Tìm Kiếm:

de thi tieng anh cap huyen lop 8

De thi HSG tieng Anh 8 cap huyen

Đọc:123Ngày tạo:18/04/2013Download:4

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."---------------------------------------------------------------------------------------------

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG cap huyen Tieng Anh 8

Đọc:79Ngày tạo:18/04/2013Download:1

Sè ph¸ch L­u ý: - §Ò thi gåm 4 trang, häc sinh lµm bµi trùc tiÕp vµo tËp ®Ò thi nµy. - Häc sinh kh«ng ®­îc sö dông bÊt cø tµi liÖu nµo kÓ c¶ tõ ®iÓn.____

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG cap huyen Tieng Anh 8

Đọc:47Ngày tạo:18/04/2013Download:0

Sè ph¸ch L­u ý: - §Ò thi gåm 4 trang, häc sinh lµm bµi trùc tiÕp vµo tËp ®Ò thi nµy. - Häc sinh kh«ng ®­îc sö dông bÊt cø tµi liÖu nµo kÓ c¶ tõ ®iÓn.____

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG cap huyen Tieng Anh 8

Đọc:11Ngày tạo:19/07/2013Download:0

phòng gD&ĐT Việt Yênđề thi chọn học sinh giỏi cấp huyệnnăm học 2007 – 2008Môn thi: Tiếng anh 8Thời gian làm bài: 120 phút điểm Bằng số: bài thi Bằng chữ:.....................

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG cap huyen Tieng Anh 8

Đọc:10Ngày tạo:19/07/2013Download:0

phòng gD&ĐT Việt Yênđề thi chọn học sinh giỏi cấp huyệnnăm học 2007 – 2008Môn thi: Tiếng anh 8Thời gian làm bài: 120 phút điểm Bằng số: bài thi Bằng chữ:.....................

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG cap huyen Tieng Anh 8

Đọc:9Ngày tạo:19/07/2013Download:0

phòng gD&ĐT Việt Yênđề thi chọn học sinh giỏi cấp huyệnnăm học 2007 – 2008Môn thi: Tiếng anh 8Thời gian làm bài: 120 phút điểm Bằng số: bài thi Bằng chữ:.....................

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG cap huyen Tieng Anh 8

Đọc:7Ngày tạo:19/07/2013Download:0

phòng gD&§T Việt Yªn®Ò thi chọn học sinh giỏi cấp huyÖnn¨m học 2007 – 2008Môn thi: Tiếng anh 8Thời gian làm bài: 120 phót điểm Bằng số: bài thi Bằng chữ:.....................

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG tieng Anh 8 cap huyen

Đọc:6Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UBND HUYỆN CAO LÃNHPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO_____Đề chính thức______Kỳ thi Học sinh giỏi cấp huyện năm học 2006 - 2007Môn: Tiếng Anh lớp 8Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: . .

Thêm vào bộ sưu tập

De thi hoc sinh gioi tieng anh 6 cap huyen

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:4

Phòng GD&ĐTLục namTrường thcs yên sơnĐỀ ÔNTHI HỌC SINH GIỎINĂM HỌC 2010 – 2011MÔN THI: TIẾNG ANH - LỚP 6Thời gian làm bài: 120 phút –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thêm vào bộ sưu tập

De thi chon hoc sinh gioi lop 8 cap huyen

Đọc:193Ngày tạo:18/04/2013Download:1

De thi chon hoc sinh gioi lop 8 cap huyen

Thêm vào bộ sưu tập

De thi chon hoc sinh gioi lop 8 cap huyen

Đọc:34Ngày tạo:18/07/2013Download:0

UBND huyện Thọ Xuân Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8Phòng GDT NĂM HỌC 2010-2011 Môn: NGỮ VĂN Thời gian: 150

Thêm vào bộ sưu tập

de thi HSG Anh 8 cap huyen (co dap an)

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp thế giới năm học 2009-2010Môn thi: Tiếng anh 9. Thời gian: 90 phút.I-Khoanh tròn đáp án đúng trong số a, b and c:1-Lan is……..beautiful……..clever.a-so / that

Thêm vào bộ sưu tập

de thi HSG Anh 8 cap huyen co dap an

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp thế giới năm học 2009-2010Môn thi: Tiếng anh 9. Thời gian: 90 phút.I-Khoanh tròn đáp án đúng trong số a, b and c:1-Lan is……..beautiful……..clever.a-so / that

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG lop 12 - cap tinh - Mon tieng Anh

Đọc:302Ngày tạo:18/04/2013Download:4

De thi HSG lop 12 - cap tinh - Mon tieng Anh

Thêm vào bộ sưu tập

De thi hsg Tieng Anh cap tinh lop 9

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:2

đề thi chọn học sinh giỏiMôn : Tiếng AnhThời gian : 150 minutes-------------------0o0-------------------I. Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.(5pts)A. almost

Thêm vào bộ sưu tập

De thi HSG lop 12 - cap tinh ... Mon tieng Anh

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHSỞ GD-ĐT QUẢNG NGÃI Lớp 12- Năm học : 2008 - 2009 Môn : Ti

Thêm vào bộ sưu tập

de thi HSG cap huyen mon tieng viet lop4

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng gd và đt Sơn ĐộngĐề thi học sinh giỏi lớp 4 năm học 2009-2010 Môn: Tiếng Việt Thời gian : 60 phútCâu 1: Phân biệt nghĩa của hai từ: mơ ư

Thêm vào bộ sưu tập

de thi HSG lop 9 cap huyen

Đọc:82Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Phòng GD-ĐT Tam DươngKỳ thi chọn Học sinh giỏi lớp 9Môn: ToánNăm học: 2009-2010Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1. (2 điểm)Cho biểu thức: với a) Rút gọn biểu thức b) Tìm biết

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI HSG LOP 9 CAP HUYEN

Đọc:52Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Sở giáo dục và đào tạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa Năm học 2011 - 2012

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI HSG LOP 9 CAP HUYEN

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI 1: (3 điểm).Một người đi xe đạp với vận tốc v1 = 12 km/h và một người đi bộ với vận tốc v2 = 6 km/h khởi hành cùng một lúc ở cùng một nơi và chuyển động ngược chiều nhau. Sau khi đi được 30 phút,

Thêm vào bộ sưu tập
1