Tìm Kiếm:

cau hoi on thi trac nghiem mon triet

Cau hoi trac nghiem mon GDQP

Đọc:698Ngày tạo:09/11/2012Download:10

Trắc nghiệm khách quan Học phần II1nay, xây dựng phát triển khoa học công nghệ là nền tảng, động lực để làm gì?Để đẩy mạnh phát triển kinh tế hiện đại. Để đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nư

Thêm vào bộ sưu tập

Cau hoi trac nghiem on thi tot nghiep (sinh hoc)

Đọc:75Ngày tạo:10/11/2012Download:1

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP LỚP 12Câu 1: Trong một quần thể cây hoa mơm chó có 80 cây hoa trắng, 100 cây hoa hồng và 20 cây hoa đỏ biết rằng hoa đỏ có kiểu gen CrCr,hoa hồng có kiểu gen CrCw, h

Thêm vào bộ sưu tập

678 cau hoi on thi trac nghiem Sinh 12

Đọc:39Ngày tạo:10/11/2012Download:1

PHẦN V. DI TRUYỀN HỌCCHƯƠNG I. CƠ CHẾ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ1. Gen là một đoạn ADN A. Chứa các bộ 3 mã hoá các axitamin. B. Mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.C. Mang thông tin

Thêm vào bộ sưu tập

cau hoi trac nghiem on thi sinh 12

Đọc:34Ngày tạo:10/11/2012Download:0

chuyên đềNhóm thực hiện: Nguyễn Thị Minh An Lưu Văn Hậu Nguyễn Thanh Thủy Nguyễn Minh Ngọc Nguyễn Hải An Ng

Thêm vào bộ sưu tập

CAU HOI TRAC NGHIEM TOAN 9 -ON THI

Đọc:23Ngày tạo:18/07/2013Download:0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM §4. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG:M1 Câu 1. Cách viết nào dưới đây là đúng với hình vẽ sau:n = p.cotg Nn = p.tg Qp = m.sin Nn = m.sin N M1 Câu 2. Cho tam giác

Thêm vào bộ sưu tập

Cau hoi trac nghiem on thi TN 2010 - 2011

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

kỹ thuật cấy gen người ta dùng vi khuẩn E. coli làm tế bào nhận vì: Vi khuẩn này sinh sản rất nhanh Số lượng cá thể nhiều Dễ làm Cấu tạo cơ thể đơn giản NST bình thường                       NST

Thêm vào bộ sưu tập

637 cau hoi trac nghiem on thi DH hay

Đọc:18Ngày tạo:18/07/2013Download:0

1/ Một dao động điều hoà x = A sin(ωt + φ), ở thời điểm t = 0 li độ x = A/2 và đi theo chiều âm thì φ bằng a. /2 rad b. 5/6 rad c. /6 rad d. /3 rad 2/ Một dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Kh

Thêm vào bộ sưu tập

1500 cau hoi trac nghiem on thi dai hoc

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

1500 cau hoi trac nghiem on thi dai hoc

Thêm vào bộ sưu tập

Cau hoi trac nghiem on thi TN 2010 - 2011

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

kỹ thuật cấy gen người ta dùng vi khuẩn E. coli làm tế bào nhận vì: Vi khuẩn này sinh sản rất nhanh Số lượng cá thể nhiều Dễ làm Cấu tạo cơ thể đơn giản NST bình thường                       NST

Thêm vào bộ sưu tập

cau hoi trac nghiem on HKII

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây.Dạng cấu trúc lặp với số lần lặp biết trước được thể hiện bằng câu lệnh Pascal For… do.Các câu lệnh For.. do không thể lồng trong nhauCâu lệnh GotoXY(

Thêm vào bộ sưu tập

cau hoi trac nghiem

Đọc:154Ngày tạo:09/11/2012Download:0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 7- HỌC KÌ II.Trắc nghiệm khách quan II.Lâm nghiệp 1.Thời vụ trong rừng có ở các tỉnh Miền Bắc là: a.Mùa Xuân- Hè b. Xuân- Thu c.Hè- Thu d.Thu- Đông2. Vườn Quốc gia,khu

Thêm vào bộ sưu tập

CAU HOI TRAC NGHIEM

Đọc:139Ngày tạo:10/11/2012Download:0

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄMCâu 1: Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt gồm: tinh bột, saccarozơ, glucozơ, người ta dùng một thuốc thử nào dưới đây?A. dung dịch iot B. dung dịch HCl C. Cu(OH)2/OH –

Thêm vào bộ sưu tập

Cau hoi trac nghiem

Đọc:109Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Trường THPT Buôn Ma ThuộtTổ HóaMột Số câu hỏi trắc nghiệm khách quan-Chương Nitơ, Photpho GV biên soạn: Võ Phương uyênTp.BMT, ngày 2 tháng 5 năm 20091. Câu hỏiCâu 1. Trong nhóm nitơ, từ nitơ đến bit

Thêm vào bộ sưu tập

cau hoi trac nghiem

Đọc:106Ngày tạo:18/04/2013Download:3

Câu 1.Căn cứ vào sơ đồ sau của một hệ sinh thái: Sinh vật nào có sinh khối lớn nhất? A. Sinh vật ăn tạp. B. Sinh vật ăn cỏ. C. Sinh vật phân hủy. D. Sinh vật sản xuất. Câu 2.Thứ tự các phân tử tham

Thêm vào bộ sưu tập

cau hoi trac nghiem

Đọc:97Ngày tạo:10/11/2012Download:0

HỌ TÊN KIỂM TRA 1 TIẾT 101LỚP: 10 Môn: Lịch sửI. Phần trắc nghiệm( 6 điểm): hãy khoanh tròn vào đáp án đúng hoặc đúng nhất1/ Vua A-cơ-ba được coi là một vị anh hùng dân tộc vì: A thống nhất các

Thêm vào bộ sưu tập

cau hoi trac nghiem

Đọc:89Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phần câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Trong bài “Chiếu dời đô”, Hoàng đế Lý Thái Tổ đã xác định những lợi thế nào của đất Thăng Long? a. Là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương. b. Được thế rồng cuộn hổ n

Thêm vào bộ sưu tập

cau hoi trac nghiem

Đọc:54Ngày tạo:18/07/2013Download:0

HỌ TÊN KIỂM TRA 1 TIẾT 101LỚP: 10 Môn: Lịch sửI. Phần trắc nghiệm( 6 điểm): hãy khoanh tròn vào đáp án đúng hoặc đúng nhất1/ Vua A-cơ-ba được coi là một vị anh hùng dân tộc vì: A thống nhất các

Thêm vào bộ sưu tập

Cau hoi trac nghiem

Đọc:45Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan 1 / Phản ứng trung hòa nào sau đậy giữa các chất tạo ra môi trường axit A. CH3COOH và NaOH B. HCl và Al(OH)3 C. HCl

Thêm vào bộ sưu tập

cau hoi trac nghiem

Đọc:36Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN VĂN 7-HKIIA Phần vănMỨC ĐỘ BIẾT Câu 1/bài18: Tục ngữ là một thể loại của bộ phận văn học nào? A. Văn học viết B. Văn học dân gian C. Văn học thời kháng chiến chống Pháp D. Văn học

Thêm vào bộ sưu tập

cau hoi trac nghiem

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

1.Huống chi thành Đại La, đô cũ của Cao Vương[8], ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng chầu hổ phục, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, t

Thêm vào bộ sưu tập
1