Tìm Kiếm:

bài tập hóa học 8 kì 2

Bài tập Hóa học 8 kì 2

Đọc:143Ngày tạo:10/11/2012Download:8

KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY.1. Tính khối lượng O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn:a. Một tấn than chứa 95% C. Những tạp chất còn lại không cháy được.b. 4 Kg metan (CH4).c. Hỗn hợp có 8g hidro và 2g metan?d. Hỗ

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập hóa học 8 - kì 2

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:0

KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY.1. Tính khối lượng O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn:a. Một tấn than chứa 95% C. Những tạp chất còn lại không cháy được.b. 4 Kg metan (CH4).c. Hỗn hợp có 8g hidro và 2g metan?d. Hỗ

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Hóa học 8 kì 2

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY.1. Tính khối lượng O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn:a. Một tấn than chứa 95% C. Những tạp chất còn lại không cháy được.b. 4 Kg metan (CH4).c. Hỗn hợp có 8g hidro và 2g metan?d. Hỗ

Thêm vào bộ sưu tập

Ôn tập hóa học 8 kì 2

Đọc:40Ngày tạo:18/07/2013Download:1

đề cương ôn tập hoá học 8I – Câu hỏi Lý thuyếtCâu 1 : Nêu tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxy ? Đối với tính chất hoá học viết phương trình phản ứng minh hoạ .Câu 2 : a) Nêu các phương pháp

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập học kì dân sự 2 được 8 điểm

Đọc:363Ngày tạo:11/08/2012Download:1

đặt vấn đềpháp luật của nước ta luôn bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các cá nhân, pháp nhân khi tham gia vào các quan hệ xã hội. nếu một chủ thể có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại tới các quyền

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập hóa học 8

Đọc:57Ngày tạo:18/07/2013Download:2

BÀI TẬP NÂNG CAO- LỚP 8.1/ Khối lượng riêng của một dung dịch CuSO4 là 1,206g/ml . Đem cô cạn 414,594ml dung dịch này thu được 140,625g tinh thể CuSO4 .5H2O Tính nồng độ C% và CM của dung dịch nó

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập hóa 11 học kì 1

Đọc:41Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương 1: SỰ ĐIỆN LIbài 1: Sự điện liPhần tóm tắt giáo khoa:1. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazo và muối trong nướcTính dẫn điện của dung dịch axit, bazo và muối là do trong dung

Thêm vào bộ sưu tập

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - HÓA 12

Đọc:80Ngày tạo:10/11/2012Download:3

TÓM TẮT LÝ THUYẾTChương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠII.Kiến thức trọng tâm1-Vị trí trong BTH: Nhóm IA (trừ H), IIA, IIIA (trừ bo); một phần các nhóm: IVA, VA, VIA; tất cả các nhóm B, họ lantan, họ actini.2

Thêm vào bộ sưu tập

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - HÓA 12

Đọc:49Ngày tạo:18/07/2013Download:0

TÓM TẮT LÝ THUYẾTChương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠII.Kiến thức trọng tâm1-Vị trí trong BTH: Nhóm IA (trừ H), IIA, IIIA (trừ bo); một phần các nhóm: IVA, VA, VIA; tất cả các nhóm B, họ lantan, họ actini.2

Thêm vào bộ sưu tập

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 HÓA 10

Đọc:37Ngày tạo:18/07/2013Download:0

HÖÔÙNG DAÃN OÂN TAÄP HOÏC KÌ 2 Năm học 2008-2009 HÓA 10LÍ THUYẾT :1- Chương halogen: a- Hóa tính clo , flo

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập học kì hình sự 2

Đọc:254Ngày tạo:11/08/2012Download:0

đề bài: đề số 2:a và b có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. để việc chiếm đoạt thuận lợi chúng cùng nhau tìm mua súng. sau một thời gian tìm mua súng không được, chúng ra một cửa hàng đồ chơi

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập hình 12 học kì 2

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tọa độ của véc tơ và của điểm1. Cho 3 véc tơa. Tìm tọa độ và độ dài của véctơ b. CMR 3 véctơ không đồng phẳng.c. Tìm 3 số k, l, m sao cho 2. Cho tam giác ABC có A( 1;0;0); B(0;2;0); C(3;0;4)a. Tìm tọ

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học kì 2, Hóa 8

Đọc:94Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Đề thi học kì 2, Hóa 8

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học kì 2, Hóa 8

Đọc:83Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Đề thi học kì 2, Hóa 8

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học kì 2, Hóa 8

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ma trận đề kiểm tra học kì II, đề dự bịMôn: Hóa học lớp 8, Năm học: 2011 – 2012Nội dung kiến thứcMức độ nhận thứcCộngNhận biết (45%)Thông hiểu (35%)Vận dụng Mức độ thấp(10%)Mức độ cao(10%)TNTLTNTLTNTL

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học kì 2 Hóa 8

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Họ và tên:................................ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ IILớp : 8........ MÔN: HÓA HỌC Thời gian: 45 phútĐiểmLời phê của cô giáoPhần I: Trắc nghiệmKhoanh tròn một trong các

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi học kì 2, Hóa 8

Đọc:25Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ma trận đề kiểm tra học kì IIMôn: Hóa học lớp 8, Năm học: 2011 – 2012Nội dung kiến thứcMức độ nhận thứcCộngNhận biết (40%)Thông hiểu (30%)Vận dụng Mức độ thấp(20%)Mức độ cao(10%)TNTLTNTLTNTLTNTLCác kh

Thêm vào bộ sưu tập

Đề + ĐAKT học kì 2 Hóa 8

Đọc:16Ngày tạo:18/07/2013Download:0

KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ IIMôn:Hoá. lớp 8Thời gian làm bài:45 phút Họ và tên: ....................................... Đề số 3A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (05 điểm): Hãy kho

Thêm vào bộ sưu tập

Đề + ĐAKT học kì 2 Hóa 8

Đọc:15Ngày tạo:18/07/2013Download:0

KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ IIMôn:Hoá. lớp 8Thời gian làm bài:45 phútHọ và tên: ....................................... Đề số 1Câu 1 (3 điểm) Cho các sơ đồ phản ứng sau : a) Al + ..

Thêm vào bộ sưu tập

Đề + ĐAKT học kì 2 Hóa 8

Đọc:13Ngày tạo:18/07/2013Download:0

KÌ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ IIMôn:Hoá. lớp 8Thời gian làm bài:45 phútHọ và tên: ....................................... Đề số 4A. Trắc nghiệm khách quan: (2,5 điểm)Hãy khoanh tròn một tron

Thêm vào bộ sưu tập
1