Tìm Kiếm:

de thi dap an hsg mon ngu van 7

de thi hsg mon ngu van 7

Đọc:98Ngày tạo:18/04/2013Download:1

de thi hsg mon ngu van 7

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hsg mon ngu van 7

Đọc:46Ngày tạo:18/07/2013Download:0

de thi hsg mon ngu van 7

Thêm vào bộ sưu tập

DE DAP AN HSG MON NGU VAN LOP 8

Đọc:297Ngày tạo:18/04/2013Download:2

DE DAP AN HSG MON NGU VAN LOP 8

Thêm vào bộ sưu tập

DE DAP AN HSG MON NGU VAN LOP 8

Đọc:154Ngày tạo:18/07/2013Download:1

TRƯỜNG THCS TRUNG GIANG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN THI : NGỮ VĂN 8 Năm học : 2011 - 2012

Thêm vào bộ sưu tập

De + Dap an thi HSG Ngu van lop 6,7,8

Đọc:149Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phòng GD -ĐT Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi ..................... Năm học 2011 -2012 Môn: ngữ Văn 6

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hsg ngu van 8 co dap an

Đọc:246Ngày tạo:18/04/2013Download:1

de thi hsg ngu van 8 co dap an

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hsg ngu van 8 co dap an

Đọc:102Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi hsg văn 8Câu 1. (2,0 điểm) Phân tích để làm rõ cái hay của những câu thơ sau: - Giấy đỏ buồn không thắm; Mực đọng trong nghiên sầu - Lá vàng rơi trên giấy; Ngoài giời mưa bụi bay. (Vũ Đìn

Thêm vào bộ sưu tập

De thi Ngu van 7 co ma tran dap an

Đọc:206Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD ĐT HƯNG HÀTRƯỜNG THCS BÙI HỮU DIÊN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ INĂM HỌC 2011-2012 Môn thi : NGỮ VĂN 7Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Thêm vào bộ sưu tập

De, dap an thi HSG mon Van lop 8

Đọc:254Ngày tạo:18/04/2013Download:0

De, dap an thi HSG mon Van lop 8

Thêm vào bộ sưu tập

De, dap an thi HSG mon Van lop 8

Đọc:117Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phòng GD-ĐT Thị xã Hà Tĩnh Đề thi học SInh GIỏI lớp 8Năm học 2003 - 2004Môn thi: Văn -Tiếng Việt Thời gian làm bài 150 phút.Câu I: Trình bày cảm nhận của em về những câu thơ sau:`` Ông đồ vẫn ngồi

Thêm vào bộ sưu tập

De thi va dap an mon Ngu Van ... Tinh BRVR (08-09)

Đọc:35Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Câu 1. ( 1 điểm) Trong các từ gạch chân ở 2 văn bản sau, từ nào mang nghĩa gốc, từ nào mang nghĩa chuyển, phương thức chuyển nghĩa?Đề hề lưng túi gió trăngSau chân theo một vài thằng con con(Trích Tru

Thêm vào bộ sưu tập

De thi + Dap an mon Ngu Van ... Muoi-THCS Khanh Cuong)

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ THI VÀO 10 THPT  - MÔN NGỮ VĂNTh ành ph ố H à N ( Ng ày thi 24 – 6 – 2009)Phần 1: 4 điểmCho đoạn văn sau:(...) "Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyế

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI HSG NGU VAN 7

Đọc:40Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Đề thi học sinh năng khiếu lớp 7 năm học 2005-2006Môn: Ngữ Văn(Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề)Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)Khoanh tròn vào những câu trả lời đúng:Câu 1: Tác giả sử dụng l

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hsg ngu van.7

Đọc:37Ngày tạo:18/07/2013Download:1

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2009-2010MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)Câu 1: Tiếng Việt (2 điểm)a, Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp tu từ gì ? Phân t

Thêm vào bộ sưu tập

DE - DAP AN HSG NGU VAN LOP 8

Đọc:184Ngày tạo:18/04/2013Download:0

DE - DAP AN HSG NGU VAN LOP 8

Thêm vào bộ sưu tập

DE DAP AN HSG NGU VAN LOP 8

Đọc:107Ngày tạo:18/04/2013Download:0

DE DAP AN HSG NGU VAN LOP 8

Thêm vào bộ sưu tập

DE DAP AN HSG NGU VAN LOP 8

Đọc:89Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi chọn HSG Văn 8PHẦN I: CÂU 1: (2 điểm) Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau: “ Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

Thêm vào bộ sưu tập

DE - DAP AN HSG NGU VAN LOP 8

Đọc:70Ngày tạo:18/07/2013Download:0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN GIO LINHĐỀ KHẢO SÁT ĐỢT IĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI 8NĂM HỌC 2008 – 2009Môn: Ngữ văn (Thời gian làm bài: 120 phút)Câu 1: (5,0 điểm)Với câu chủ đề sau:Thơ Bác l

Thêm vào bộ sưu tập

De thi mon Ngu Van

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi môn Ngữ văn của Sở GD-ĐT Hà Nội năm học 2008 -2009THURSDAY, 19. JUNE 2008, 08:36:24Đề THI TUYểN SINH THPT KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2008 – 2009 Hà Nội Môn thi : NGỮ VĂN Phần I: (

Thêm vào bộ sưu tập

De thi + Dap an TS mon Ngu ... nhat Khanh Cuong

Đọc:30Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ THI VÀO 10 THPT  - MÔN NGỮ VĂNTh ành ph ố H à N ( Ng ày thi 24 – 6 – 2009)Phần 1: 4 điểmCho đoạn văn sau:(...) "Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyế

Thêm vào bộ sưu tập
1