Tìm Kiếm:

giao an tieng anh tu chon 6

Giao an tu chon Tieng Anh6-ca nam

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

THEME ONENội dung chủ điểm :Học sinh có thể giới thiệu, hỏi và trả lời vè những đồ vật và những người trong gia đình.Kĩ năng :Rèn luyện kĩ năng đọc, nhớ từ Tiếng Anh. Kết hợp nghe, nói đọc viết về chủ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tu chon tieng anh 7

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week 6. Basical tense of English 7Teacher ask ?What do you know about peirod and tense in English ?There are 3 periods and 12 tenses in English What periods ? Past - Present - futu

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an tu chon anh 6

Đọc:26Ngày tạo:19/07/2013Download:1

KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN TIẾNG ANH 6HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2009- 2010 ***********Period 19: Adjectives ( to describe people and things)Period 20: Adjectives ( to describe color) Period 21: Adjectives ( to d

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tu chon 6 mon anh

Đọc:24Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn :Ngày dạy :Tiết 1.Unit 1. Lesson1. Writing and speakingBài 1. Complete the dialogue: Nam: Hello. My ............... Nam. Linh: Hi, Nam. I`m.......... How ........... y

Thêm vào bộ sưu tập

tu chon tieng anh 6

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Ngày soạn :Ngày dạy :Tiết 1.Unit 1. Lesson1. Writing and speakingBài 1. Complete the dialogue: Nam: Hello. My ............... Nam. Linh: Hi, Nam. I`m.......... How ........... you ? N

Thêm vào bộ sưu tập

Tu chon Tieng Anh 6

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Date of preparation:………………………… Week: Teaching Day:…………………………………… Period: UNIT 1Teacher’s activitiesStudents’ activitiesI –Hỏi đáp màu sắc cơ bản What color is her hair ? –It’s black .What colo

Thêm vào bộ sưu tập

tu chon tieng anh 6

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Date of preparation: December, 4th 2006Date of teaching: December, 5th 2006.Ôn tập.Period: 07.I. Objectives.- Hs ôn tập lại thì hiện tại đưn và các dạng bài tập.- Luyện kỹ năng làm các dạng bài tập.II

Thêm vào bộ sưu tập

tu chon Tieng Anh 6

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Preparing date: 05/9/2010 Teaching

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN TU CHON TIENG ANH 9 (3 COT)

Đọc:65Ngày tạo:19/07/2013Download:1

The date of pre: / / 2011 The date of tea: / / 2011 GIÁO ÁN TỰ CHỌN ANH VĂN 9 TUẦN 4I. Objectives: a. Knowledge: By the end of the lesson, students will be able to under

Thêm vào bộ sưu tập

pGiao an tu chon mon Tieng Anh 7

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week 1PERIOD 1:TOPIC 1: SCHOOL AND FRIENDSI Speaking: Present simple tense (Hiện tại đơn – Xem bảng phụ)Chào làm quen: a) A: How do you do! B: How do you do! b) A: It’s nice to meet you. B: It’s

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an tu chon 6

Đọc:124Ngày tạo:18/04/2013Download:0

THEME ONENội dung chủ điểm :Học sinh có thể giới thiệu, hỏi và trả lời vè những đồ vật và những người trong gia đình.Kĩ năng :Rèn luyện kĩ năng đọc, nhớ từ Tiếng Anh. Kết hợp nghe, nói đọc viết về chủ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tu chon 6

Đọc:79Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Giáo án tự chọn toán 6Chuyên đề 2 (4tiết) Luỹ thừa với số mũ tự nhiên I Mục tiêu- Củng cố các kiến thức về luỹ thừa - Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính về luỹ thừa đặc biệ

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tu chon 6

Đọc:67Ngày tạo:18/07/2013Download:0

NS: ND: Tuần: 1 Tiết: 1-2Chủ đề 1: TẬP HỢPThời gian thực hiện: 2 tiết.MỤC TIÊU- Rèn HS kỉ năng viết

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an tu chon 6

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

THEME ONENội dung chủ điểm :Học sinh có thể giới thiệu, hỏi và trả lời vè những đồ vật và những người trong gia đình.Kĩ năng :Rèn luyện kĩ năng đọc, nhớ từ Tiếng Anh. Kết hợp nghe, nói đọc viết về chủ

Thêm vào bộ sưu tập

bai soan tu chon tieng anh 6

Đọc:39Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Period 37 Monday January 3rd 2011 UNIT 9: The body Lesson1: Vocabulary about the bodyObjectives:At the end of this lesson sts w

Thêm vào bộ sưu tập

GA tu chon 6 Tieng anh

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week: 1 Lesson 1 : TO BE AND GREETINGI. Các chủ từ thường gặp trong Tiếng Anh và động từ To Be:Subjects (Chủ từ) Động từ To Be:I : tôi I am

Thêm vào bộ sưu tập

GA tu chon Tieng Anh 6

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week: 1 Lesson 1 : TO BE AND GREETINGI. Các chủ từ thường gặp trong Tiếng Anh và động từ To Be:Subjects (Chủ từ) Động từ To Be:I : tôi I am

Thêm vào bộ sưu tập

PPCT Giao an tu chon anh 6, 7

Đọc:862Ngày tạo:09/11/2012Download:4

Trường THCS Lý Tự TrọngNhóm anh vănKế hoach dạy học tự chọn : Tiếng anh 6THEME 1: SCHOOL( chủ đề 1: trường học)Period 1: Speaking and listening about schoolPeriod 2: Speaking and listening about

Thêm vào bộ sưu tập

giao an tu chon anh 6 (2012-2013

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week: 1 Lesson 1 : TO BE AND GREETINGI. Các chủ từ thường gặp trong Tiếng Anh và động từ To Be:Subjects (Chủ từ) Động từ To Be:I : tôi I am

Thêm vào bộ sưu tập

tu chon/ giao an day them anh 6

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

optional theme******( elementary and advanced english curriculum for grade 6 at lower secondary school )INTRODUCTION Dear collegues !Optional theme of English 6 is set up from the textbook

Thêm vào bộ sưu tập
1