Tìm Kiếm:

bài 13 giao duc cong dan lop 11

Giao duc cong dan lop 6

Đọc:34Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Giáo viên dạy: Phạm Thị Thu HàTuần 19 Tiết 19Ngày dạy: 18 – 01 – 2008 Ngày soạn: 15 – 01 – 2008 Bài 12: công ước liên hợp quốc về quyền trẻ emA. Mục tiêu: - Hiểu các quyền cơ bản của trẻ em theo

Thêm vào bộ sưu tập

giao duc cong dan

Đọc:141Ngày tạo:18/04/2013Download:0

giao duc cong dan

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO DUC CONG DAN

Đọc:83Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn: 12/ 01/ 2009Tuần: 20Tiết: 19TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆPCÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC------------------------ I- MỤC TIÊU: Giúp HS nắm được các vấn đề: 1/ Kiến th

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO DUC CONG DAN

Đọc:65Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 12/ 01/ 2009Tuần: 20Tiết: 19TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆPCÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC------------------------ I- MỤC TIÊU: Giúp HS nắm được các vấn đề: 1/ Kiến th

Thêm vào bộ sưu tập

giao duc cong dan

Đọc:63Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn :25082009Tuần :2Ngày dạy :27082009Tiết :2 Tự CHủA. mục tiêuKiến thức + Tự chủ là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của tính tự chủ. 2. Kỹ năng+ Biết nhận xét, đánh giá hành vi của tính tự chủ, có nh

Thêm vào bộ sưu tập

giao duc cong dan

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 9- KI INăm học: 2011-2012-I. Các tác phẩm văn bản nhật dụng:TTTÊN VBGIÁ TRỊ NỘI DUNGNGHỆ THUẬTÝ NGHĨA1Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà- Vẻ đẹp trong phẩm chất Hồ Chí Minh là

Thêm vào bộ sưu tập

de thi mon giao duc cong dan lop 9

Đọc:86Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Trường THCS nguyễn tất thành KIỂM TRA KỲ IIHọ và Tên: Trần Minh Khoa Môn: GDCD 9Lớp: 9/e.. Thời gian: 45 phút ( Không kể phát đề)Điểm:10Nhận xét của giáo viê

Thêm vào bộ sưu tập

giao duc cong dan 9

Đọc:140Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Giao duc cong dan 9Bài 21:Pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam I, Pháp luật là gì ?- Pháp của là các quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành được nhà nước bảo đảm và th

Thêm vào bộ sưu tập

Giao duc cong dan 9

Đọc:93Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phòng Gd-Đt huyện tam đường cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường THCS Hồ thầu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN Giao Duc Cong Dan

Đọc:76Ngày tạo:10/11/2012Download:0

TÊN ĐỀ TÀI :Sáng kiến kinh nghiệm : “Ứng dụng tin học vào giảng dạy “ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :Trong 2 năm trở lại đây , nhà nước ta đã thực hiện việc đổi mới SGK ở bậc tiểu học và THCS cũng như việc đổi m

Thêm vào bộ sưu tập

Giao duc cong dan 8

Đọc:72Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày soạn: 15/8/2010Ngày giảng: 16+17/8/2010 Phần I LịCH Sử THế GiớILịCH Sử THế GIớI CậN ĐạI( từ

Thêm vào bộ sưu tập

giao duc cong dan 9

Đọc:54Ngày tạo:18/07/2013Download:0

19, 20 Ngày soạn: 7 /1 /2012 Ngày giảng: 9,16 /1/2012Tiết 19, 20 - Bài 12 Quyền

Thêm vào bộ sưu tập

giao duc cong dan 9

Đọc:30Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Giao duc cong dan 9Bài 21:Pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam I, Pháp luật là gì ?- Pháp của là các quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành được nhà nước bảo đảm và th

Thêm vào bộ sưu tập

giao duc cong dan 9

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tu 20 Ngày soạn: 1/ 01 /2010Tiết 20 B ài 11:Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước(2ti ết) A. Mục tiêu 1- Về kiến thức.- Hiểu những định hướng cơ bản của

Thêm vào bộ sưu tập

giao duc cong dan 6

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần lễ : …….. - Ngày soạn : ………. / ……….. / 200 … - Ngày dạy : ………. / ……….. / 200 … Bài 1 – Tiết : TỰ CHĂM SÓC , RÈN LUYỆN THÂN THỂ A / Mục tiêu bài học

Thêm vào bộ sưu tập

giao an giao duc cong dan 8

Đọc:99Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Tuần 1 bài 1 tiết 1:Sống giản dịNgày dạy : /8/2008Ngày soạn : Lớp: /8/2008 /8/2008I. mục tiêu bài học :- Giúp HS hiểu thế nào là sống giản dị và không g

Thêm vào bộ sưu tập

giao an giao duc cong dan 8

Đọc:58Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 1 bài 1 tiết 1:Sống giản dịNgày dạy : /8/2008Ngày soạn : Lớp: /8/2008 /8/2008I. mục tiêu bài học :- Giúp HS hiểu thế nào là sống giản dị và không g

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an giao duc cong dan 6

Đọc:53Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 6 Tiết 6Ngày soạn: ....../......./.....Ngày dạy: ......./......./.......Bài 5 Tôn trọng kỷ luậtI. mục tiêu bài họcGiúp học sinh:1. Về kiến thức:- Hiểu thế nào là tôn trọng kỉ luật, ý n

Thêm vào bộ sưu tập

giao duc cong dan 7 tron bo

Đọc:100Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Trường : ………………………………………………………………. Lớp: ………………………………………………………………………. Họ và tên:…………………………………………………………….ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IMÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7I/ Phần trắc nghiệm: (3điểm) (Chọn đáp án đúng nhất)C

Thêm vào bộ sưu tập

Giao duc cong dan 6 ca nam

Đọc:86Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Ngày soạn:...../......./......... Tuần:Ngày dạy:....../......./......... Tiết: 01Bài 1 (1tiết): tự chăm sóc, rèn luyện bản thânI.Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức - Giúp học sin

Thêm vào bộ sưu tập
1