Tìm Kiếm:

bài thu hoạch lớp quốc phòng an ninh

BÀI THU HOẠCH CT LỚP CHỦ NHIỆM

Đọc:37Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Câu hỏi:Qua tập huống và quán triệt các module về các kĩ năng công tác GVCN, thầy cô vận dụng như thế nào để làm tốt công tác GVCN trong năm học 2011-2012 và có những kiến nghị gì, đề nghị với các cấp

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Địa 12 bài VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO

Đọc:199Ngày tạo:06/03/2013Download:2

Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết ppct : BÀI 42: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học , HS cần: 1. Kiến thức: - Hiểu đ

Thêm vào bộ sưu tập

bồi thường thiệt hại (BTTH) khi Nhà nước thu hồi đất (NNTHĐ) để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế

Đọc:185Ngày tạo:11/08/2012Download:4

1. tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài.thời gian qua, một trong những tranh chấp, khiếu kiện đất đai phức tạp, nóng bóng và phổ biến nhất là tranh chấp liên quan đến việc bồi thường thiệt hại (b

Thêm vào bộ sưu tập

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Đọc:0Ngày tạo:15/04/2014Download:0

Điều 1. Phạm vi áp dụng . . Nghị định này quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng quy định tại Đ

Thêm vào bộ sưu tập

vệ tinh viễn thám thương mại dùng trong mục đích an ninh quốc phòng

Đọc:573Ngày tạo:13/08/2012Download:0

mục lụclời giới thiệu 1mục lục 2chương 1: khái niệm về viễn thám. 41.1.viễn thám là gì? 41.1.1 các cơ chế tương tác: 61.1.2 những ảnh hưởng của khí quyển. 61.2. các hệ thống viễn thám. 81.2.1. hệ thốn

Thêm vào bộ sưu tập

Vệ tinh viễn thám thương mại dùng trong mục đích an ninh quốc phòng

Đọc:537Ngày tạo:28/02/2012Download:4

lời giới thiệu thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng khoa học công nghệ mạnh mẽ sâu sắc, làm thay đổi hình thức và nội dung mọi hoạt động kinh tế văn hoá và xã hội của loài người. từ văn minh cô

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiến kinh nghiệm: môn giáo dục quốc phòng- an ninh

Đọc:219Ngày tạo:15/11/2013Download:1

Trong điều kiện hiện nay, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia là một trong những nhiệm vụ thiêng liêng của thế hệ trẻ. Biển, Đảo phần l•nh thổ ngàn đời mà cha ông ta bàn giao lại đang bị các

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Cảm tình Đảng 2011

Đọc:7068Ngày tạo:09/11/2012Download:289

TÀI LIỆU HỌC CHÍNH TRỊ LỚP BD ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA IV NĂM 2011-HUYỆN CHỢ MỚI1. Kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đềa. Kết quả đạt đượcLà một đảng viên Đả

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

Đọc:5384Ngày tạo:13/12/2012Download:220

MỤC LỤCSTT Nội Dung Trang Câu hỏi 3Câu 1 4 Năm bài học lớn của cách mạng Việt nam được nêu trong cương lĩnh năm 1991 4 Bài học mà tôi tâm đắc nhất 5 - 11 Ý nghĩa của bài học đối với công việc của tôi

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè

Đọc:3091Ngày tạo:09/11/2012Download:2

Chuyên đề 1NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘIĐẠI BIỂU LẦN THỨ IX ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG THÁP(NHIỆM KỲ 2010-2015)A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNGI. CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:2112Ngày tạo:19/07/2013Download:100

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI Câu hỏi thảo luận:1-   Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:1802Ngày tạo:19/07/2013Download:72

Bài 9KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMPhần I. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam1. Vị trí, vai trò

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:1004Ngày tạo:19/07/2013Download:25

Câu 1 – bài 1 :Hãy phân tích bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin. Cần làm gì để bảo vệ chủ nghĩa Mác -ê?Để tra lời tỷ mỷ câu hỏi này có thể là rất dài song tựu chung lại có những

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:928Ngày tạo:19/07/2013Download:39

ĐỀ CƯƠNG LỚP ĐẢNG VIÊN MỚICâu hỏi 1: Đồng chí hãy phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Trả lời:

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI THU HOẠCH - LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ NĂM 2010

Đọc:887Ngày tạo:09/11/2012Download:14

PHÒNG GD&ĐT QUY NHƠNTRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINHBÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ NĂM 2010*** Đồng chí hãy trình bày nhận thức của mình thông qua việc học tập các chuyên đề về dự thảo các văn kiện tr

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:779Ngày tạo:19/07/2013Download:44

Bài 8Rèn luyện tư cách người đảng viên cộng sảnChất lượng đội ngũ đảng viên là yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; là nội dung chủ yếu, thường xu

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:472Ngày tạo:19/07/2013Download:25

Bài 7CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰCHỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾI. Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay :1. Cách mạng khoa học-công nghệ và những tác động vào đời sống kinh t

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp chính trị hè năm 2010

Đọc:367Ngày tạo:09/11/2012Download:0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN QUY Độc lập - Tự do – Hạnh phúcGV: Võ Thanh XungBÀI THU HOẠCHLớp chính trị hè năm 2010Câu hỏi: “ Qua nội dung đã đư

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:321Ngày tạo:19/07/2013Download:26

Bài 5 PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC LÀM NỀN TẢNG TINH THẦN CỦA XÃ HỘIPhần I. Phát triển giáo dục và đào tạo1. Vị trí,

Thêm vào bộ sưu tập
1