Tìm Kiếm:

de thi tieng anh ioe lop4

de thi tieng anh lop4

Đọc:621Ngày tạo:09/11/2012Download:43

Trường Tiểu Học KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NHÂN TIẾN NĂM HỌC 2011_2012

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI TIENG ANH LOP 4

Đọc:110Ngày tạo:18/04/2013Download:7

DE THI TIENG ANH LOP 4

Thêm vào bộ sưu tập

De thi tieng Anh lop 4

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:1

English TestSchool: …………………………………. Year: 2012-2013Name: ……………………………………. Time: 20 minuteClass: ……………………………………. Mark Teacher’s remarkExercise 1: Complete the

Thêm vào bộ sưu tập

de thi tieng anh lop 4

Đọc:10Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Móng Cái==============Đề giao lưu học sinh giỏi tiếng anh cấp Tiểu học, Năm học: 2008 - 2009===========*****===========Tờ giấy thi (Khối 4)

Thêm vào bộ sưu tập

thi tieng anh lop 4

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:1

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỜNG 2 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (NH: 2009 – 2010)Họ và tên:........................................ Môn: Tiếng Anh - khối 4Lớp: 4/... Thời gian làm bài: 45 phút (không kể phát đ

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI HOC KI 2 MON TIENG ANH LOP 4

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỜNG 2 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (NH: 2009 – 2010)Họ và tên:........................................ Môn: Tiếng Anh - khối 4Lớp: 4/... Thời gian làm bài: 45 phút (không kể phát đ

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI TIENG ANH LOP 4 CUOI NAM HOC

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài thi KIểM TRA cuối HọC Kì IINăm học 2010-2011Môn : Tiếng Anh - Lớp 4Thời gian : 40 phútHọ và tênLớp : 4 Trường Tiểu Học Sơn Hòa. _____________________________________________________________

Thêm vào bộ sưu tập

de thi tieng anh lop4ki II

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:2

PHềNG GD & ĐT QUẬN CẨM LỆ KIỂM TRA HỌC Kè II NĂM HỌC 2008 - 2009TRƯỜNG TH HOÀNG DƯ KHƯƠNG Mụn :Tiếng Anh- Lớp 4 - Thời gian: 35 phỳt. ( Sỏch Let’s Learn English - Book 2 ) Họ và tờ

Thêm vào bộ sưu tập

de thi Tieng anh lop 4 HK I (2010 - 2011)

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:1

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ INĂM HỌC 2010 – 2011Môn : Tiếng Anh – Lớp 4(Thời gian làm bài 40 phút)Question I/ Choose the best answer A, B or C to fill in the blanks ( Chọn đáp án đúng nhất trong số A, B

Thêm vào bộ sưu tập

de kiem tra tieng anh lop 4

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

……………………………………. Test: 1 lesson Subject: English Full name:……………………….. Class: 4…. School: ………………………………PointTeacher commentsExercisesWrite the words. C A

Thêm vào bộ sưu tập

tieng anh lop 4

Đọc:35Ngày tạo:19/07/2013Download:1

đề kiểm tra tiếng anh lớp 4Bài 1: Tìm từ khác loại1. school bed house hospital2. watch arrive homework have3. breakfast lunch dinner write4. house dad mum sister.Bài 2: Đọc đoạn văn và trả

Thêm vào bộ sưu tập

Lop 4 - Tieng anh

Đọc:33Ngày tạo:19/07/2013Download:3

ĐiểmĐềMôn : Tiếng Anh – Let’s Learn English – Book 2Thời gian làm bài : 40 phútHọ và tên Lớp TrườngCâu 1: Dùng từ gợi ý điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn hội thoại sau : Where , En

Thêm vào bộ sưu tập

tieng anh lop 4

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Class 4:I. Em hãy chọn một đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống:1......................is the red blouse?A. How many B. How much C.How old2. Why...............your mother want to go the supermarke

Thêm vào bộ sưu tập

tieng anh lop 4

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Trường Tiểu học Phú Mậu 1ĐỀ THI OLIMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2009 - 2010 ( Thời gian 60 phút ) PHẦN II: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ ( 20 câu – 10 điểm )Bài tập 1: Em hãy tích vào ô vuông trước một từ

Thêm vào bộ sưu tập

tieng anh lop 4

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

tieng anh lop 4

Thêm vào bộ sưu tập

luyen thi IOE lop 4

Đọc:130Ngày tạo:19/07/2013Download:6

Vòng 1:Choose the best answer:I …………. many toys. ( have good no see )Where …….you from? I’m from Laos. ( is are am do)How ……..are you? I’m ten years

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI LOP 4

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 4 năm học 2009 - 2010Tiểu học An ThượngMôn Toán(60phút) Bài 1.Tính nhanh a) ( 0 x 1 x 2 x 3 x..... x 99 x 100) : ( 2 + 4 + 6 +..... + 98)b) ( 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 97 +

Thêm vào bộ sưu tập

de thi lop 4

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

KÌ THI CUỐI HKI MÔN TIẾNG VIỆT - KHỐI 4I.Tiếng việt (đọc):Đọc thầm bài ‘’ Đất Cà Màu’’ và trả lời các câu hỏi sau: Cà Mau đất xốp. Mùa nắng đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất phậ

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI LOP 4

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 4- NĂM HỌC 2010-2011Môn :Tiếng ViệtThời gian: 60 Phút(không kể thời gian giao đề)Bài 1: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau: Trước mặt Minh, đầm sen rộng mênh môn

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI LOP 4

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Trường TH Kim Đồng ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN : TOÁN – LỚP 4NĂM HỌC : 2010 – 2011Thời gian : 40 phútBài 1: (2,5 điểm ) a, Tính nhanh và hợp lý : 1998 x 502 + 1998 x 498 b, Tìm chữ số a để c

Thêm vào bộ sưu tập
1