Tìm Kiếm:

bo de thi lop 6 hoc kì 2

bo de thi hoc ki lop 6

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

phòng gd & ĐT đề kiểm tra học kỳ I môn Địa lý lớp 6 hoằng hóa năm học : 2008 - 2009

Thêm vào bộ sưu tập

bo đề thi giữa hoc kì 2. toán 6 - 7

Đọc:59Ngày tạo:17/04/2013Download:0

Sôû GD- ÑT Taây Ninh COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Tröôøng Thöïc Nghieäm GDPT TN Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc kì 2 toan 6

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề số 1 (Thời gian làm bài : 90 phút)Bài 1: (2đ)Tìm của 5,1 Tìm một số biết của có bằng 720%So sánh hai phân số Bài 2: (2đ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)a) b) Bài 3:(2đ) Tìm xa)

Thêm vào bộ sưu tập

Bo 10 de thi hoc ky 2 lop 11

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:0

 Nội dung đề: 00101. Một ngời cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính chữa tật của mắt, ngời này nhìn rõ đợc các vật đặt gần nhất cách mắtA. 15,0 (cm). B. 17,5 (cm). C.

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc ki 2 lop 6

Đọc:76Ngày tạo:18/04/2013Download:1

de thi hoc ki 2 lop 6

Thêm vào bộ sưu tập

De thi hoc ky 2 lop 6

Đọc:8Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UBND HUYỆN THỚI BÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IPHÒNG GD & ĐT NĂM HỌC :2009-2010 MÔN : ANH VĂN LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Lưu ý: Đề

Thêm vào bộ sưu tập

bo de thi lop 6

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ ĐỀ 1KIỂM TRA HỌC KỲ II, MÔN ANH VĂN, LỚP 6--------------------------------------------------------------I/ Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất (6đ) 1. she …. long heir a. have b.

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI TIENG ANH HOC KÌ 2 LOP ... QUANG HUY )

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2005-2006 Môn thi: TIẾNG ANH 9 - Thời gian làm bài: 45 phút Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : 9. . .

Thêm vào bộ sưu tập

bo de thi on hsg lop 6

Đọc:55Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ SỐ IThời gian làm bài 120 phútCâu 1 : (2 điểm) Cho biểu thức a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối giản.Câu 2:

Thêm vào bộ sưu tập

bo de thi HSG lop 6

Đọc:45Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Kiểm tra toán 6 – HSGđề 1Bài 11,biểu thức A = a, Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số.b, Tìm các số nguyên n để biểu thức A là số nguyên2, Tìm x biết:a, x chia hết cho cả 12; 25; 30 và 0 ≤

Thêm vào bộ sưu tập

de thi lop 6 tron bo

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học : 2010 - 2011Môn: Thể dục lớp 6Thời gian thực hiện:45 phúta. Nội dung kiểm tra: - Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi và bằng má trong bàn chân.b. ma trận ra đề

Thêm vào bộ sưu tập

2a Bo de thi Toan giua hoc ky I_Lop2

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 2PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 điểmKhoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :1)26 kg – 14 kg = . . . . . a. 10 kg b. 11 kg c. 12 kg2) Điền dấu “ +

Thêm vào bộ sưu tập

bo do thi hoc ky 2 lop 6-7-8-9

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Trường THPT Thạnh An ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II GV : Nguyễn Thị Thu Tâm MÔN TOÁN LỚP 9I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)Câu 1: Cho hàm số , vậy là:A/ 1

Thêm vào bộ sưu tập

de thi lich su hoc ky 2 lop 6

Đọc:122Ngày tạo:18/04/2013Download:0

de thi lich su hoc ky 2 lop 6

Thêm vào bộ sưu tập

de thi dia hoc ki 2 lop 6

Đọc:66Ngày tạo:18/04/2013Download:0

de thi dia hoc ki 2 lop 6

Thêm vào bộ sưu tập

de thi nhu van hoc ki 2 lop 6

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Họ tên:.............................................Lớp :................................Trường THCS:Đề lẻ 1: Thế nào là hoán dụ ? Cho ví dụ ?b, câu văn sau mắc lỗi gì ? Sửa lại câu để được một câu đú

Thêm vào bộ sưu tập

de thi ngu van hoc ki 2 lop 6

Đọc:25Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Câu 1: Truyền thuyết là truyện : A.. Kể về các nhân vật và các sự kịên có liên quan đền lịch sửB.. Kể về cuộc đời của một số nhân vật quen thuộc C.. Kể về cuộc đời của các nhân vật và các sự kiện l

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc ki II lop 6 phan 2

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010- 2011TỪ VỰNG SGK (BÀI 11-13)MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 THỜI GIAN: 45 PHÚTName: I. Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại.1mA bus B museum

Thêm vào bộ sưu tập

de thi lich su hoc ky 2 lop 6

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬLỚP 6Câu 1: (5 điểm)Trình bày thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán trên sông Bạch đằng năm 938 (Nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý

Thêm vào bộ sưu tập

bo de thi am nhac hoc ki II cac lop 6-7-8-9/20

Đọc:27Ngày tạo:19/07/2013Download:0

THCS Nguyễn Khắc Việnđề kiểm tra học kỳ IIMôn: Âm nhạc 6Câu 1: Em hãy trình bày một trong những bài hát sau đây: ( 4 điểm)1, Tiếng chuông và ngọn cờ2, Vui bước trên đường xa3, Đi cấy4, Hô-la-hô, Hô-la

Thêm vào bộ sưu tập
1