Tìm Kiếm:

bài tập ancol phenol hay có lời giải

bài tập ancol phenol hay

Đọc:71Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Đề số 3: Ancol- phenolCâu 1: Người ta có thể điều chế phenol từ caxi cacbua theo sơ đồ sau : CaC2 ( X ( Y ( Z ( T ( C6H5OHHãy chọn những chất cho dưới đây thích hợp với X, Y, Z, T : A. C2H2 , C6H6

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập có đáp án Ancol- Phenol

Đọc:88Ngày tạo:18/07/2013Download:4

Vấn đề 6 : Ancol - PhenolCâu 1: Số lượng đồng phân cấu tạo của C4H8Cl2 là A. 6. B.7. C. 8. D. 9.Câu 2: Số đồng phân cấu tạo (kể cả đồng phân cis - trans) của C3H5Br là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Câu 3: Ch

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Ancol - Phenol

Đọc:430Ngày tạo:10/11/2012Download:18

BÀI TẬPCHƯƠNG DẪN XUẤT HALOGEN + ANCOL + PHENOLI. PHẦN TRẮC NGHIỆM:Đun nóng một ancol no, đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được chất hữu cơ Y. Tỉ khối hơi của Y so với X là 0,7. CTPT

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Ancol - Phenol

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BÀI TẬPCHƯƠNG DẪN XUẤT HALOGEN + ANCOL + PHENOLI. PHẦN TRẮC NGHIỆM:Đun nóng một ancol no, đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được chất hữu cơ Y. Tỉ khối hơi của Y so với X là 0,7. CTPT

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập ancol_phenol

Đọc:235Ngày tạo:10/11/2012Download:9

Bài tập ancol- phenol Câu 1: Hai đông phân A và B chỉ chứa C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 1,38g A thu đc 1,344 lit khí ở đkc và 1,62 g nước. Tỉ khối hơi của B so với Hidro bằng 23. A tác dụng với Na giả

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập ancol - phenol -amin

Đọc:134Ngày tạo:10/11/2012Download:3

PHẦN HỮU CƠRƯỢUCâu 1: Rượu etylic được tạo ra khi:Thuỷ phân saccarozơ. C. Lên men glucozơ.Thuỷ phân đường mantozơ. D. Lên men tinh bột.Câu 2: Khi so sánh nhiệt độ sôi của rượu etylic và nước thì:

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập ancol - phenol -amin

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHẦN HỮU CƠRƯỢUCâu 1: Rượu etylic được tạo ra khi:Thuỷ phân saccarozơ. C. Lên men glucozơ.Thuỷ phân đường mantozơ. D. Lên men tinh bột.Câu 2: Khi so sánh nhiệt độ sôi của rượu etylic và nước thì:

Thêm vào bộ sưu tập

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ ANCOL - PHENOL(HAY

Đọc:88Ngày tạo:19/07/2013Download:5

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ ANCOL - PHENOL(HAY

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp giải bài tập chương dẫn xuất ... + ancol + phenol

Đọc:71Ngày tạo:19/07/2013Download:7

Phương pháp giải bài tập phần Dẫn xuất halogen - Ancol - PhenolA. lưu ý cách trả lời trắc nghiệmPhản ứng tách nước của ancol Tạo anken: Sản phẩm chính được xác định theo quy tắc Zaixep. Quy tắc Zai

Thêm vào bộ sưu tập

Các dạng Bài tập về Ancol - Phenol

Đọc:1055Ngày tạo:10/11/2012Download:42

Các dạng Bài tập về Ancol - Phenol

Thêm vào bộ sưu tập

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ ANCOL - PHENOL

Đọc:117Ngày tạo:18/07/2013Download:4

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ ANCOL - PHENOL

Thêm vào bộ sưu tập

Các dạng Bài tập về Ancol - Phenol

Đọc:55Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Các dạng Bài tập về Ancol - Phenol

Thêm vào bộ sưu tập

Tự Học Bài Tập Ancol- Phenol

Đọc:52Ngày tạo:18/07/2013Download:4

Lớp Bồi Dưỡng Kiến ThứcGiáo Viên: Huỳnh Phước HùngTrường THPT Lấp Vò 1.ANCOL – PHENOL.Câu 1: Có bao nhiêu ancol đồng phân, công thức phân tử C4H10O? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Câu 2: Có bao nhiêu anco

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI TẬP DẪN XUẤT HAL - ANCOL - PHENOL

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:2

BÀI TẬP DẪN XUẤT HAL - ANCOL - PHENOL

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập - Đáp án Ancol- Phenol

Đọc:42Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Vấn đề 6 : Ancol - PhenolCâu 1: Số lượng đồng phân cấu tạo của C4H8Cl2 là A. 6. B.7. C. 8. D. 9.Câu 2: Số đồng phân cấu tạo (kể cả đồng phân cis - trans) của C3H5Br là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Câu 3: Ch

Thêm vào bộ sưu tập

bt ancol phenol (hay)

Đọc:301Ngày tạo:18/04/2013Download:9

bt ancol phenol (hay)

Thêm vào bộ sưu tập

bt ancol phenol (hay)

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ÔN TẬPCâu 1:Bậc của ancol là: a. Số nhóm chức có trong phân tử b. Bậc cacbon lón nhất trong phân tử c. Bậc của cacbon liên kết với nhóm –OH d. Số cacbon có t

Thêm vào bộ sưu tập

BT Ancol, Phenol hay

Đọc:44Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ancol- phenolCâu 1: Ancol no Y có công thức đơn giản nhất là C2H5O . Công thức phân tử của Y làA. C6H14O5. B. C6H15O3. C. C2H5O. D. C4H10O2.Câu 2: Trong phân tử ancol no, đơn chức, mạch hở X có

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Hữ cơ hay (Có lời giải)

Đọc:91Ngày tạo:18/04/2013Download:1

BÀI TẬP HOÁ HỮU CƠ 1/ Một hỗn hợp gồm 2 hydrocacbon mạch hở CxH2x và CxH2y . Cho 9,1 gam X làm mất màu vừa hết 40gam Br2 trong dung dịch. Hãy xác định công thức phân tử của 2 hydrocacbon; biết rằng

Thêm vào bộ sưu tập

tuyển tập các bài toán hóa hay có lời giải

Đọc:78Ngày tạo:19/07/2013Download:6

tuyển tập các bài toán hóa hay có lời giải

Thêm vào bộ sưu tập
1