Tìm Kiếm:

de tai nghien cuu khoa hoc su pham ung dung mon toan thcs

NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG

Đọc:406Ngày tạo:10/11/2012Download:8

NGHIÊN CỨU KHSP ỨNG DỤNGI.Câu hỏi nêu K/n và vì sao NCKHSPUD? II.Thực hành Xác định 1 đề tài nghiên cứu?1. Khái niệm: NCKHSPƯD trong GD nhằm thực hiện 1 tác động hoặc can thiệp SP và đánh giá sự ảnh

Thêm vào bộ sưu tập

nghien cuu khoa hoc su pham ung dung

Đọc:159Ngày tạo:18/07/2013Download:3

Mục lục TrangI. TÓM TẮT ĐỀ BÀI 2II. GIỚI THIỆU 3III. PHƯƠNG PHÁP 31/ Khách thể nghiên cứu 32/ Thiết kế nghiên cứu 33/ Quy trình nghiên cứu 44/ Đo lường 14IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 14V.

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc su pham sinh hoc

Đọc:128Ngày tạo:10/11/2012Download:3

MỤC LỤCTÓM TẮTGIỚI THIỆU1. Lý do chọn đề tài1.1. Cơ sở lý luận2.2. Cơ sở thực tiễn2. Thực trạng sử dụng các PPDH trong hoạt động dạy học môn Sinh học 9 ở Trường THCS Nam Toàn.3. Giải pháp thay thế4. L

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc su pham sinh hoc

Đọc:30Ngày tạo:19/07/2013Download:0

MỤC LỤCTÓM TẮTGIỚI THIỆU1. Lý do chọn đề tài1.1. Cơ sở lý luận2.2. Cơ sở thực tiễn2. Thực trạng sử dụng các PPDH trong hoạt động dạy học môn Sinh học 9 ở Trường THCS Nam Toàn.3. Giải pháp thay thế4. L

Thêm vào bộ sưu tập

NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODỰ ÁN VIỆT – BỈ------------- Nghiên cứukhoa học sư phạm ứng dụngHà Nội, 2009DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTViết tắtViết đầy đủCBQLCán bộ quản líĐCĐối chứngGVGiáo viênHSHọc sinhNCNghiên

Thêm vào bộ sưu tập

de tai nghien cuu khoa hoc

Đọc:461Ngày tạo:10/11/2012Download:22

de tai nghien cuu khoa hoc

Thêm vào bộ sưu tập

de tai nghien cuu khoa hoc

Đọc:412Ngày tạo:09/11/2012Download:16

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHOA TỰ NHIÊN LỚP 11B2

Thêm vào bộ sưu tập

de tai nghien cuu khoa hoc

Đọc:337Ngày tạo:10/11/2012Download:7

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊNKHOA XÃ HỘIĐỀ TÀINGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤCĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC MÔN VĂN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS ĐỖ CẬN

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc (new)

Đọc:204Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Lời giới thiệu Trong những thập kû vừa qua,Việt Nam đã và đang thực hiện công tác CNH- H§H đất nước. Để giành được những thắng lợi trong chiến lược này chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý, cá

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc new

Đọc:130Ngày tạo:18/04/2013Download:3

Lời giới thiệu Trong những thập kû vừa qua,Việt Nam đã và đang thực hiện công tác CNH- H§H đất nước. Để giành được những thắng lợi trong chiến lược này chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý, cá

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc new

Đọc:100Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Lời giới thiệu Trong những thập kû vừa qua,Việt Nam đã và đang thực hiện công tác CNH- H§H đất nước. Để giành được những thắng lợi trong chiến lược này chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý, cá

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc new

Đọc:95Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Lời giới thiệu Trong những thập kû vừa qua,Việt Nam đã và đang thực hiện công tác CNH- H§H đất nước. Để giành được những thắng lợi trong chiến lược này chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý, cá

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc new

Đọc:88Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Lời giới thiệu Trong những thập kû vừa qua,Việt Nam đã và đang thực hiện công tác CNH- H§H đất nước. Để giành được những thắng lợi trong chiến lược này chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý, cá

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc new

Đọc:85Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Lời giới thiệu Trong những thập kû vừa qua,Việt Nam đã và đang thực hiện công tác CNH- H§H đất nước. Để giành được những thắng lợi trong chiến lược này chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý, cá

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc new

Đọc:81Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Lời giới thiệu Trong những thập kû vừa qua,Việt Nam đã và đang thực hiện công tác CNH- H§H đất nước. Để giành được những thắng lợi trong chiến lược này chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý, cá

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc new

Đọc:62Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Lời giới thiệu Trong những thập kû vừa qua,Việt Nam đã và đang thực hiện công tác CNH- H§H đất nước. Để giành được những thắng lợi trong chiến lược này chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý, cá

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc new

Đọc:57Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Lời giới thiệu Trong những thập kû vừa qua,Việt Nam đã và đang thực hiện công tác CNH- H§H đất nước. Để giành được những thắng lợi trong chiến lược này chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý, cá

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc new

Đọc:50Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Lời giới thiệu Trong những thập kû vừa qua,Việt Nam đã và đang thực hiện công tác CNH- H§H đất nước. Để giành được những thắng lợi trong chiến lược này chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý, cá

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc new

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Lời giới thiệu Trong những thập kû vừa qua,Việt Nam đã và đang thực hiện công tác CNH- H§H đất nước. Để giành được những thắng lợi trong chiến lược này chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý, cá

Thêm vào bộ sưu tập

De tai nghien cuu khoa hoc new

Đọc:47Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Lời giới thiệu Trong những thập kû vừa qua,Việt Nam đã và đang thực hiện công tác CNH- H§H đất nước. Để giành được những thắng lợi trong chiến lược này chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý, cá

Thêm vào bộ sưu tập
1