Tìm Kiếm:

giai toan violimpic lop 5 vong12 den vong 18

Toan violimpic tu vong 1 den vong 12

Đọc:127Ngày tạo:18/07/2013Download:0

ĐỀ THI VIOLIMPIC(Ngày 17/02/2012)Vòng 1:BÀI THI SỐ 1Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số tự nhiên lẻ sao cho là số Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho các số tự nhiên thỏa mãn .

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 12 lop 5

Đọc:242Ngày tạo:19/07/2013Download:4

Thêm vào bộ sưu tập

violimpic vong 12

Đọc:36Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Vòng 11Thời Gian : BÀI THI SỐ 3Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 1: Số gồm 3 nghìn, 5 trăm, 6 chục và 8 đơn vị được viết là Câu 2: 108 + 342 : 9 = Câu 3: Số liền sau của số lớn nhất có 3 chữ

Thêm vào bộ sưu tập

vong 12 toan 7

Đọc:66Ngày tạo:17/04/2013Download:2

vong 12 toan 7

Thêm vào bộ sưu tập

vong 12 toan 7

Đọc:53Ngày tạo:18/07/2013Download:1

1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho tam giác vuông tại có

Thêm vào bộ sưu tập

VONG 12 TOAN 4

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thêm vào bộ sưu tập

BAI THI VIOLIMPIC VONG 12

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Số hình lập phương được sơn 1 mặt là: (11-2 ) x ( 11-2) x6 = 486 ( hình)

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLIMPIC1 VONG 12

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

VIOLIMPIC VÒNG 12NĂM HỌC 2010 - 2011BÀI 1: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT1. Tìm số 1a5b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia 5 dư 1.2. Cho 2 số tự nhiên có tổng bằng 2009. Tìm hai số đó biết giữa chúng có tấ

Thêm vào bộ sưu tập

De thi violimpic toan vong 12 (2010 - 2011)

Đọc:81Ngày tạo:18/07/2013Download:0

De thi violimpic toan vong 12 (2010 - 2011)

Thêm vào bộ sưu tập

VONG 12 VIOLYMPIC LOP 7

Đọc:337Ngày tạo:18/07/2013Download:9

BÀI THI SỐ 3Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)Câu 1: Giá

Thêm vào bộ sưu tập

violepl lop 4 vong 12

Đọc:118Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Thời Gian : BÀI THI SỐ 3Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 1: 81 5  =  Câu 2: Một lớp học có 34 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 6 bạn.Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học s

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC TOAN 3 VONG 12

Đọc:95Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Một số đề thi violympicCâu 1: Lớp 3A có 8 bàn học, mỗi bàn có 4 bạn ngồi. Bây giờ lớp thay bằng loại bàn khác, mỗi bàn 2 chỗ ngồi. Hỏi lớp 3A cần kê ít nhất bao nhiêu bàn để các bạn học sinh có đủ chỗ

Thêm vào bộ sưu tập

VONG 12 TOAN 5 VIOLYMPIC (11-12)

Đọc:45Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Thêm vào bộ sưu tập

Thiviolymp - Lop 7 - Vong 12 - Vòng trường

Đọc:29Ngày tạo:18/07/2013Download:1

MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 7 – ROUND 12ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 7 VÒNG 12 Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật Hướng dẫn: Bài thi này có 10 câu hỏi em phải vượt qu

Thêm vào bộ sưu tập

violympic toan9 vong 12

Đọc:22Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Thời Gian : BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1: Cho đoạn thẳng AB với trung điểm M. Lấy điểm C sao cho A là trung điểm của BC, lấy điểm D sao cho B là trung điểm của AD. Câu nào sau đây sai ?MC và MD

Thêm vào bộ sưu tập

VIOLYMPIC TOAN 4 VONG 12, 14

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Chào mừng Le Thi Thanh Truc | Sửa đổi thông tin|[ Thoát ]|ID=9010766Thời Gian : BÀI THI SỐ 3Chọn đáp án đúng:Câu 1: Tích của hai thừa số là 2010. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần và gấp thừa số thứ

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 12

Đọc:98Ngày tạo:17/04/2013Download:0

violympic vong 12

Thêm vào bộ sưu tập

Thi violympic vong 12

Đọc:57Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI THI SỐ 1Chọn đáp án đúng:Câu 1:Chọn đáp án đúng: Biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 6. Khi x = 2 thì z bằng:241,5Câu 2:Chọn đáp án đúng: Một người đi xe má

Thêm vào bộ sưu tập

violympic vong 12

Đọc:56Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Bài thi 1:Câu 1. Số đối của tổng 19 + 87 là:A. - 19 + 87B. - 87 + 19C. - 68D. - 106Câu 2. Giá trị của biểu thức B = 367 + (- 30) + 1978 + (- 337) là:A. 1978B. 1987C. 0D. Một số khácCâu 3. Kết quả phân

Thêm vào bộ sưu tập

violympic. vong 12

Đọc:51Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Vòng 12BÀI THI Số 1 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):1.   Tập nghiệm của phương trình là: 2.   Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Bi

Thêm vào bộ sưu tập
1