Tìm Kiếm:

hop dong vay tai san

cac hop dong trong tai chinh

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

cac hop dong trong tai chinh

Thêm vào bộ sưu tập

TAI SAN

Đọc:55Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bản kê khai tài sản thu nhập(Ban hành kèm theo nghị định số / NĐ-CP ngày tháng năm của chính phủ )1.Người kê khai tài sản , thu nhập : -Họ và tên : Xuân Hưng

Thêm vào bộ sưu tập

de tai thue tai san

Đọc:220Ngày tạo:11/08/2012Download:0

trợ thông qua cho thuê tài sản đã có lịch sử khá lâu đời và diễn ra trong hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, thuộc nhiều khu vực trên thế giới. tuy nhiên từ kinh xuất hiện phương thức thuê tài

Thêm vào bộ sưu tập

Kê khai tai san

Đọc:99Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG(Ban hành kèm theo Thông tư số 2442 /2007/TT-TTCP ngày  13 tháng11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ)ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP TỪ LẦN THỨ HAI(bao gồm t

Thêm vào bộ sưu tập

thanh ly tai san

Đọc:71Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Phòng GD & ĐT xuân trườngTrường THCS xuân tân-------------Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------Biên bản kiểm kê thanh lýThiết bị đồ dùng dạy học

Thêm vào bộ sưu tập

QD KT tai san

Đọc:54Ngày tạo:10/11/2012Download:0

phòng GD&ĐT thị xã thái hòatrườngthcs nghĩa thuậnSố 20/QĐKTr - 2010=====o0o=====cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc=====o0o=====quyết định V/v kiểm kê tài sản năm 2009 - Căn

Thêm vào bộ sưu tập

Hop dong

Đọc:87Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PGD & ĐTTHÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS HƯNG THẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 89 HĐCT/THCS-HT Ngày 10 tháng 08

Thêm vào bộ sưu tập

Hop dong

Đọc:78Ngày tạo:18/07/2013Download:1

PGD & ĐTTHÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS HƯNG THẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 89 HĐCT/THCS-HT Ngày 10 tháng 08

Thêm vào bộ sưu tập

Hop dong

Đọc:67Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Mẫu số 1(Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ).Tên đơn vị ...CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc...... ngày......... tháng......... nă

Thêm vào bộ sưu tập

Hop dong

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP PHƯỜNGHôm nay vào hồi 20 giờ ngày 07/ 3/2012, tại nhà:Ông: Lê Đức Chung- Chủ phườngBà: Phạm Thị Quế- người thừa kếChủ trì họp ôn

Thêm vào bộ sưu tập

Hop dong lao dong.

Đọc:99Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúchợp đồng lao động - Căn cứ vào pháp lệnh HĐKT của Hội Đồng nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công bố ngày 25/9/ 1989.

Thêm vào bộ sưu tập

hop dong lao dong

Đọc:83Ngày tạo:10/11/2012Download:3

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúchợp đồng lao động - Căn cứ vào pháp lệnh HĐKT của Hội Đồng nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công bố ngày 25/9/ 1989.

Thêm vào bộ sưu tập

KH kiem ke tai san

Đọc:98Ngày tạo:10/11/2012Download:0

phòng gd & đt thị xã thái hoàTrường thcs Nghĩa Thuậncộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Nghĩa Thuận, ngày 26 tháng 12 năm 2009kế hoạch kiểm kê tài sản Năm 2009Căn cứ vào công

Thêm vào bộ sưu tập

kiem ke tai san 2010

Đọc:89Ngày tạo:10/11/2012Download:0

PHÒNG GD & ĐT TRẦN ĐỀTRƯỜNG TH ---------------------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ------------------------------- , ngày 08 tháng 01

Thêm vào bộ sưu tập

So theo doi tai san

Đọc:67Ngày tạo:10/11/2012Download:0

UBND huyện tam đường cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam phòng giáo dục

Thêm vào bộ sưu tập

BAO CAO TAI SAN 2011

Đọc:63Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Mẫu 02Đơn vị:Trường Mẫu Giáo Minh Tân TÀI SẢN HIỆN CÓ ĐẾN 31/12/2011 STT Chỉ tiêu Số lượng Giá trị Ghi chú I Phương tiện vận tải 1 OÂ tô 2 Xe máy 3 "Tàu, thuyền, xuồng"

Thêm vào bộ sưu tập

hop dong lao dong ( mẫu)

Đọc:61Ngày tạo:10/11/2012Download:2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------------ Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thêm vào bộ sưu tập

phap luat hop dong

Đọc:477Ngày tạo:11/08/2012Download:11

phap luat hop dong la mot doi hoi can thie

Thêm vào bộ sưu tập

hop dong kinh te

Đọc:119Ngày tạo:09/11/2012Download:1

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAMCÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰNG 45-3Số : NLBK/ HĐ-2005CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHỢP ĐỒNG MUA BÁN “V/v mua bán vật tư, hàng hoá”Căn cứ

Thêm vào bộ sưu tập

hop dong kinh te

Đọc:103Ngày tạo:10/11/2012Download:2

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hoá, ngày 29/10/2008

Thêm vào bộ sưu tập
1