Tìm Kiếm:

de thi hoc sinh gioi anh 8 cap huyen

De thi hoc sinh gioi tieng anh 6 cap huyen

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:4

Phòng GD&ĐTLục namTrường thcs yên sơnĐỀ ÔNTHI HỌC SINH GIỎINĂM HỌC 2010 – 2011MÔN THI: TIẾNG ANH - LỚP 6Thời gian làm bài: 120 phút –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thêm vào bộ sưu tập

De thi chon hoc sinh gioi lop 8 cap huyen

Đọc:193Ngày tạo:18/04/2013Download:1

De thi chon hoc sinh gioi lop 8 cap huyen

Thêm vào bộ sưu tập

De thi chon hoc sinh gioi lop 8 cap huyen

Đọc:34Ngày tạo:18/07/2013Download:0

UBND huyện Thọ Xuân Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8Phòng GDT NĂM HỌC 2010-2011 Môn: NGỮ VĂN Thời gian: 150

Thêm vào bộ sưu tập

De thi hoc sinh gioi cap huyen

Đọc:179Ngày tạo:18/04/2013Download:0

De thi hoc sinh gioi cap huyen

Thêm vào bộ sưu tập

De thi hoc sinh gioi cap huyen

Đọc:176Ngày tạo:18/04/2013Download:0

De thi hoc sinh gioi cap huyen

Thêm vào bộ sưu tập

De thi hoc sinh gioi cap huyen

Đọc:76Ngày tạo:18/07/2013Download:0

UBND HUYỆN QUẾ SƠNPHÒNG GD&ĐTKỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆNNĂM HỌC 2009-2010Môn: ToánThời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀ CHÍNH THỨC - VÒNG IBài 1: (1.5 điểm) Thực hiện tín

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc sinh gioi cap huyen

Đọc:75Ngày tạo:18/04/2013Download:0

de thi hoc sinh gioi cap huyen

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc sinh gioi cap huyen

Đọc:51Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phòng GD $ ĐT Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Huyện Thiệu Hoá Năm học 2011-2012Trường THCS Thiệu LýGV ra đề : Phạm Thị Quỳnh Môn thi

Thêm vào bộ sưu tập

De thi hoc sinh gioi cap huyen

Đọc:37Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Trường THCS Đa lộctổ khoa học xã hội đề thi thử chọn học sinh giỏi cấp huyện ( bài số 2 )Bộ môn: Ngữ Văn : Lớp 8(Thời gian làm bài 150 phút) Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị HươngI- Trắc nghiệm:

Thêm vào bộ sưu tập

De thi hoc sinh gioi cap huyen

Đọc:34Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Trường THCS Đa lộctổ khoa học xã hội đề thi thử chọn học sinh giỏi cấp huyện ( bài số 1 )Bộ môn: Ngữ Văn : Lớp 8(Thời gian làm bài 150 phút) Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị HươngMa TrậnSTTChủ đề

Thêm vào bộ sưu tập

De thi hoc sinh gioi lop 8 cap huyen nam hoc 2010-2011

Đọc:138Ngày tạo:18/04/2013Download:2

De thi hoc sinh gioi lop 8 cap huyen nam hoc 2010-2011

Thêm vào bộ sưu tập

De_thi_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_tieng_anh_7_2010

Đọc:149Ngày tạo:18/04/2013Download:5

QUESTION I- Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ cùng hàng (10 điểm)1. a. great b. beautiful c. teacher d.means2. a. wet b. better c. test d. pretty3. a. horrible b. hour c

Thêm vào bộ sưu tập

De_thi_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_tieng_anh_7

Đọc:64Ngày tạo:18/04/2013Download:1

QUESTION I- Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ cùng hàng (10 điểm)1. a. great b. beautiful c. teacher d.means2. a. wet b. better c. test d. pretty3. a. horrible b. hour c

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI CHON HOC SINH GIOI LOP 9 CAP HUYEN

Đọc:164Ngày tạo:18/07/2013Download:1

UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI HOC SINH GIOI TOAN CAP HUYEN

Đọc:112Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2002 – 2003MÔN: TOÁN 6THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT ( KHÔNG KỂ THỜI GIAN PHÁT ĐỀ)Câu 1: (2 điểm) Tìm các số tự nhiên a, b sao cho: (2a + 1).(b – 5) = 12Câu 2:

Thêm vào bộ sưu tập

De chon hoc sinh Gioi thi cap Huyen 0809

Đọc:102Ngày tạo:18/04/2013Download:0

De chon hoc sinh Gioi thi cap Huyen 0809

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc sinh gioi cap huyen toan 6

Đọc:63Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi toán 6Bài 1 : Tính nhanh :a) b) c) 1 + 4 + 42 + 43 + … + 41000Bài 2 : Tìm x:a) – = –5b) (x + 3) ( (x2 – 7) với x ( ZBài 3 : Chứng tỏ rằng :Nếu ax – by ( x + y thì ay – bx ( x + y

Thêm vào bộ sưu tập

de thi chon hoc sinh gioi lop 5 cap huyen

Đọc:51Ngày tạo:19/07/2013Download:0

đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 5Năm học: 2011- 2012 ( lần 3)Môn Thi: Toán và Tiếng ViệtThời gian: 100 phút ( Không kể thời gian giao đề)Phần 1: Môn ToánBài 1: ( 1 điểm) Tìm y biết: (

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI HOC SINH GIOI TOAN CAP HUYEN

Đọc:40Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2002 – 2003MÔN: TOÁN 6THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT ( KHÔNG KỂ THỜI GIAN PHÁT ĐỀ)Câu 1: (2 điểm) Tìm các số tự nhiên a, b sao cho: (2a + 1).(b – 5) = 12Câu 2:

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc sinh gioi mon vat ly cap huyen

Đọc:39Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Phòng giáo dục và đào tạo huyện bảo yên đề thi học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện Năm học 2010 - 2011Môn: Vật lý gian làm bài:

Thêm vào bộ sưu tập
1