Tìm Kiếm:

dạy học ngữ văn thpt theo quan điểm tích hợp

Dạy học văn theo quan điểm tích hợp ở miền nam

Đọc:79Ngày tạo:10/11/2012Download:2

theo quan tích ở nam (1954 – 1975)Tích hợp là sự phối hợp các tri thức có quan hệ gần gũi, mật thiết với nhau trong thực tiễn, để chúng hỗ trợ tác động vào nhau nhằm tạo nên kết quả tổng hợp nhanh chó

Thêm vào bộ sưu tập

Dạy học văn theo quan điểm tích hợp ở miền nam

Đọc:37Ngày tạo:18/07/2013Download:0

theo quan tích ở nam (1954 – 1975)Tích hợp là sự phối hợp các tri thức có quan hệ gần gũi, mật thiết với nhau trong thực tiễn, để chúng hỗ trợ tác động vào nhau nhằm tạo nên kết quả tổng hợp nhanh chó

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN - Kinh nghiệm dạy học theo quan điểm tích hợp

Đọc:144Ngày tạo:10/11/2012Download:6

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP – THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BÀI DẠY. ---------------------------------------- I/ Cơ sở vấn đề : C

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp dạy học theo quan điểm tích hợp

Đọc:93Ngày tạo:10/11/2012Download:3

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP – THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BÀI DẠY. ---------------------------------------- I/ Cơ sở vấn đề : C

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp dạy học theo quan điểm tích hợp

Đọc:69Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP – THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BÀI DẠY. ---------------------------------------- I/ Cơ sở vấn đề : C

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN - Kinh nghiệm dạy học theo quan điểm tích hợp

Đọc:44Ngày tạo:18/07/2013Download:1

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP – THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BÀI DẠY. ---------------------------------------- I/ Cơ sở vấn đề : C

Thêm vào bộ sưu tập

DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MÔN NGỮ VĂN THPT

Đọc:96Ngày tạo:18/07/2013Download:3

I.Đề tài :MỘT VÀI KINH NGHIỆM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢPTRONG GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌCII.ĐẶT VẤN ĐỀ :Tầm quan trọng : Đổi mới quan đ

Thêm vào bộ sưu tập

Đặc điểm của giờ dạy Văn theo quan điểm tích hợp

Đọc:46Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tích hợp là sự phối hợp, kết hợp các lĩnh vực trong đời sống có liên quan để trong quá trình hoạt động đạt được hiệu quả cao nhất. Trong dạy học văn, tích hợp được hiểu là sự phối hợp các tri thức gần

Thêm vào bộ sưu tập

Dạy học Tập đọc lớp 5 theo quan điểm tích hợp

Đọc:2698Ngày tạo:22/11/2011Download:3

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài ngày nay với sự phát triển nh­ vò bão của khoa học, kĩ thuật và công nghệ, tri thức của loài người đang gia tăng nhanh chóng. khối lượng tri thức đã tăng cao và cách t

Thêm vào bộ sưu tập

Dạy học Tập đọc lớp 5 theo quan điểm tích hợp

Đọc:2085Ngày tạo:23/11/2011Download:4

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong công cuộc đổi mới hiện nay của nước ta, mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, sáng tạo có khả năng thích nghi với xu thế toàn cầu hoá là một tro

Thêm vào bộ sưu tập

Dạy học Tập đọc lớp 5 theo quan điểm tích hợp

Đọc:1721Ngày tạo:22/11/2011Download:7

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong công cuộc đổi mới hiện nay của nước ta, mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, sáng tạo có khả năng thích nghi với xu thế toàn cầu hoá là một tro

Thêm vào bộ sưu tập

dạy học tập đọc lớp 5 theo quan điểm tích hợp

Đọc:1652Ngày tạo:23/11/2011Download:9

mục lục trang phần mở đầu 1 1. lý do chọn đề tài 1 2. mục đích, nhiệm vụ của đề tài 3 3. đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3 4. lịch sử nghiên cứu 3 5. phương pháp nghiên cứu 6 6. giả thuyết khoa học 7 7.

Thêm vào bộ sưu tập

Dạy học tập đọc lớp 5 theo quan điểm tích hợp

Đọc:1134Ngày tạo:22/11/2011Download:2

         luậnvăn đã được hoàn thành tại:      khoa giáo dục tiểu học-  tr­ường đại học sư­phạm hà nội     người hướng dẫn khoa học:  ts. dương thị hương

Thêm vào bộ sưu tập

Dạy học Tập đọc lớp 5 theo quan điểm tích hợp

Đọc:916Ngày tạo:17/04/2012Download:10

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong công cuộc đổi mới hiện nay của nước ta, mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, sáng tạo có khả năng thích nghi với xu thế toàn cầu hoá là một tro

Thêm vào bộ sưu tập

Dạy học Tập đọc lớp 5 theo quan điểm tích hợp

Đọc:727Ngày tạo:17/04/2012Download:5

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong công cuộc đổi mới hiện nay của nước ta, mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, sáng tạo có khả năng thích nghi với xu thế toàn cầu hoá là một tro

Thêm vào bộ sưu tập

Dạy - học ca dao trong Ngữ Văn 10 theo hướng tích hợp và tích cực

Đọc:672Ngày tạo:13/08/2012Download:0

[font=times new roman] phần mở đầu1. lý do chọn đề tài1.1. đề tài này được chọn từ yêu cầu giải quyết tiếp vấn đề dạy học tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loạivấn đề giảng dạy tác phẩm văn học t

Thêm vào bộ sưu tập

Dạy học truyện cổ tích trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 theo hướng tích hợp

Đọc:238Ngày tạo:17/07/2013Download:3

Dạy học truyện cổ tích trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 theo hướng tích hợp

Thêm vào bộ sưu tập

Dạy - học ca dao trong Ngữ Văn 10 theo hướng tích hợp và tích cực

Đọc:145Ngày tạo:17/07/2013Download:0

Dạy - học ca dao trong Ngữ Văn 10 theo hướng tích hợp và tích cực

Thêm vào bộ sưu tập

DẠY - HỌC CA DAO TRONG NGỮ VĂN 10 THEO HƯỚNG TÍCH HỢP VÀ TÍCH CỰC

Đọc:60Ngày tạo:15/11/2013Download:1

Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo đặc trƣng thể loại là một vấn đề không mới. Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Những năm đầu thập kỷ bẩy mƣơi của thế kỷ XX ta có thể nói đến c

Thêm vào bộ sưu tập

DẠY - HỌC CA DAO TRONG NGỮ VĂN 10 THEO HƯỚNG TÍCH HỢP VÀ TÍCH CỰC

Đọc:31Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo đặc trƣng thể loại là một vấn đề không mới. Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Những năm đầu thập kỷ bẩy mƣơi của thế kỷ XX ta có thể nói đến c

Thêm vào bộ sưu tập
1