Tìm Kiếm:

bài thu hoach lớp đảng viên mới tự liên hệ bản thân về công tác dân vận

BẢN THU HOẠCH TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC

Đọc:8151Ngày tạo:10/11/2012Download:93

đảng bộ xã đồng tâm ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ trường THCS Đồng tâm Đồng Tâm , ngày 5 tháng 10 năm 2010BẢN THU HOẠCH TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤURÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG C

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đọc:1888Ngày tạo:09/11/2012Download:17

ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ CỤC THỐNG KÊ BẮC GIANG Ngày 08 tháng 4 năm 2010BÀI THU

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:2112Ngày tạo:19/07/2013Download:100

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI Câu hỏi thảo luận:1-   Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:1802Ngày tạo:19/07/2013Download:72

Bài 9KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMPhần I. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam1. Vị trí, vai trò

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:1004Ngày tạo:19/07/2013Download:25

Câu 1 – bài 1 :Hãy phân tích bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin. Cần làm gì để bảo vệ chủ nghĩa Mác -ê?Để tra lời tỷ mỷ câu hỏi này có thể là rất dài song tựu chung lại có những

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:928Ngày tạo:19/07/2013Download:39

ĐỀ CƯƠNG LỚP ĐẢNG VIÊN MỚICâu hỏi 1: Đồng chí hãy phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Trả lời:

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:779Ngày tạo:19/07/2013Download:44

Bài 8Rèn luyện tư cách người đảng viên cộng sảnChất lượng đội ngũ đảng viên là yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; là nội dung chủ yếu, thường xu

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:472Ngày tạo:19/07/2013Download:25

Bài 7CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰCHỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾI. Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay :1. Cách mạng khoa học-công nghệ và những tác động vào đời sống kinh t

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:321Ngày tạo:19/07/2013Download:26

Bài 5 PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC LÀM NỀN TẢNG TINH THẦN CỦA XÃ HỘIPhần I. Phát triển giáo dục và đào tạo1. Vị trí,

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

Đọc:283Ngày tạo:19/07/2013Download:23

Bài 6Tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninhTrong thời kỳ đất nước hội nhập kinh tế quốc tếChính sách đối ngoại quốc phòng là bộ phận cấu thành đường lối đối ngoại của Đảng. Ở mọi giai đoạn lịch sử c

Thêm vào bộ sưu tập

Anh(chị) hãy tìm hiểu về tư tưởng thân dân” của Hồ Chí Minh so với các tiền bối. Vấn đề này được Đảng và Nhà nước ta giải quyết như thế nào? Liên hệ bản thân?

Đọc:584Ngày tạo:04/03/2012Download:0

bài tập lớn môn tư tưởng hồ chí minh đề bài: anh(chị) hãy tìm hiểu về tư tưởng "thân dân" của hồ chí minh so với các tiền bối. vấn đề này được đảng và nhà nước ta giải quyết như thế nào? liên hệ bản t

Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Đảng trong sự nghiệp xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay và liên hệ bản thân qua học tập.

Đọc:522Ngày tạo:28/01/2013Download:7

mục lục i. lời nói đầu 2 ii. nội dung 3 1. phần 1: tư tưởng cơ bản của hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam 3 1.1. đảng cộng sản việt nam là nhân tố cơ bản hàng đầu đưa cách mạng việt nam đi đến thắ

Thêm vào bộ sưu tập

bản tự kiểm điểm Đảng viên mới ( là sinh viên )

Đọc:1867Ngày tạo:11/08/2012Download:1

bản kiểm điểm đầy đ

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn duy nhất & đúng đắn của Đảng và dân tộc ta

Đọc:8040Ngày tạo:13/12/2012Download:375

Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã xác định mục tiêu của sự phát triển đất nước là chủ nghĩa cộng sản, mà giai đoạn đầu là CNXH. Cụ thể hóa mục tiêu đó, trong thời kỳ đổi m

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Đọc:10673Ngày tạo:09/11/2012Download:133

HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMTRUNG TÂM BD CHÍNH TRỊ *BÀI THU HOẠCHLớp: Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở Khóa I

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thu hoạch_Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên mới

Đọc:13795Ngày tạo:10/11/2012Download:395

BÀI THU HOẠCHLỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊCHO ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP – ĐỢT 2/2011Câu hỏi: Quan điểm của Đảng ta về CNXH đã được Cương lĩnh năm 2011 bổ sung, phát triển như thế nào so với Cương lĩnh n

Thêm vào bộ sưu tập

Bản tự kiểm Đảng viên

Đọc:161Ngày tạo:09/11/2012Download:0

ĐẢNG ỦY XÃ THIỆN MỸ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ, THIỆN MỸ A * Châu Thành, ngày tháng 11 năm 2010BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ Năm 2010 - Họ và tên: Phạm Mạnh Cường - Ngày

Thêm vào bộ sưu tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận của Đảng

Đọc:909Ngày tạo:11/08/2012Download:5

i , phần mở đầu“dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết. dân là gốc của nước”vàđoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kếtthành công, thành công , đại thành công” (hồ chí minh) với tư t

Thêm vào bộ sưu tập

Bài kiểm tra cuối khóa học lớp đảng viên mới

Đọc:252Ngày tạo:19/07/2013Download:26

1. PHÂN TÍCH NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM Khái niệm nhà nước pháp quyền: Khái niệm Nhà nước pháp quyền có nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng chung quy lại Nhà nước ph

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, liên hệ bản thân.

Đọc:4207Ngày tạo:11/08/2012Download:8

i.lời mở đầu :hồ chí minh - người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng việt nam, được tổ chức unesco công nhận hai danh hiệu: anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa t

Thêm vào bộ sưu tập
1