Tìm Kiếm:

de thi bdtx

bdtx

Đọc:262Ngày tạo:10/11/2012Download:1

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KỲ 2:I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:1/ Thuận lợi: phòng lớp sạch sẽ khang trang, được trang bị đầy đủ về CSVC được sự quan tâm chăm sóc của ban ngành đoàn thể, các cấp lãnh đạo, BGH

Thêm vào bộ sưu tập

bdtx

Đọc:161Ngày tạo:18/07/2013Download:2

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNĂM HỌC 2011 - 2012 PHẦN I: TỰ HỌC- TỰ BỒI DƯỠNG CÁ NHÂNPHẦN A : KẾ HOẠCH CHUNGI. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch :

Thêm vào bộ sưu tập

bdtx

Đọc:87Ngày tạo:18/07/2013Download:0

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2011-2012I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1.Thông tin cá nhân- Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo- Trình độ chuyên môn i học- Chuyên ngành đào tạo:Lịch sử2. Phân công chuyên môn: a.Họ

Thêm vào bộ sưu tập

BDTX

Đọc:78Ngày tạo:18/07/2013Download:0

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊNC¨nI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG : 1. Mục đích, yêu cầu : Làm cho CBQLGD , giáo viên bậc THPT nắm vững được : - Mục tiêu đổi mới CT-SGK theo tinh thần NQ40/QH1

Thêm vào bộ sưu tập

bdtx

Đọc:59Ngày tạo:18/07/2013Download:0

TRƯỜNG THPT DT NT QUẾ PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ LÝ – HÓA – CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.Quế phong, ngày 25 tháng 9 năm 2011.KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ CỦA TỔ

Thêm vào bộ sưu tập

bdtx

Đọc:52Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày 10 tháng 8 năm 2009Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn ToánI.PHẦN CHUNG:-Chuẩn kiến thức kĩ năng cơ bản tối thiểu

Thêm vào bộ sưu tập

BDTX

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài 15 Sử dụng sách giáo khoa và sách giáo viênđể dạy các tập hợp số. Nội dung:Hoạt động 1: Tìm hiểu cách sử dụng SGK và SGV vào việc dạy học số tự nhiên1) SGK mới có r

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi BDTX môn Toán

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:1

thi giáo viên BDTX thcs năm học 2006-2007Môn toán (Thời gian làm bài 120 phút)Câu 1. Đồng chí hãy nêu những đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học tích cực đối với bộ môn toán ở trường Trung học cơ

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi BDTX môn Hoá

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

thi giáo viên BDTX thcs năm học 2006-2007Môn hoá học (Thời gian làm bài 120 phút)Câu 1. Nội dung, chương trình bồi dưỡng thường xuyên môn hoá học chu kỳ 2004 – 2007 có đặc điểm gì?Câu 1. a) Thế nào l

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi BDTX môn Thể dục

Đọc:34Ngày tạo:19/07/2013Download:0

thi giáo viên BDTX thcs năm học 2006-2007Môn thể dục (Thời gian làm bài 120 phút)Câu 1. Nêu mục tiêu cần đạt được trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III ? Với mục tiêu này có đáp ứng vớ

Thêm vào bộ sưu tập

On Thi BDTX Mon Tieng Anh

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG ---( ( (--- ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: TIẾNG ANH – LỚP 8

Thêm vào bộ sưu tập

on Thi BDTX -Mon T.Anh

Đọc:11Ngày tạo:19/07/2013Download:0

KỲ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM 2005 Đề thi môn : Tiếng Anh – Lớp 8 Thời gian làm bài: 150 phút I/ Vocabulary: (5 marks)Choose the best option to complete the following sentences. After thre

Thêm vào bộ sưu tập

chuyen de BDTX tieu hoc (Phan dia phuong)

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kì iii (2004 - 2007)phần giáo dục địa phươngNội dung gồm 4 môn:Thời gianNội dungSố tiết22/12/2008Phần thứ nhất: TN & XH6 tiếtNghiên cứu các hoạt động 1;

Thêm vào bộ sưu tập

ĐỀ THI BDTX CHU KÌ III MÔN LÝ

Đọc:49Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Sở GD-ĐT hà tĩnh Phòng GD-ĐT Thạch HàĐề thi hết học phần BDTX chu kỳ III (2004-2007)Môn: Vật lý(Thời gian làm làm: 120 phút) Câu 1: Sau khi học xong học

Thêm vào bộ sưu tập

On Thi BDTX nhe- Mon T.Anh

Đọc:11Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2007 – 2008 Môn : Tiếng Anh 8Thời gian : 120 phút ( không kể thời gian giao bài )( Đề thi này gồm 4 trang ) I- Find the word whose underlined part is pronounced diffi

Thêm vào bộ sưu tập

Tự BDTX

Đọc:35Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày học 1/11/2008Lý thuyết và thực hànhPowerPoint 20031. Giới thiệu phần mềm Powerpoint 20031.1. Chức năng chính của phần mềm Powerpoint 20031. Thanh tiêu đề: Chứa tên tệp mặc định là Presentation1,

Thêm vào bộ sưu tập

BDTX 2011

Đọc:33Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Tháng 9/2011MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰCCác kỹ thuật dạy học tích cực là những kỹ thuật dạy học có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy sự tham gia tích cực của HS vào quá trình dạy học, kích thíc

Thêm vào bộ sưu tập

BDTX HOT

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:0

KẾ HOẠCH TỰ HỌC, TỰ BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2011-2012 Phần thứ nhất KẾ HOẠCH CHUNG

Thêm vào bộ sưu tập

BDTX 2011

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰCTháng 8/2011MỤC TIÊU TẬP HUẤNNỘI DUNG TẬP HUẤNI. Học hợp tácII. Kĩ thuật khăn trải bànIII. Kĩ thuật các mảnh ghépIV. Kĩ thuật KWLV. Kĩ thuật sơ đồ tư duyVI. Kĩ thuật lắn

Thêm vào bộ sưu tập

Ban thu hoach BDTX

Đọc:296Ngày tạo:18/04/2013Download:2

Ban thu hoach BDTX

Thêm vào bộ sưu tập
1