Tìm Kiếm:

cách lập bảng phân bổ tiền lương

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

Đọc:967Ngày tạo:13/12/2012Download:50

ĐỀ TÀI: Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hộiBảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội- rất đầy đủ, hữu ích cho các bạn làm kế toán bằng Excel

Thêm vào bộ sưu tập

Kế toán tập hợp và phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương

Đọc:0Ngày tạo:26/05/2014Download:0

LỜI MỞ ĐẦU. Nhằm đánh giá kết quả đào tạo, giảng dạy và học tập tại nhà trường đồng thời giúp cho mỗi học sinh nắm được những kiến thức đã học và biết vận dụng vào thực tiễn chuyên ngành kế toán tổng

Thêm vào bộ sưu tập

Bảng thanh toán tiền lương

Đọc:550Ngày tạo:13/12/2012Download:3

[TABLE="align: center"]Bộ (Sở) : Đơn vị : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNGTháng : Năm : Các khoản lươngHệ sốSố tiền[TD="colspan: 3"]Lương chính .[TD="colspan: 3"]Phụ cấp .[TD="colspan: 3"]Đóng góp .[TD

Thêm vào bộ sưu tập

Bảng thanh toán tiền lương

Đọc:301Ngày tạo:28/11/2013Download:1

Giới thiệu Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng:…….Năm:………. Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Thêm vào bộ sưu tập

Bảng thanh toán tiền lương

Đọc:270Ngày tạo:13/12/2012Download:4

[TABLE="align: center"]Bộ, Sở : . Đơn vị : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (1)Tháng : .Năm : . [TABLE="align: center"]STT[TD="colspan: 3"]Cán bộ[TD="colspan: 2"]Lương cơ bản[TD="colspan: 12"]Phụ cấpM

Thêm vào bộ sưu tập

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Đọc:0Ngày tạo:02/04/2014Download:0

Bộ (Sở):......... Đơn vị :......... BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG. Tháng :..........Năm :................

Thêm vào bộ sưu tập

Bảng thanh toán tiền lương

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

Bộ (sở)... đơn vị..BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG tháng...năm

Thêm vào bộ sưu tập

Bảng thanh toán tiền lương (2)

Đọc:186Ngày tạo:13/12/2012Download:2

[TABLE="align: center"]Bộ, Sở : . Đơn vị : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (2)Tháng : .Năm : . [TABLE="align: center"]Cán bộ[TD="colspan: 4"]Phụ cấpTổng mức lương[TD="colspan: 3"]Đóng góp[TD="colspan

Thêm vào bộ sưu tập

Bảng thanh toán tiền lương (mẫu 2)

Đọc:178Ngày tạo:28/11/2013Download:1

Giới thiệu Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng:…….Năm:………. Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Thêm vào bộ sưu tập

019 - Bảng thanh toán tiền lương (2)

Đọc:112Ngày tạo:05/03/2013Download:0

019 - Bảng thanh toán tiền lương (2

Thêm vào bộ sưu tập

018 - Bảng thanh toán tiền lương (1)

Đọc:57Ngày tạo:05/03/2013Download:0

018 - Bảng thanh toán tiền lương (1

Thêm vào bộ sưu tập

017 - Bảng thanh toán tiền lương

Đọc:41Ngày tạo:05/03/2013Download:0

017 - Bảng thanh toán tiền lươn

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương

Đọc:28Ngày tạo:28/11/2013Download:0

Giới thiệu Bộ (Sở):........ Đơn vị:........ BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng:..........Năm:................   Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Thêm vào bộ sưu tập

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (1)

Đọc:0Ngày tạo:02/04/2014Download:0

Bộ, Sở : ……….. Đơn vị : …………. BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (1). Tháng :…….Năm :……….

Thêm vào bộ sưu tập

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (2)

Đọc:0Ngày tạo:02/04/2014Download:0

Bộ, Sở : ……….. Đơn vị : …………. BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (2). Tháng :…….Năm :……….

Thêm vào bộ sưu tập

Bảng thanh toán tiền lương (1)

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

Bộ, sở... Đơn vị..BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (1)

Thêm vào bộ sưu tập

Phân biệt Tiền lương

Đọc:82Ngày tạo:13/12/2012Download:2

1. Chương này, chúng ta sẽ xem xét sự phân biệt tiền lương do sự phân biệt chủng tộc, giới tính và độ tuổi. Chúng ta cũng sẽ bàn tới tác động của các tổ chức công đoàn tr

Thêm vào bộ sưu tập

Kế toán tập hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần vận tải hành khách số 14

Đọc:300Ngày tạo:13/08/2012Download:0

mục lụclời nói đầu phần i: tổng quan chung về công ty cổ phần vận tải hành khách số 14 i. giới thiệu về một số đặc điểm chung của công ty cổ phần vận tải hành khách số 14 1. quá trình hình thành và ph

Thêm vào bộ sưu tập

Cách lập, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo chế độ kế toán hiện hành

Đọc:2601Ngày tạo:04/03/2012Download:21

lời mở đầu trong xu thế chung của nền kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập kinh tế thế giới, tiền đối với các doanh nghiệp luôn là yếu tố vô cùng quan trọng. nó được ví nh­ là mạch máu của doanh nghiệp

Thêm vào bộ sưu tập

Cách lập, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo chế độ kế toán hiện hành

Đọc:973Ngày tạo:06/04/2012Download:5

lời mở đầu trong xu thế chung của nền kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập kinh tế thế giới, tiền đối với các doanh nghiệp luôn là yếu tố vô cùng quan trọng. nó được ví nh­ là mạch máu của doanh nghiệp

Thêm vào bộ sưu tập
1