Tìm Kiếm:

bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời giải

Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp

Đọc:208Ngày tạo:23/02/2013Download:1

lời mở đầu trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thỡ cỏc đơn vị hành chính sự nghiệp dưới sự quản lý của nhà nước cũng từng bước đi vào phát triển ổn định và vững chắ

Thêm vào bộ sưu tập

Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp

Đọc:59Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Trong quá trình hoạt động, các đơn vị hành chính sự nghiệp dưới sự quản lý của Đảng và Nhà nước phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh luật Ngân sách Nhà nước, các tiêu chuẩn định mức, các qui định v

Thêm vào bộ sưu tập

Hệ thống Tài khoản kế toán Hành chính sự nghiệp

Đọc:23Ngày tạo:28/11/2013Download:0

Giới thiệu DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN  KẾ TOÁN DÙNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP STT SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN PHẠM VI ÁP DỤNG   GHI CHÚ     LOẠI

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp

Đọc:0Ngày tạo:03/05/2014Download:0

Chương 1: Tổng quan về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi Môn: Kế toán hành chính sự nghiệp

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

Câu 1: (16/4). Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng tài khoản 311 trong những trường hợp nào? Cho 2 ví dụ minh họa?. Câu 2 ( 4/4). 1.Số thu thanh lý TSCĐ tại đơn vị hành chính sự nghiệp được ph

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng hợp bài tập Kế toán lượng (kèm lời giải)

Đọc:347Ngày tạo:13/12/2012Download:9

[FONT=&amp]Môn học: KINH TẾ LƯỢNG [FONT=&amp]Lớp: 06QK2 (Năm học 2007 – 2008) Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN BIẾN Ngày phát: Thứ Sáu,ngày 05 tháng 10 năm 2007

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập kế toán chi phí + lời giải

Đọc:278Ngày tạo:13/12/2012Download:14

Khách sạn Hoàng có tất cả 200 phòng. Vào mùa du lịch bình quân mỗi ngày có 80% số phòng được thuê, ở mức này chi phí bình quân là 100.000đ/phòng/ngày. Mùa du lịch thường kéo dài 1tháng (30 ngày), th

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập đối ngẫu có lời giải

Đọc:1233Ngày tạo:13/12/2012Download:44

Các bài toán về đối ngẫu căn bản đến nânng cao, kèm theo bài giảicho bài toán: f(X) =x1+3x2+2x3 ®minfile:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif2x1+x2+x3+x4³2x1–2x2–

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập tích phân có lời giải

Đọc:937Ngày tạo:18/07/2013Download:3

Câu1: Tính tích phân I Giải:ICâu2: Tính tích phân I Giải:ICâu3: Tính tích phân I Giải:ICâu4: Tính tích phân I Giải:ICâu5: Tính tích phân I Giải:ICâu6: Tính tích phân I Giải:Câu7: Tính tích phân IGiải

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập tổ hợp có lời giải

Đọc:158Ngày tạo:18/07/2013Download:4

Bài 1: Cho 7 chữ số: 1,2 ,3,4,5,6,7. Hỏi từ 7 chữ số trên lập được bao nhiêu số :có 5 chữ số .Có 5 chữ số khác nhau đôi một.Có 5 chữ số mà chữ số đầu tiên là 3.Có 5 chữ số khác nhau không tận cùng bằn

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI HÌNH HỌC

Đọc:112Ngày tạo:18/07/2013Download:7

BÀI TẬP HÌNH KHÔNG GIAN 11 BT1.Trong mặt phẳng () cho tứ giác có các cặp cạnh đối không song song và điểm .a. Xác định giao tuyến của và (SBD) b. Xác định giao tuyến của (SAB) và (SCD) c. Xá

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập tích phân có lời giải

Đọc:89Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Câu1: Tính tích phân I Giải:ICâu2: Tính tích phân I Giải:ICâu3: Tính tích phân I Giải:ICâu4: Tính tích phân I Giải:ICâu5: Tính tích phân I Giải:ICâu6: Tính tích phân I Giải:Câu7: Tính tích phân IGiải

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập hình học có lời giải

Đọc:70Ngày tạo:18/07/2013Download:3

Bài tập hình học có lời giải

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập tổ hợp có lời giải

Đọc:62Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Bài 1: Cho 7 chữ số: 1,2 ,3,4,5,6,7. Hỏi từ 7 chữ số trên lập được bao nhiêu số :có 5 chữ số .Có 5 chữ số khác nhau đôi một.Có 5 chữ số mà chữ số đầu tiên là 3.Có 5 chữ số khác nhau không tận cùng bằn

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập HÌNH HỌC có lời giải

Đọc:57Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Bài tập HÌNH HỌC có lời giải

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập HHKG( có lời giải)

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Bài tập chương 2Dạng 1 : Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (() và (() Phương pháp : ( Tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng (() và (() ( Đường thẳng đi qua hai điểm chung ấy là giao

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập thuế - có lời giải

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

BÀI 1. . Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh cả năm 2005 như sau:. A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm:. 1) Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/

Thêm vào bộ sưu tập

Giải bài toán có lời văn

Đọc:101Ngày tạo:06/03/2013Download:0

I. MỤC TIÊU : 1) Giúp học sinh bước đầu nhận biết các việc thường làm khi giải toán có lời văn :· Tìm hiểu bài toán : - Bài toán đã cho biết những gì ? - Bài toán hỏi gì ? ( t

Thêm vào bộ sưu tập

Giải bài tập kế toán tài chính

Đọc:556Ngày tạo:13/12/2012Download:51

Giải bài tập kế toán tài chínhMột doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau ( 1000 đ). 1. Thu mua vật liệu chính nhập kho ,chưa

Thêm vào bộ sưu tập

Bài giảng và bài tập toán cao cấp c1 có lời giải

Đọc:8885Ngày tạo:13/12/2012Download:341

Bài giảng và bài tập toán cao cấp c1 có lời giả

Thêm vào bộ sưu tập
1