Tìm Kiếm:

mẫu tờ trình xin kinh phí

Tờ trình xin thẩm định quy chế chi tiêu nội bộ

Đọc:354Ngày tạo:10/11/2012Download:2

PHÒNG TC – KH ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố /TTr - ĐMRĐạ M’rông, ngày 22 tháng 12 năm 2009TỜ TR

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ trình xin chủ trương thành lập hội đồng trường bướ 3

Đọc:42Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNGTRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG________________Số: 06/TTr-THCS LTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc________________________________________________________Đạ Tôn

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung

Đọc:23Ngày tạo:05/03/2013Download:0

Tờ trình xin phê duyệt V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng-Căn cứ: . - Căn cứ Quy chế chi tiêu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số: ng

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ trình xin phê duyệt được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng

Đọc:9Ngày tạo:18/02/2014Download:0

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ . CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Mã tài liệu: HC – 12 – BM08. Phiên bản: Ver 1.0. Ngày ban hành: 15/02/08. Tờ trình xin phê duyệt . V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng.

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường - Mẫu khai phí - lệ phí

Đọc:21Ngày tạo:28/11/2013Download:0

Giới thiệu Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường   ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mẫu số 01/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu số 02/BVMT: Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường - Mẫu khai phí - lệ phí

Đọc:19Ngày tạo:28/11/2013Download:0

Giới thiệu Mẫu số 02/BVMT: Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường   ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mẫu số 02/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư

Thêm vào bộ sưu tập

to trinh xin kinh phí khai giang

Đọc:1371Ngày tạo:10/11/2012Download:6

PHÒNG GD-ĐT TP TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ............................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:..18.../TTr - HM Tân Thạnh, ngày 01 th

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu tờ trình cử đi đào tạo - Biểu mẫu nhân sự

Đọc:29Ngày tạo:28/11/2013Download:0

Giới thiệu Mẫu tờ trình cử đi đào tạo TỜ TRÌNH V/v cử cán bộ đi đào tạo          Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY -  Căn cứ kế hoạch đào tạo số…………ngày……………..của…………………………… -  Phòng HCNS đ

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Đọc:24Ngày tạo:28/11/2013Download:0

Giới thiệu TÊN DOANH NGHIỆP................ Số: ………../...... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu dự trù kinh phí

Đọc:327Ngày tạo:10/11/2012Download:1

SÅÍ GIAÏO DUÛC - ÂAÌO TAÛO CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM TRÆÅÌNG THPT T.X QUAÍNG TRË Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc ......... ............

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu tờ trình và đề nghị hợp đồng cho GV thử việc

Đọc:324Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phòng gd&đt sơn độngTrường MN:..........................Số:……/QĐ-HTCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSơn Động, ngày…. tháng …… năm 2011Quyết địnhVề việc thành lập hội đồng đ

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhạc (mẫu 2)

Đọc:290Ngày tạo:09/11/2012Download:5

Tờ chép nhạc (mẫu 2)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhạc (mẫu 1)

Đọc:243Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Tờ chép nhạc (mẫu 1)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhạc (mẫu 3)

Đọc:234Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Tờ chép nhạc (mẫu 3)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhac (mẫu 4)

Đọc:147Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Tờ chép nhac (mẫu 4)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhạc (mẫu 3)

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tờ chép nhạc (mẫu 3)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhac (mẫu 4)

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tờ chép nhac (mẫu 4)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhạc (mẫu 2)

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Tờ chép nhạc (mẫu 2)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhạc (mẫu 1)

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tờ chép nhạc (mẫu 1)

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở - Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Đọc:13Ngày tạo:28/11/2013Download:0

Giới thiệu Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở là mẫu văn bản do Ban chấp hành công đoàn soạn thảo nhằm giải trình và đề nghị cơ quan cơ thẩm quyền công nhận BCH công đoàn cơ sở... TỜ TRÌN

Thêm vào bộ sưu tập
1