Tìm Kiếm:

giao an tieng anh lop 3 moi

giao an tieng anh moi lop 4

Đọc:60Ngày tạo:19/07/2013Download:1

TimeActivitiesMaterialsInteraction5’1.Warm up: Play game: Lucky Number.- Whole class.15’2.New Lesson: A.Listen and Repeat: * Set the scene.+ Call Ss to tell about the pic you see? + What can you see i

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tieng anh moi

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

,, PLANNING DATE: 21/08/2011Period 1ôn tập kiến thức trọng tâm lớp 8 Prepare : Teaching: I. Aims of the lesson:

Thêm vào bộ sưu tập

giao an Tieng anh moi

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Học kỳ ITuần 1 Ngày dạy:Tiết 1 Ngày soạn:Unit 1A visit from a penpal (5)Lesson 1 : Getting Started & listen and readI. Mục tiêu . - HS làm quen với chủ đề mới : Giới thiệu với một

Thêm vào bộ sưu tập

Test 1 - Tieng Anh lop 3 Moi

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Test English 3Number 1Nam Hong .primary school===@===Time : 35 mins===***===Mark Họ và tên: …………………………………… Lớp : ……………………….Ex 1 : Complete each word ( - hoàn thành từ) 1. _ eah

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tieng lop 8 moi

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

The 1st week The preparing date: 4/ 9The 1st period The teaching date: 6/ 9REVISION A. AIM: By the end of the lesson students will be able toBe aware of the studying the E

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tieng anh lop 3 tuan 29-30

Đọc:53Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week: 29Date of prepare: 23/3/2012Period 111 : unit 17- lesson 1(2)Objectives. By the end of the lesson Students will be to identify the outdoor acticvities.b. Language:- vocabulary: cycling, playin

Thêm vào bộ sưu tập

Giao An Tieng Anh Lop 3,4,5

Đọc:39Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Class: 3,4,5 Friday, September 7th 2008Period 1: Prepare for beginning of the academic year (P.1) A.Aim: By the end of the period, Ss wi

Thêm vào bộ sưu tập

Giao An Tieng Anh Lop 3,4,5

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Class: 3,4,5 Friday, September 7th 2008Period 1: Prepare for beginning of the academic year (P.1) A.Aim: By the end of the period, Ss wi

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Tieng anh 7(moi)

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Date of writing : 12/08/2009 REVISION – INTRODUCTION ENGLISH 7 Week : 01Date of teaching : 17/08/2009 Period : 01I. Objectives : To help students remember the English 6 lessons, h

Thêm vào bộ sưu tập

Giao An Tieng Anh 6( moi)

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week: 1 Date of planning:17/8/2009Period: 1 Date of teaching:24/8/2009Bài mở đầu: Giới thiệu môn học, cách học*.Objective: Sau khi học xong b

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tieng anh 6 moi

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Date: August ,22nd ,2009Period 4: UNIT 1: LESSON 3: C (1,2,5)1.Objective: By th

Thêm vào bộ sưu tập

De KTHK I tieng anh lop 3 moi

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD-ĐT GIA LÂMTRƯỜNG TH DƯƠNG QUANGFull Name: …………………………………Class: 3…..ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I LƠP 3MÔN TIẾNG ANHNăm học: 2011-2012Thời gian làm bài : 40 phútMarkTeacher’s remark Question 1: Lis

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tieng anh lop 8

Đọc:490Ngày tạo:11/08/2012Download:10

day la giao an tieng anh lop 8, duoc kiem dinh va xem qua boi thac si tran vu diem thuy tai truong dh nguyen tat thanh

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tieng anh-lop 10

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Period: 89 45-minute WRITTEN TEST 4Full name..................................................... Class:10.......

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tieng anh lop 8

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết 1: Ôn tập – Hướng dẫn cách học ` Ngày soạn: 15/8/10 Ngày giảng16/8/10I.OBJECTIVES :To help students consolidate their language know ledgeAfter this lesson

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tieng Anh lop 7

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week: 1 Date of preparation : August 15, 2009Period: 1 Date of teaching : August 17, 2009 LESSON REVIEW AND GUIDE TO LEARN CLASS: 7A3I. Aims and objectives

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tieng anh lơp 3

Đọc:277Ngày tạo:10/11/2012Download:8

giao an tieng anh lơp 3

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Tieng Anh 8 3 cot

Đọc:41Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Lesson plan 8. Teacher: Phương Ngân.Teace: 8A - period…. Date: ………………. Total: …. Out: ……………… 8B - 8C -

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tieng anh 9 bai 3

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

giao an tieng anh 9 bai 3

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an tieng anh 8.Theo PPCT moi.

Đọc:185Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phân Phối chương trình môn tiếng anh lớp 8Cả năm : 3 tiết x 35 tuần = 105 tiếtHọc kỳ I: 3 tiết x 18 tuần = 54 tiếtHọc kỳ II: 3 tiết x 17 tuần = 51 tiếtHọc kỳ IBài /UNITNội dungSố tiếtTiếtP

Thêm vào bộ sưu tập
1