Tìm Kiếm:

bai thu hoach boi duong thuong xuyen giáo vien thpt

ke hoach boi duong thuong xuyen

Đọc:1113Ngày tạo:10/11/2012Download:16

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNĂM HỌC 2010 - 2011 PHẦN A : KẾ HOẠCH CHUNGI. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch : - Căn cứ vào các văn bản chỉ đ

Thêm vào bộ sưu tập

ke hoach boi duong thuong xuyen

Đọc:384Ngày tạo:17/04/2013Download:4

ke hoach boi duong thuong xuyen

Thêm vào bộ sưu tập

Ke hoach boi duong thuong xuyen

Đọc:262Ngày tạo:18/07/2013Download:1

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNĂM HỌC 2010 - 2011 PHẦN I: TỰ HỌC- TỰ BỒI DƯỠNG CÁ NHÂNPHẦN A : KẾ HOẠCH CHUNGI. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch :

Thêm vào bộ sưu tập

BOI DUONG THUONG XUYEN

Đọc:717Ngày tạo:10/11/2012Download:10

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì IIIChuyên đề I.Tổ chức hoạt động học tập trong dạy học Sinh học ở trường THPTChương I. Khái niệm hoạt động học tập trong dạy học Sinh học ở trường THPT1. Khái niệm học đư

Thêm vào bộ sưu tập

boi duong thuong xuyen

Đọc:233Ngày tạo:09/11/2012Download:5

BÀI 3: BỘ TÀI LIỆU DẠY HỌC TOÁN CHO TỪNG LỚP THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚICâu 1: Bạn hãy trình bày một số cách nghiên cứu khai thác chuẩn chương trình và SGK Toán THCS cho dạy học Toán? Với điều kiện dạy học

Thêm vào bộ sưu tập

boi duong thuong xuyen

Đọc:179Ngày tạo:10/11/2012Download:2

kA. phần iLí luận chungI. Qua học tập nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết bản thân tôi nhận thức được một số những vấn đề cơ bản như sau:Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12-1986) và thự

Thêm vào bộ sưu tập

boi duong thuong xuyen

Đọc:118Ngày tạo:18/07/2013Download:2

CÁCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH HOẠT ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓIMỤC TIÊU CỦA CHU KÌ III BDTXCHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN THCS 1. Nâng cao nhận thức về mục tiêu của chương trình, nội dung SGK và phương pháp dạy

Thêm vào bộ sưu tập

boi duong thuong xuyen

Đọc:107Ngày tạo:10/11/2012Download:2

CÁCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH HOẠT ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓIMỤC TIÊU CỦA CHU KÌ III BDTXCHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN THCS 1. Nâng cao nhận thức về mục tiêu của chương trình, nội dung SGK và phương pháp dạy

Thêm vào bộ sưu tập

Bai thu hoach bd thuong xuyen

Đọc:337Ngày tạo:18/07/2013Download:8

Trường THCS Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam Độc lập - tự do -hạnh phúc ------------------------------------- BaMy,õ ng

Thêm vào bộ sưu tập

Boi duong thuong xuyen mon ngoai ngu

Đọc:245Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Bài 1:Giới thiệu chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Ngoại ngữI/ Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên ngoại ngữ.1. Mục tiêu chương

Thêm vào bộ sưu tập

Boi duong thuong xuyen.2009

Đọc:60Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 2009 I. Đặc trưng môn giáo dục công dân ở THCS: 1. Mục tiêu: - Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được các chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản và ý nghĩa của

Thêm vào bộ sưu tập

boi duong thuong xuyen ve moi truong

Đọc:45Ngày tạo:19/07/2013Download:0

bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên chu kì III- môi trườngbài 1: Một số kiến thức chung về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trườngHoạt động 1: Môi trường

Thêm vào bộ sưu tập

ke hoach boi duong giáo vien

Đọc:99Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Trường thcs cẩm văn---------------Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên Họ và tên: Phan Thu HuyênTổ : Khoa học Tự nhiên Năm học 2011- 2012Trường THCS Cẩm VănTổ KHTN---------Cộng hòa xã hội chủ nghĩ

Thêm vào bộ sưu tập

bai thu hoach boi duong hieu truong

Đọc:120Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Trương Thị ThuĐơn vị công tác: Trường THCS Cảnh Dương: Bài thu hoạch bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thôngTheo hình thức liên kết Việt Nam – SingaporeCông tác bồi dưỡng cán b

Thêm vào bộ sưu tập

Chương trình BOI DUONG GV THUONG XUYEN TH

Đọc:79Ngày tạo:10/11/2012Download:1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT- BGD

Thêm vào bộ sưu tập

tu boi duong thuong xuyen chu ki 2004-2007

Đọc:76Ngày tạo:10/11/2012Download:3

chuyên đề Itổ chức hoạt động nhận thức của học sinh theo hướng phát triển năng lực tìm tòi sáng tạo giải quyết vấn đề và tư duy khoa họcChương ICác luận điểm phương pháp luận chỉ đạo nghiên cứu đổi mớ

Thêm vào bộ sưu tập

bài thu hoạch thuong xuyen

Đọc:85Ngày tạo:19/07/2013Download:1

BÀI THU HOẠCH HỌC PHẦNMÔN VẬT LÍ CHU KỲ III====///====ĐỀ BÀI Câu 1a/Anh (chị) hày cho biết bản chất, mục tiêu và ý nghĩa phương pháp dạy giải quyết vấn đề?b/ Hãy áp dụng phương pháp nêu trên để soạn m

Thêm vào bộ sưu tập

KẾ HOẠCH BỒI DUONG THUONG XUYEN MOI

Đọc:40Ngày tạo:19/07/2013Download:0

SỞ GD&ĐT SƠN LATRUNG TÂM GDTX SỐP CỘP Số: ..../BCTX - TTSCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Sốp cộp, ngày 06 tháng 10 năm 2009KẾ HOẠCHTổ chức bồi dưỡng giáo v

Thêm vào bộ sưu tập

Ke hoach boi duong giao vien 2011-2012

Đọc:75Ngày tạo:10/11/2012Download:0

phòng gd & ĐTquận hải An trường thcs nam nghĩaCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt NamĐộc lập – Tự do- Hạnh phúcKế hoạch bồi dưỡng giáo viênNăm học 2010 – 2011- Căn cứ công văn của Sở GD&ĐT Nam Định về việ

Thêm vào bộ sưu tập

tự bồi dưỡng thuong xuyen THPT

Đọc:244Ngày tạo:10/11/2012Download:9

A. phần iLí luận chungI. Qua học tập nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết bản thân tôi nhận thức được một số những vấn đề cơ bản như sau:Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12-1986) và thực

Thêm vào bộ sưu tập
1