Tìm Kiếm:

câu hỏi trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Câu hỏi trắc nghệm + Slide bài giảng môn Tín Dụng Ngân Hàng

Đọc:414Ngày tạo:13/12/2012Download:22

Câu hỏi trắc nghệm + Slide bài giảng môn Tín Dụng Ngân Hàn

Thêm vào bộ sưu tập

ngân hàng câu hỏi môn toán 9

Đọc:239Ngày tạo:18/04/2013Download:4

ngân hàng câu hỏi môn toán 9

Thêm vào bộ sưu tập

Ngân hàng câu hỏi môn GDCD

Đọc:39Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMMÔN GDCD BẬC THPT Câu 1. Hoạt động nào sau đây là trung tâm, cơ bản nhất của xã hội loài người? a. Hoạt động sản xuất của cải vật chất. b. Hoạt động chính trị- xã hội.

Thêm vào bộ sưu tập

1 số câu hỏi trắc nghiệm môn luật dân sự

Đọc:3903Ngày tạo:13/12/2012Download:163

1 số câu hỏi trắc nghiệm môn luật dân sự phần:- Nghĩa vụ dân sự.- Hợp đồng dân sự.- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Thêm vào bộ sưu tập

30 câu hỏi trắc nghiệm môn điện dân dụng

Đọc:2062Ngày tạo:11/08/2012Download:0

30 câu hỏi trắc nghiệm môn điện dân dụng

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

Đọc:1624Ngày tạo:23/11/2011Download:5

câu hỏi trắc nghiệm 1.đường thể hiện sự phối hợp giữa gdp thực tế và lãi suất mà tại đó cầu tiền cân bằng với cung tiền được gọi là: §­êng thó hiön sù phèi hîp gi÷a gdp thùc tõ vµ l*i suêt mµ t¹i (r)ã

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mac Lenin

Đọc:1314Ngày tạo:11/08/2012Download:1

đây là những câu hỏi trắc nghiệm ngân hàng đề thi trắc nghiệm các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực triết do mình tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. câu hỏi đi sát vào nội dung giáo trình, rất có ích

Thêm vào bộ sưu tập

câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị hoc

Đọc:1222Ngày tạo:13/12/2012Download:104

câu hỏi tham khả

Thêm vào bộ sưu tập

Các câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh Tế Quốc Tế

Đọc:1074Ngày tạo:13/12/2012Download:74

Tổng hợp các đề thi trắc nghiệm môn học Kinh tế Quốc tế, giúp các bạn học tập và ôn thi cuối kì tốt môn này^

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mac Lenin

Đọc:1017Ngày tạo:11/08/2012Download:0

đây là những câu hỏi trắc nghiệm ngân hàng đề thi trắc nghiệm các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực triết do mình tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. câu hỏi đi sát vào nội dung giáo trình, rất có ích

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mac Lenin

Đọc:976Ngày tạo:11/08/2012Download:0

đây là những câu hỏi trắc nghiệm ngân hàng đề thi trắc nghiệm các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực triết do mình tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. câu hỏi đi sát vào nội dung giáo trình, rất có ích

Thêm vào bộ sưu tập

349 Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mác - Lênin

Đọc:870Ngày tạo:13/12/2012Download:65

349 Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mác - Lênincó đán ánTrích dẫn:Câu 519: Theo quan điểm của CNDVBC luận điểm nào sau đây là sai?a. Chủ nghĩa duy vật đều thừa nhận nhận thức là sự phản ánh hiện thự

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lập Trình Mạng

Đọc:862Ngày tạo:11/08/2012Download:1

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn lập trình mạn

Thêm vào bộ sưu tập

100 câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế

Đọc:732Ngày tạo:13/08/2012Download:0

mục lụccâu 1. đối tượng nghiên cứu của kinh tế-chính trị mác-lênin là 1câu 2: đặc điểm của quy luật kinh tế là 1câu 3: hoạt động nào của con người được coi là cơ sở của đời sống xã hội? 1câu 4: đặc đi

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế

Đọc:623Ngày tạo:13/12/2012Download:47

Câu 1: Loại hối phiếu mà ko cần kí hậu là:a)Hối phiếu đích danh b)Hối fiếu theo lệnhc)Hối fiếu xuất trình C. Vì đây là loại hối fiếu vô danh. Trên hối fiếu ko ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi “trả

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm môn ĐLCM của Đảng

Đọc:610Ngày tạo:09/11/2012Download:7

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐLCM CỦA ĐCSVNCHƯƠNG V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨACâu 1: Cơ chế kế hoạch hóa tập trung của nền kinh tế nước ta trước đổi mới có mấy

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh

Đọc:552Ngày tạo:13/12/2012Download:23

CHƯƠNG 3_ LỊCH SỬ CÁC TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ [*]Ai là cha đẻ của phương pháp Quản trị Khoa học?a. Peter Drucker b. Haroll Koontz c. Taylor d. Fayol 2. Tìm ra cách làm thế nào để tăng năng suất là đặ

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm môn bảo quản rau quả

Đọc:261Ngày tạo:13/12/2012Download:5

câu hỏi trắc nghiệm môn bảo quản rau qu

Thêm vào bộ sưu tập

287 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử

Đọc:237Ngày tạo:06/03/2013Download:7

sơ lược:http://farm3.anhso.net/upload/20111226/07/o/anhso-071750_Untitled.jp

Thêm vào bộ sưu tập

1000 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa có đáp án

Đọc:225Ngày tạo:10/11/2012Download:4

1000 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa có đáp án

Thêm vào bộ sưu tập
1