Tìm Kiếm:

câu hỏi đúng sai môn marketing cơ bản

400 câu trắc nghiệm + đúng sai (Có đáp án) môn Marketing căn bản (hơn 20 câu tự luận)

Đọc:7386Ngày tạo:13/12/2012Download:584

Tổng hợp 10 đề thi môn Marketing căn bản với hơn 200 câu trắc nghiệm, và 200 câu hỏi đúng sai có đáp án, ngoài ra có hơn 20 câu hỏi tự luận có trả đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi đúng sai có giải thích

Đọc:1347Ngày tạo:13/12/2012Download:18

[TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"][TD="class: alt1, bgcolor: #F5F5FF"][TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"][TD="class: alt1, bgcolor: #F5F5FF"]Câu hỏi đúng sai có giải

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi đúng sai có giải thích (Chương 1)

Đọc:953Ngày tạo:13/12/2012Download:5

[TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"][TD="class: alt1, bgcolor: #F5F5FF"] Câu hỏi đúng sai có giải thích (Chương 1)Chương I Những vấn đề cơ bản của thống kê học 1. TKH là môn KH nghiên

Thêm vào bộ sưu tập

Dạng bài kiểm tra trả lời câu hỏi đúng sai

Đọc:419Ngày tạo:04/03/2013Download:9

Tất cả các vế của một phương án đúng đều phải đúngChỉ cần một vế của phương án ấy saithì toàn bộ phương án ấy là sai cho dù trong đó có rất nhiều vế đúngHãy rất chú ý tới những mệnh đề phủ định, hạn đ

Thêm vào bộ sưu tập

CÂU HỎI ĐÚNG SAI chuong 1. LY 9

Đọc:138Ngày tạo:18/04/2013Download:0

CÂU HỎI ĐÚNG SAI chuong 1. LY 9

Thêm vào bộ sưu tập

CÂU HỎI ĐÚNG SAI chuong 1. LY 9

Đọc:34Ngày tạo:18/07/2013Download:1

CÂU HỎI ĐÚNG SAIHãy chọn câu trả lời đúng. 1. Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. True False 2. Khi hiệu điện thế không đổi, cường độ dòng điện qua dây d

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi ôn tập môn marketing căn bản

Đọc:4901Ngày tạo:13/12/2012Download:360

Các câu hỏi và đáp án hướng dẫn ôn tập môn marketing căn bả

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi ôn tập môn Dung sai lắp ghép

Đọc:238Ngày tạo:13/12/2012Download:3

I. Lý thuyết.Câu 1.Thế nào là tính đổi lẫn chức năng? Ý nghĩa của nó đối với sản xuất và sử dụng?Câu 2. Phân biệt các kích thước danh nghĩa, thực và giới hạn. Điều kiện để chi tiết đạt yêu cầu kích th

Thêm vào bộ sưu tập

Để lâu ...câu sai hóa đúng..(!)

Đọc:65Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Để lâu câu sai hoá… đúngNhà ngôn ngữ học người Pháp gốc Thuỵ Sĩ Charles Bally viết: “Ngôn ngữ ngày mai được chuẩn bị trong một loạt những cái sai của ngôn ngữ ngày hôm nay”. Điều này có nghĩa là những

Thêm vào bộ sưu tập

Để lâu ...câu sai hóa đúng..(!)

Đọc:42Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Để lâu câu sai hoá… đúngNhà ngôn ngữ học người Pháp gốc Thuỵ Sĩ Charles Bally viết: “Ngôn ngữ ngày mai được chuẩn bị trong một loạt những cái sai của ngôn ngữ ngày hôm nay”. Điều này có nghĩa là những

Thêm vào bộ sưu tập

28 Câu trắc nghiệm đúng sai-có đáp án. Môn Luật HN&GĐ.

Đọc:1591Ngày tạo:13/12/2012Download:89

28 Câu Trắc Nghiệm Đúng-Sai có đáp án hoàn chỉnh

Thêm vào bộ sưu tập

Hướng dẫn và trả lời câu hỏi ôn tập MARKETING cơ bản

Đọc:1809Ngày tạo:11/08/2012Download:167

Marketing cơ bản:1. Xác định thị trường mục tiêu: nhận dạng rõ đối tượng phục vụ chính của họ là ai;2. Xác định những nhu cầu của thị trường mục tiêu: cần có những nghiên cứu chi tiết trong lĩnh vực s

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án )

Đọc:16554Ngày tạo:13/12/2012Download:778

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án )

Đọc:2620Ngày tạo:13/12/2012Download:68

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án )

Đọc:1776Ngày tạo:13/12/2012Download:67

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản( có đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Marketing

Đọc:287Ngày tạo:13/12/2012Download:12

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Marketin

Thêm vào bộ sưu tập

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Marketing

Đọc:191Ngày tạo:13/12/2012Download:11

nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách của cá thể C .Là mong muốn đuơcj kèm them điều kiện có khả năng thanh toán D .Tất cả các phương án trên đều đúng Đ/a :a Câu 2 :Nhu cầu

Thêm vào bộ sưu tập

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Marketing

Đọc:163Ngày tạo:13/12/2012Download:5

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Marketing Chương 1Câu 1: Nhu cầu là gì ?A Là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được B .Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân c

Thêm vào bộ sưu tập

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Marketing

Đọc:146Ngày tạo:13/12/2012Download:6

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Marketing Chương 1 Câu 1 :nhu cầu là gì ? A La cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được B .Là một nhu cầu đặc thù tươ

Thêm vào bộ sưu tập

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Marketing

Đọc:130Ngày tạo:13/12/2012Download:3

Chương 1Câu 1 :nhu cầu là gì ?A La cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận đượcB .Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân cách của cá thểC .Là mong muốn đuơcj kèm

Thêm vào bộ sưu tập
1