Tìm Kiếm:

mẫu tờ trình xin kinh phí

Tờ trình xin thẩm định quy chế chi tiêu nội bộ

Đọc:354Ngày tạo:10/11/2012Download:2

PHÒNG TC – KH ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố /TTr - ĐMRĐạ M’rông, ngày 22 tháng 12 năm 2009TỜ TR

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ trình xin chủ trương thành lập hội đồng trường bướ 3

Đọc:42Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNGTRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG________________Số: 06/TTr-THCS LTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc________________________________________________________Đạ Tôn

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung

Đọc:23Ngày tạo:05/03/2013Download:0

Tờ trình xin phê duyệt V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng-Căn cứ: . - Căn cứ Quy chế chi tiêu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số: ng

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ trình xin phê duyệt được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng

Đọc:9Ngày tạo:18/02/2014Download:0

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ . CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Mã tài liệu: HC – 12 – BM08. Phiên bản: Ver 1.0. Ngày ban hành: 15/02/08. Tờ trình xin phê duyệt . V/v được sử dụng phương tiện đi công tác vượt khung hạng.

Thêm vào bộ sưu tập

to trinh xin kinh phí khai giang

Đọc:1371Ngày tạo:10/11/2012Download:6

PHÒNG GD-ĐT TP TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ............................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:..18.../TTr - HM Tân Thạnh, ngày 01 th

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường - Mẫu khai phí - lệ phí

Đọc:21Ngày tạo:28/11/2013Download:0

Giới thiệu Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường   ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mẫu số 01/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu số 02/BVMT: Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường - Mẫu khai phí - lệ phí

Đọc:19Ngày tạo:28/11/2013Download:0

Giới thiệu Mẫu số 02/BVMT: Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường   ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mẫu số 02/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu tờ trình cử đi đào tạo - Biểu mẫu nhân sự

Đọc:29Ngày tạo:28/11/2013Download:0

Giới thiệu Mẫu tờ trình cử đi đào tạo TỜ TRÌNH V/v cử cán bộ đi đào tạo          Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY -  Căn cứ kế hoạch đào tạo số…………ngày……………..của…………………………… -  Phòng HCNS đ

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Đọc:24Ngày tạo:28/11/2013Download:0

Giới thiệu TÊN DOANH NGHIỆP................ Số: ………../...... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu dự trù kinh phí

Đọc:327Ngày tạo:10/11/2012Download:1

SÅÍ GIAÏO DUÛC - ÂAÌO TAÛO CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM TRÆÅÌNG THPT T.X QUAÍNG TRË Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc ......... ............

Thêm vào bộ sưu tập

Mẫu tờ trình và đề nghị hợp đồng cho GV thử việc

Đọc:324Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phòng gd&đt sơn độngTrường MN:..........................Số:……/QĐ-HTCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSơn Động, ngày…. tháng …… năm 2011Quyết địnhVề việc thành lập hội đồng đ

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhạc (mẫu 2)

Đọc:290Ngày tạo:09/11/2012Download:5

Tờ chép nhạc (mẫu 2)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhạc (mẫu 1)

Đọc:243Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Tờ chép nhạc (mẫu 1)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhạc (mẫu 3)

Đọc:234Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Tờ chép nhạc (mẫu 3)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhac (mẫu 4)

Đọc:147Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Tờ chép nhac (mẫu 4)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhạc (mẫu 3)

Đọc:29Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tờ chép nhạc (mẫu 3)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhac (mẫu 4)

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tờ chép nhac (mẫu 4)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhạc (mẫu 2)

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Tờ chép nhạc (mẫu 2)

Thêm vào bộ sưu tập

Tờ chép nhạc (mẫu 1)

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tờ chép nhạc (mẫu 1)

Thêm vào bộ sưu tập

TỜ TRÌNH CHUYỂN NGẠCH

Đọc:602Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Phòng GD&ĐT tam đường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường PTDTBTthCS BẢN HON - do - phúc: ..../TTr-PTDTBTTHCSBH Bản Hon, ngày 30 tháng 9 2011tờ trìnhV/v công chức,

Thêm vào bộ sưu tập
12345...