Tìm Kiếm:

chuyen de nang cao toan lop 7

toan nang cao lop 5

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

sở gd-đt đề thi học chọn học sinh giỏi tiểu học nam định Năm học 2007-2008

Thêm vào bộ sưu tập

TOAN NANG CAO LOP 1

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TOÁN NÂNG CAO LỚP 1BÀI 1. Điền số:58 - 12 = ...... + 23 66 3295 - 51 = .....- 22 73 89-......... ......- 24 87 - 15 = 51+ ...... 96

Thêm vào bộ sưu tập

de cuong on luyen toan lop 2 nang cao (hot)

Đọc:47Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Đề 1:Bài 1 : Tính:4m + 2dm + 50cm5m 7dm – 42dm + 80cm3m 2dm + 4m + 5dm2m + 5m 4dm + 24dmBài 2 :Nếu Hùng cho Dũng 13 cái kẹo thì số kẹo của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hùng có nhiều hơn Dũng bao nh

Thêm vào bộ sưu tập

Cac de on toan nang cao lop 11 ki 2

Đọc:27Ngày tạo:18/07/2013Download:0

20 ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 11 KÌ 2ĐỀ 1:Câu1: Tính a) b) Câu2: a) Cho hàm số y = f(x) =2x3 -3 x2 + 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A(1/2 ;3/2)

Thêm vào bộ sưu tập

toan nang cao+de thi HSG lop 4

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN Lớp 41. Dạng toán TBCBài 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng .xe thứ hai chở 35 tấn hàng .Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe . Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?Bài 2: X

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI TOAN LOP 5 CO NANG CAO

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ THI RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 5TOÁNI. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1.Số lớn nhất trong các số 0,100 ; 0,001 ; 0,019 ; 0,0198 ; 0,01897 là : A.0,100 B.0,098 C.0,01897 D.0,019 Câu 2. Số

Thêm vào bộ sưu tập

de toan nang cao cuc hay lop 1

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD & ĐT HOÀI NHƠN KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 2010 – 2011ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG VIỆT LỚP 3 Thời gian: 70 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 21/4/2011Câu 1. (3 điểm)

Thêm vào bộ sưu tập

chuyen de nang cao chuyen dong

Đọc:56Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Chuyãn âãö 1:CẠC BAÌI TOAÏN NÁNG CAO VÃệ CHUYÃØN ÂÄÜNG THÀÓNG ÂÃÖUThåìi gian:6 Tiãút.I/ - MUÛC TIÃU:1. Vãö kiãún thæïc: Phán têch vaì giaíi âæåüc baìi toaïn vãö chuyãøn âäüng tæång âäúi, chuyãøn âäüng

Thêm vào bộ sưu tập

toan 7nang cao

Đọc:43Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề 1 Bài 1. (4 điểm)Chứng minh rằng 76 + 75 – 74 chia hết cho 55Tính A = 1 + 5 + 52 + 53 + . . . + 549 + 55 0Bài 2. (4 điểm)Tìm các số a, b, c biết rằng : và a + 2b – 3c = -20Có 16 tờ giấy bạc loại 2

Thêm vào bộ sưu tập

chuyen de lop 7

Đọc:68Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chuyên đề: Tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số bằng nhau.Bài toán 1: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ các số sau.a) 0,16; 0,32; 0,4 và 0,8 b) c) 1; 2; 4; 8; 16

Thêm vào bộ sưu tập

CHUYEN DE LOP 7

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Lớp 7 - "So" và "Too" trong câu đồng ý khẳng định "So" and "Too" in affirmative agreements "So" và "Too" được dùng để diễn tả ý muốn đồng ý, mang nghĩa khẳng định. "So" đứng đầu câu đồng ý khẳng định,

Thêm vào bộ sưu tập

chuyen de lop 7

Đọc:11Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Chuyên đề: Tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số bằng nhau.Bài toán 1: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ các số sau.a) 0,16; 0,32; 0,4 và 0,8 b) c) 1; 2; 4; 8; 16

Thêm vào bộ sưu tập

Chuyen de boi duong HSG lop 7- Mon toan

Đọc:28Ngày tạo:18/07/2013Download:1

DÃY CÁC SỐ VIẾT THEO QUY LUẬTBài 1: Tìm số hạng thứ n của các dãy số sau:3, 8, 15, 24, 35, ... 3, 24, 63, 120, 195, ...1, 3, 6, 10, 15, ...2, 5, 10, 17, 26, ...6, 14, 24, 36, 50, ...4, 28, 70, 130

Thêm vào bộ sưu tập

kiem tra chuyen de toan lop 7 thang 1

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Họ và tên:................ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ THÁNG 1Lớp 7: Môn: Toán 7 Thời gian: 45 phútĐề bài:I.Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm)Câu 1: Khoanh vào đáp án đúng ( 2 điểm) a. Đại lượng y tỉ l

Thêm vào bộ sưu tập

de nang cao toan 6

Đọc:52Ngày tạo:18/07/2013Download:0

KIỂM TRA CHƯƠNG 1 Môn : TOÁN – Lớp 6 (Hình học) Thời gian làm bài : 45 phútI- MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA -Thu thập thông tin để đánh

Thêm vào bộ sưu tập

chuyen de toan 7

Đọc:132Ngày tạo:17/04/2013Download:4

Chuyên đề: Tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số bằng nhau.Bài toán 1: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ các số sau.a) 0,16; 0,32; 0,4 và 0,8 b) c) 1; 2; 4

Thêm vào bộ sưu tập

CHUYEN DE TOAN 7

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:0

A. ĐẶT VẤN ĐỀ1. CƠ SỞ LÝ LUẬN:- Trong trường THCS môn Toán giữ một vị trí hết sức quan trọng. Bởi lẽ môn Toán là môn học công cụ, có tính thực tiễn phổ dụng. Những tri thức và kỹ năng toán học cùng vớ

Thêm vào bộ sưu tập

chuyen de toan 7

Đọc:48Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Buổi 1 Các phép tính trên tập hợp số hữu tỉ.I. Mục tiêu:- Ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức về số hữu tỉ.- Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính, kỹ năng áp dụng kiến thức đã học vào từng bài toán.-

Thêm vào bộ sưu tập

chuyen de toan 7

Đọc:46Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chuyên đề: Tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số bằng nhau.Bài toán 1: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ các số sau.a) 0,16; 0,32; 0,4 và 0,8 b) c) 1; 2; 4; 8; 16

Thêm vào bộ sưu tập

bao cao chuyen de toan lop4 buoi 2

Đọc:60Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Báo cáo lý thuyết Chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy học buổi 2 môn toán - lớp 4Tổ 4 + 5 - năm học: 2010- 2011I. Mục đích tổ chức chuyên đề:1. Đối với giáo viên:- Nội dung dạy học buổi 2 chính là củng

Thêm vào bộ sưu tập
1