắc nghiệm quản trị dự án đầu tư sản xuất và dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm nguyên lý kế toán có đáp án

Đọc:1237Ngày tạo:13/12/2012Download:99

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán1. Trường hợp nào sau đây đc ghi vào sổ kế toána. ký hđ thuê nhà xưởng để sx. gtrị hđ 20tr/nămb. mua tscđ 50tr, chưa thanh toánc. nhận đc lệnh chi tiền phục vụ tiếp khách

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm và đáp án kế toán chi phí - Phần 2 (English)

Đọc:1503Ngày tạo:11/08/2012Download:0

tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quản trị chi phí bằng tiếng anh.:

Thêm vào bộ sưu tập

trắc nghiệm và đáp án môn kế toán chi phí (english)

Đọc:165Ngày tạo:13/12/2012Download:3

tổng hợp 70 câu trắc nghiệm môn kế toán quản trị chi phí kèm đáp án.chúc các bạn vui v

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi trắc nghiệm cuối kỳ môn quản trị dự án (có đáp án)

Đọc:2815Ngày tạo:13/12/2012Download:85

1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị:2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:3) Taylor là người sáng lập ra trư

Thêm vào bộ sưu tập

Bộ đề trắc nghiệm và đáp án Toán số 2

Đọc:57Ngày tạo:17/04/2013Download:0

Bài : 20484 Cho parabol (P) : và đường thẳng (D) : là : Chọn một đáp án dưới đâyA. và B. và C. và D. và Đáp án là : (C) Bài : 20483 Cho hyperbol (H) có hai tiệm cận vuông góc nhau ( được gọi là hyperb

Thêm vào bộ sưu tập

Bộ đề trắc nghiệm và đáp án Toán số 3

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài : 16697 Tìm mọi a để mỗi nghiệm của bất phương trình: cũng là nghiệm của bất phương trình Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16696 Tìm mọi giá trị a để tồn tại dù chỉ một ng

Thêm vào bộ sưu tập

Bộ đề trắc nghiệm và đáp án Toán số 2

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài : 20484 Cho parabol (P) : và đường thẳng (D) : là : Chọn một đáp án dưới đâyA. và B. và C. và D. và Đáp án là : (C) Bài : 20483 Cho hyperbol (H) có hai tiệm cận vuông góc nhau ( được gọi là hyperb

Thêm vào bộ sưu tập

Bộ đề trắc nghiệm và đáp án Toán số 1

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài : 16631 Cho phương trình : . Định m để phương trình vô nghiệm. Giá trị m để phương trình vô nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 16630 Giải phương trình Chọn một

Thêm vào bộ sưu tập

Bộ đề trắc nghiệm và đáp án Toán số 2

Đọc:23Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài : 20484 Cho parabol (P) : và đường thẳng (D) : là : Chọn một đáp án dưới đâyA. và B. và C. và D. và Đáp án là : (C) Bài : 20483 Cho hyperbol (H) có hai tiệm cận vuông góc nhau ( được gọi là hyperb

Thêm vào bộ sưu tập

200 câu trắc nghiệm môn quản trị học, có đáp án ( pdf & word)

Đọc:12126Ngày tạo:13/12/2012Download:1137

hi, tài liệu rất cần thiết cho các bạn ôn tập và thi môn quản trị học, chúc các bạn học tốt :):):):):

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi trắc nghiệm quản trị Marketing - có đáp án 100 câu

Đọc:4142Ngày tạo:13/12/2012Download:245

Demo cho 10 câu thử sứcDịch vụ là:1. Hàng hóa vô hình2. Những hành vi3. Những hoạt động4. Câu b và c đúngĐáp án: câu d2. Bản chất của dịch vụ là:1. Một sản phẩm2. Một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm + đáp án môn quản trị sản xuất- dịch vụ

Đọc:3461Ngày tạo:13/12/2012Download:210

NHỮNG CÂU BÔI ĐỎ LÀ ĐÁP ÁN NGHEN![FONT=&amp]Câu 1. Trong quá trình sản xuất dịch vụ các yếu tố nào là đầu vào ngoại trừ: [FONT=&amp]a. Tài nguyên thiên nhiên. [FONT=&amp]b. Con người. [FONT=&amp]c.

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm + đáp án môn "quản trị chiến lược"

Đọc:1955Ngày tạo:13/12/2012Download:80

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị chiến lượcCâu 1Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn, đó là những giai đoạn nào:A. Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược;

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm + đáp án môn "quản trị chiến lược"

Đọc:602Ngày tạo:13/12/2012Download:53

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị chiến lượcCâu 1Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn, đó là những giai đoạn nào:A. Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược;

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm + đáp án môn "quản trị chiến lược"

Đọc:455Ngày tạo:13/12/2012Download:21

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị chiến lượcCâu 1Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn, đó là những giai đoạn nào:A. Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược;

Thêm vào bộ sưu tập
1