Tìm Kiếm:

giai de thi dai hoc mon hoa khoi a nam 2013

De thi dai hoc mon Toán khoi A nam 2009

Đọc:127Ngày tạo:17/04/2013Download:1

De thi dai hoc mon Toán khoi A nam 2009

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI DAI HOC MON TOAN KHOI A NAM 2007

Đọc:53Ngày tạo:18/07/2013Download:0

DE THI DAI HOC MON TOAN KHOI A NAM 2007

Thêm vào bộ sưu tập

De thi dai hoc mon Toan khoi A nam 2009

Đọc:28Ngày tạo:18/07/2013Download:1

De thi dai hoc mon Toan khoi A nam 2009

Thêm vào bộ sưu tập

De thi dai hoc mon Toán khoi A nam 2009

Đọc:21Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bộ Giáo dục và đào tạo Đề chính thứcPhần chung cho tất cả thí sinh (7,0 điểm)Câu I (2,0 điểm)Cho hàm số (1)1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)2. Viết phương trình tiếp tuy

Thêm vào bộ sưu tập

loi giai mon HOA dai hoc khoi A

Đọc:24Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009Môn thi : HOÁ, khối A - Mã đề : 825Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =

Thêm vào bộ sưu tập

GIAI NHANH DE THI DAI HOC KHOI A NAM 2011

Đọc:19Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi : HÓA, khối A - Mã đề : 482Cho bi

Thêm vào bộ sưu tập

DE GIAI CHI TIET MON HOA DAI 2011 KHOI A

Đọc:28Ngày tạo:18/07/2013Download:0

DE GIAI CHI TIET MON HOA DAI 2011 KHOI A

Thêm vào bộ sưu tập

Dap an mon Hoa thi Dai hoc khoi A 2009

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Đã có đáp án Ngày gửi: Hôm nay, lúc 09:48

Thêm vào bộ sưu tập

GIAI DE THI DAI HOC MON HOA

Đọc:78Ngày tạo:10/11/2012Download:1

GIAI DE THI DAI HOC MON HOA

Thêm vào bộ sưu tập

goi y giai de thi DAI HOC khoi A mon vat ly

Đọc:62Ngày tạo:09/11/2012Download:1

goi y giai de thi DAI HOC khoi A mon vat ly

Thêm vào bộ sưu tập

Giai chi tiet de thi Mon Hoa khoi A -2011

Đọc:30Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Giai chi tiet de thi Mon Hoa khoi A -2011

Thêm vào bộ sưu tập

GIAI DE THI DAI HOC MON NGU VAN KHOI C

Đọc:36Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012Môn: NGỮ VĂN; Khối: CThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đềI. Phần chung: Câu 1: Trong tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tườ

Thêm vào bộ sưu tập

GIAI DE THI DAI HOC MON NGU VAN KHOI D

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012Môn: NGỮ VĂN; Khối: DThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đềPHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)Câu 1. (2,0 điểm)Trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ củ

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI DAI HOC 2012 MON VAT LY KHOI A

Đọc:31Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2012Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 958 (Thời gian làm bài : 90 phút)Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ án

Thêm vào bộ sưu tập

de thi dai hoc mon toan khoi a 2009

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:0

de thi dai hoc mon toan khoi a 2009

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI THU DAI HOC MON VAT LI KHOI A

Đọc:24Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ KIỂM TRA LỚP LUYỆN THICâu 1: Pôlôni là chất phóng xạ với chu kì bán rã là 138 ngày. Lúc đầu có 1 kg pôlôni, sau thời gian 69 ngày kể từ thời điểm ban đầu thì khối lượng pôlôni còn lại làA. 0,500 k

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI DAI HOC MON TOAN KHOI A

Đọc:21Ngày tạo:18/07/2013Download:0

DE THI DAI HOC MON TOAN KHOI A

Thêm vào bộ sưu tập

DE THI DAI HOC MON TOAN KHOI A

Đọc:19Ngày tạo:18/07/2013Download:0

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌCCâu 1. b.Ta có Ta có Ta có .Hàm số có 3 cực trị khi và chỉ khi m-1.Đồ thị hàm số có 3 cực trị lần lượt là Dễ dàng chứng minh được tam giác ABC cân tại A.Tam giác ABC vuông

Thêm vào bộ sưu tập

de thi dai hoc khoi A 2008 mon Toan

Đọc:19Ngày tạo:18/07/2013Download:0

de thi dai hoc khoi A 2008 mon Toan

Thêm vào bộ sưu tập
1