Tìm Kiếm:

de thi violympic lop 5 vong 16 20

De thi Violympic Lop 5 vong 16-20

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Mời quý thầy cô vào tải tại : http://violet.vn/truongson72ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPICLỚP 5 - NĂM HỌC 2009-2010( Vòng 16 - 20 )VÒNG 16 BÀI 1 : Chọn các giá trị bằng nhau :199,9 x 0,01 ; 20 % của 5,8

Thêm vào bộ sưu tập

de thi violympic lop 5 vong 20-29

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Đề thi và bài giải Violympic toán lớp 5 phần 2 Violympic vòng 21 *************** Bài 75: Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân một học sinh sơ ý viết nhầm dấu phẩycủa số thập phân sang bên phả

Thêm vào bộ sưu tập

de thi violympic lop 3 vong 16

Đọc:31Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Đề thi violympic lớp 3 vòng 16Bài làm 1: Xoá các ô có giá trị tăng dầnBài làm 2: Điền số thích hợp vào ô trống1) …..+……:…..=…… 5)…..x…..+…….=…… 92, 9, 774

Thêm vào bộ sưu tập

De thi Violympic vong 5-16

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN VIOLYMPIC - LỚP 5NĂM HỌC 2010-2011 - (VÒNG 5 – VÒNG 16 )VÒNG 5 - ( 2010-2011 )Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 5 +8 cũ) 0,001 0,001 Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 5 +8 cũ)*

Thêm vào bộ sưu tập

de thi violympic vong 16

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Câu 1:Chọn đáp án đúng: Với 3 chữ số 0; 5; 6 có thể lập được các số có ba chữ số khác nhau và viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:506; 560; 650; 605; 056; 065556; 505; 650; 605; 506; 560506; 560; 650; 6

Thêm vào bộ sưu tập

De Thi Vong 16 Lop 5

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:1

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPICLỚP 5 - ( Vòng 16 - 20 )VÒNG 16 BÀI 1 : Chọn các giá trị bằng nhau :199,9 x 0,01 ; 20 % của 5,8 ; 40 % của 12,5 ; 10 % của 3 ; 7,86 : 0,1 ; 199,8 ; 1,368 : 0,01 ; 1,

Thêm vào bộ sưu tập

De thi Violympic vong 16 Lop 2 nam 2012

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

SƯU TẦM ĐỀ THI VIOLYMPIC LỚP 2VÒNG 16BÀI LÀM 1: CHỌN CÁC Ô BẰNG NHAUBÀI LÀM 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬTCÂU 1CÂU 2CÂU 3CÂU 4CÂU 5CÂU 6CÂU 7CÂU 8 CÂU 9CÂU 10CÂU 11CÂU 12CÂU 13BÀI THI SỐ 3Hãy điền số thích h

Thêm vào bộ sưu tập

De thi Violympic Vong 20Lop 520092010l

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Mời quý thầy cô vào tải tại : http://violet.vn/truongson72ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5VÒNG 20 - Đề 1 ( lần 2 ) Họ và tên : ……………………………………………………. Lớp:……

Thêm vào bộ sưu tập

De Violympic Toan lop 5 vong thi cap tinh

Đọc:39Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Vòng luyện thi violympic cấp tỉnhBài 1: Thỏ tìm cà rốt:1. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chia hết cho 3 mà nhỏ hơn 2009?2. Số nhỏ nhất viết bởi các chữ số 5 mà là số chia hết cho 3 là số nào?3. H

Thêm vào bộ sưu tập

Bo de on thi Violympic Vong 17 Lop 5

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bộ đề ôn thiVIOLYMPIC - LỚP 5 VÒNG 17 ( Có đáp án)Đề số 01Điền số thích hợp1/ Hình lập phương có a giảm 30% thì Sxq giảm ……… % . 2/ Lớp có 57,5 % nữ. Nam ít hơn nữ 6 bạn. Lớp có …………. h/s . 3/ Trườ

Thêm vào bộ sưu tập

De thi Violympic Lop 5 vong 1-10

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Mời quý thầy cô vào tải tại : http://violet.vn/truongson72ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPICLỚP 5 - NĂM HỌC 2009-2010( Vòng 1 - 10 ) BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần : ( từ bé đến lớn ) BÀI 2 : Chọn c

Thêm vào bộ sưu tập

De thi Violympic Lop 5 vong 10 nam 2010

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Mời quý thầy cô vào tải tại : http://violet.vn/truongson72ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5VÒNG 10 - Đề 1 ( 2010-2011 ) Họ và tên : ……………………………………………………. Lớ

Thêm vào bộ sưu tập

Bo de on thi Violympic Vong 17 Lop 5.

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

vào trang để tải: http://alibaba000111.violet.vn/Bộ đề ôn thiVIOLYMPIC - LỚP 5 VÒNG 17 ( Có đáp án)Đề số 01Điền số thích hợp1/ Hình lập phương có a giảm 30% thì Sxq giảm ……… % . 2/ Lớp có 57,5 % nữ.

Thêm vào bộ sưu tập

De thi Violympic Vong 1920Lop 5

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Mời quý thầy cô vào tải tại : http://violet.vn/truongson72ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5VÒNG 19 + 20 - Đề 1 ( lần 2 ) Họ và tên : ……………………………………………………. L

Thêm vào bộ sưu tập

de thi violympic vong 16----hot-

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1: Gọi  là hai nghiệm của phương trình: . Khi đó:Câu 2: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài với nhau tại E. Qua E vẽ hai cát tuyến AEC và BED (A và B thuộc (

Thêm vào bộ sưu tập

DE VIOLYMPIC LOP 6 - VONG 5

Đọc:159Ngày tạo:18/07/2013Download:2

BÀI THI SỐ 190Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):Câu 1: Kết quả so sánh và là .Câu 2: Kết quả của phép tính 53.39 + 47.39 – 53.21 – 47.21 là Câu 3: Viết dưới dạng một lũy thừa của số 3.3.3.9 là với

Thêm vào bộ sưu tập

violympic lop 8 vong 16

Đọc:156Ngày tạo:18/07/2013Download:23

Câu 1: Cho . Giá trị của biểu thức  bằng Câu 2: Trong cụm từ viết in hoa “ BAC HO KINH YEU”, có chữ cái là những hình có tâm đối xứng.Câu 3: Một hình lục giác đều có trục đối xứng .Câu 4: Nếu có hằng

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 16 lop 4

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:1

VIOLYMPIC – 4Bài 1 : Hãy sắp xếp thứ tự các ô trong bảng sau theo thứ tự giá trị các số trong ô tăng dần ;5731758714577135948757731594735637159478573715974159147594715673159714581475841759417584715713

Thêm vào bộ sưu tập

Thi Violympic. lop 5 vong -21

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Violympic English Test Online – Grade 5 in PrimaryschoolLỚP 5 - VÒNG 21 VÒNG THI CẤP HUYỆN – NĂM HỌC 2011 - 2012Name:………………………………….. Class: ……………School:………………………Primary School. ______________________

Thêm vào bộ sưu tập

De thi va dap an Violympic Lop ... Vong 16 (De1)

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5VÒNG 16- ĐỀ 1Họ và tên : ……....………...……..… Lớp:…..... ;Trường:…………...………………… BÀI 1 : Chọn các giá trị bằng nhau :199,9 x 0,01 ; 20 % của 5,8 ; 40 % của 12,5 ; 10 % của 3

Thêm vào bộ sưu tập
1