Tìm Kiếm:

bai tap violympic toan 7 vong 16

vong 16 violympic toan 7

Đọc:115Ngày tạo:17/04/2013Download:2

vong 16 violympic toan 7

Thêm vào bộ sưu tập

vong 16 violympic toan 7

Đọc:40Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Vong 16 ngay 7 thang 4 BÀI THI SỐ 2Chọn đáp án đúng:Câu 1:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?f(0) = 0f(1) = -f(-1f(2) = f(-2) f(0) = f(-1)Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho hàm s

Thêm vào bộ sưu tập

vong 16 violympic 7

Đọc:62Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Vong 16 Chọn đáp án đúng:Câu 1:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?f(0) = 0f(1) = -f(-1f(2) = f(-2) f(0) = f(-1)Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số y = -6x. Nếu y luôn nhận

Thêm vào bộ sưu tập

violympic bai vong 7

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

VIOLYMPIC LỚP 3 – VÒNG 7 (26-11-2011)Câu 1: của 104 là : (104:8=…)Câu 2: 123 x 4 = .......Câu 3: của 144 là (144:9=…)Câu 4: của 40 quả  là .. quả (40:4=…)Câu 5: của 24 giờ  là ...

Thêm vào bộ sưu tập

vong 16 toan 7

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:1

VIOLYMPIC LỚP 7 VÒNG 16BÀI THI SỐ 1: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬTBÀI THI SỐ 2 Chọn đáp án đúng:Câu 1: Số hạng tử trong dạng thu gọn của đa thức  là2 3 5 4Câu 2: Khẳng định sau đúng hay sai? Tổng của ha

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic Toan 7 Vong 7

Đọc:77Ngày tạo:18/07/2013Download:3

BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1: Nếu và thì = Câu 2: Nếu x : 1 = y : 2 Câu 3: Nếu 3 số x, y, z tỉ lệ với 2; 3; 5, và x + y + z =10 thì x – y + z = Hãy điền số thích hợp vào chỗ

Thêm vào bộ sưu tập

Đề Violympic Toan 9 Vong 16

Đọc:107Ngày tạo:18/07/2013Download:5

BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng:Câu 3:Gọi  là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó: Câu 4:Cho đường tròn (O) và dây AB. Gọi S là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Qua S vẽ hai dây cung SD và SC sao cho

Thêm vào bộ sưu tập

Đề Violympic Toan 8 Vong 16

Đọc:61Ngày tạo:18/07/2013Download:5

Thêm vào bộ sưu tập

Violympic Toan 7 -vong 5

Đọc:34Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Toán 7 vòng 5 (2010-2011) BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1: Cho hai số x, y. Biết 5x = 7y và y – x =18. Hai số x, y đó là:x = 63; y = 45x = 45; y = 63x = -63; y = -45x = -45; y = -63Câu 2: Cho hai

Thêm vào bộ sưu tập

VONG 16 VIOLYMPIC 6

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:5

Siêu tập Phan văn Khải vào yahoo.com phanvannam45@yahoo.com.vnĐiền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 1: Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết rằng . Số đo góc = Câu 2: Phân số  là phân số t

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 16

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Vong 16Chọn đáp án đúng:Câu 1:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?f(0) = 0f(1) = -f(-1f(2) = f(-2) f(0) = f(-1)Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho hàm số y = -6x. Nếu y luôn nhận g

Thêm vào bộ sưu tập

violympic. vong 16

Đọc:30Ngày tạo:18/07/2013Download:0

1.   Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B và C là các tiếp điểm). Biết , thế thì số đo của cung lớn BC bằng 2.   Phương trình có tích các nghiệm là 3.  

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC VONG 16 - 2011

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 9 - Vòng 16 (Ra ngày 10/3/2011) BAI DUA XEV

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC VONG 16 HOT

Đọc:28Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI THI SỐ 2Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1: Cho đường tròn (O; 15cm), dây BC = 24cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau ở A. Dây BC cắt OA tại H. Khi đó OH = cm.Câu 2: Biết

Thêm vào bộ sưu tập

vong 16 violympic

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 16

Đọc:10Ngày tạo:19/07/2013Download:0

DẠNG BÀI THI VÒNG 16 –LỚP 4 NĂM HỌC: 2010-2011BÀI THI SỐ 1 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! của 150 là Câu 2:Hãy đ

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 16

Đọc:10Ngày tạo:19/07/2013Download:0

DẠNG BÀI THI VÒNG 16 –LỚP 4 NĂM HỌC: 2010-2011BÀI THI SỐ 1 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! của 150 là Câu 2:Hãy đ

Thêm vào bộ sưu tập

violympic bai so 3 vong 7

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BÀI THI SỐ 3Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 1: của 72 giờ là giờCâu 2: Minh có 63 viên bi, số bi của Minh bằng  số bi của Hùng. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi? Trả lời: Hùng có viên bi.Câu

Thêm vào bộ sưu tập

de violympic toan 7 vong 5

Đọc:144Ngày tạo:18/07/2013Download:3

Vòng 5 BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1: Hai số x,y thỏa mãn và là:Câu 2: Cho hai số x, y. Biết 5x = 7y và y – x =18. Hai số x, y đó là:x = 63; y = 45x = 45; y = 63x = -63; y = -45x = -45; y = -63C

Thêm vào bộ sưu tập

de violympic toan 7 vong 6

Đọc:99Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Vong 6BÀI THI SỐ 2Chọn đáp án đúng:Câu 1: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?Câu 2: Số được viết dưới dạng phân số là:Câu 3: Số 1,2(25) được viết dưới dạng phân số tối giản v

Thêm vào bộ sưu tập
1