Tìm Kiếm:

de thi hoc sinh gioi van 8

de thi hoc sinh gioi van 8

Đọc:419Ngày tạo:10/11/2012Download:4

THI CHỌN HỌC SINH GIỎI Môn: Ngữ Văn lớp 8Thời gian: 150 phút không kể thời gian giao đề Đề bài1. Câu 1 (4 điểm): Xác định từ tượng hình, từ tượng thanh và phân tích nghệ thuật sử dụng từ tượng hình, t

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc sinh gioi van 8

Đọc:158Ngày tạo:18/07/2013Download:0

THI CHỌN HỌC SINH GIỎI Môn: Ngữ Văn lớp 8Thời gian: 150 phút không kể thời gian giao đề Đề bài1. Câu 1 (4 điểm): Xác định từ tượng hình, từ tượng thanh và phân tích nghệ thuật sử dụng từ tượng hình, t

Thêm vào bộ sưu tập

tuyen tap de thi hoc sinh gioi van 8

Đọc:482Ngày tạo:10/11/2012Download:5

UBND HUYỆN GIỒNG RIỀNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2011 – 2012 -----------------

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc sinh gioi van 8 tam duoc

Đọc:125Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Đề thi học sinh giỏi Môn: ngữ văn 8Thời gian làm bài : 150 phút.Câu 1: 2 điểm:Mở đầu bài thơ “lăng Bác”- Viễn Phương viết:“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăngThấy một mặt trời trên lăng rất đỏ”.

Thêm vào bộ sưu tập

tuyen tap de thi hoc sinh gioi van 8

Đọc:110Ngày tạo:18/07/2013Download:0

UBND HUYỆN GIỒNG RIỀNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2011 – 2012 -----------------

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc sinh gioi van 8 tam duoc

Đọc:51Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi Môn: ngữ văn 8Thời gian làm bài : 150 phút.Câu 1: 2 điểm:Mở đầu bài thơ “lăng Bác”- Viễn Phương viết:“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăngThấy một mặt trời trên lăng rất đỏ”.

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc sinh gioi van8

Đọc:30Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Câu 1:Giá trị của việc sử dụng từ tượng hình,tượng thanh trong bài thơ “Qua Đèo Ngang”của Bà huyện Thanh Quan.Ngữ văn 7-Tập I. Câu 2:Sức mạnh của nghệ thuật hội hoạ trong “Chiếc

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI HOC SINH GIOI ANH VAN 8

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:1

PHÒNG GD-ĐT HOA LƯ ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HS GIỎI TRƯỜNG THCS NINH XUÂN NĂM HỌC: 2010-2011 MÔN: TIẾNG ANH 8

Thêm vào bộ sưu tập

De hoc sinh gioi ngu van 8

Đọc:49Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 Môn: Ngữ văn(Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề) I. Trắc nghiệm: 1.bản nào dưới đây không thuộc nghị luận trung đại ? A. Chiếu dời đô. C. Bản

Thêm vào bộ sưu tập

De hoc sinh gioi van 8

Đọc:39Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 Môn: Ngữ văn(Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề) I. Trắc nghiệm: 1.bản nào dưới đây không thuộc nghị luận trung đại ? A. Chiếu dời đô. C. Bản

Thêm vào bộ sưu tập

De hoc sinh gioi van 8

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 Môn: Ngữ văn(Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề) I. Trắc nghiệm: 1.bản nào dưới đây không thuộc nghị luận trung đại ? A. Chiếu dời đô. C. Bản

Thêm vào bộ sưu tập

De hoc sinh gioi van 8

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 Môn: Ngữ văn(Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề) I. Trắc nghiệm: 1.bản nào dưới đây không thuộc nghị luận trung đại ? A. Chiếu dời đô. C. Bản

Thêm vào bộ sưu tập

De hoc sinh gioi van 8

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 Môn: Ngữ văn(Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề) I. Trắc nghiệm: 1.bản nào dưới đây không thuộc nghị luận trung đại ? A. Chiếu dời đô. C. Bản

Thêm vào bộ sưu tập

De hoc sinh gioi van 8

Đọc:24Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 Môn: Ngữ văn(Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề) I. Trắc nghiệm: 1.bản nào dưới đây không thuộc nghị luận trung đại ? A. Chiếu dời đô. C. Bản

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc sinh gioi van 7

Đọc:360Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Đề THI CHọN HọC SINH GIỏI TRƯờNG - NĂM HọC 2010 - 2011Môn : Ngữ văn 7(Thời gian làm bài : 90 phút).Câu 1. (3 điểm) Chỉ ra các quan hệ từ có trong câu văn sau và cho biết tác dụng liên kết của các

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc sinh gioi van 7

Đọc:146Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề THI CHọN HọC SINH GIỏI TRƯờNG - NĂM HọC 2010 - 2011Môn : Ngữ văn 7(Thời gian làm bài : 90 phút).Câu 1. (3 điểm) Chỉ ra các quan hệ từ có trong câu văn sau và cho biết tác dụng liên kết của các

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI HOC SINH GIOI VAN 6

Đọc:116Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn khối 6Câu 1:Theo em,trong đoạn văn sau,có thể bỏ các từ ngữ in đậm được không?Vì sao? “ Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI HOC SINH GIOI VAN 6

Đọc:88Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn(Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề)Câu1:(4 đ )Tìm câu trần thuật đơn có từ là trong câu dưới đây:a, Tre là cánh tay của người nông dân Tre còn là ng

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc sinh gioi anh van

Đọc:82Ngày tạo:18/04/2013Download:1

de thi hoc sinh gioi anh van

Thêm vào bộ sưu tập

de thi hoc sinh gioi mon van

Đọc:49Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Sở Giáo dục và đào tạo thanh hoá Phòng giáo dục vĩnh lộc ---------------- đề thi học sinh giỏi cấp huyện

Thêm vào bộ sưu tập
1