Tìm Kiếm:

một số biện pháp giáo dục giữ gìn vệ sinh cho trẻ mẫu giáo

Một số biện pháp giáo dục vệ sinh cho trẻ

Đọc:840Ngày tạo:11/08/2012Download:4

phần i: mở đầui.cơ sở lý luận:trẻ em từ 0 đến 6 tuổi lớn và phát triển nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong cuộc đời của một con người. sự phát triển ở giai đoạn này tốt hay không phụ thuộc vào r

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo

Đọc:235Ngày tạo:13/12/2012Download:2

I - ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC LỄ GIÁO CHO TRẺ MẪU GIÁO.II - ĐẶT VẤN ĐỀ:Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm chăm sóc - giáo dục trẻ từ 0 - 6

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC LỄ GIÁO CHO TRẺ MẪU GIÁO

Đọc:18Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm chăm sóc - giáo dục trẻ từ 0 - 6 tuổi. Đây là giai đoạn đặt nền móng đầu tiên quan trọng của nhân cách con ngườ

Thêm vào bộ sưu tập

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC LỄ GIÁO CHO TRẺ MẪU GIÁO

Đọc:10Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu . trách nhiệm chăm sóc - giáo dục trẻ từ 0 - 6 tuổi. Đây là giai đoạn đặt nền móng đầu tiên . quan trọng của

Thêm vào bộ sưu tập

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC LỄ GIÁO CHO TRẺ MẪU GIÁO.

Đọc:10Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Như các bạn đã biết, trong điều kiện kinh tế phát triển, đang trên con đường hội nhập, đất nước chúng ta phải giao lưu với nhiều nền văn hoá khác nhau. Làm thế nào để cho thế hệ trẻ của chúng ta

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp của hiệu trưởng phối hợp giáo viên, công nhân viên, phụ huynh học sinh giáo dục trẻ về luật lệ an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo ở trường mẫu giáo vĩnh thuận đông.

Đọc:117Ngày tạo:13/12/2012Download:1

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Như chúng ta biết, sự gia tăng phương tiện cơ giới và mô tô xe máy đường bộ trong mấy năm gần đây rất lớn, trong khi đó đưòng xá phát triển không đáp ứng kịp như: về chất l

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp giáo dục thói quen hành vi đạo đức cho trẻ nhà trẻ

Đọc:224Ngày tạo:13/12/2012Download:2

MỤC LỤCI. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:1. Cơ sở lí luận2. Cơ sở thực tiễn3. Các biện pháp tiến hành3.1.Biện pháp 1: Sưu tầm nhiều tranh truyện phù hợp với lứa tuổi.3.2. Biện pháp

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp giáo dục thói quen hành vi đạo đức cho trẻ nhà trẻ

Đọc:182Ngày tạo:13/12/2012Download:1

MỤC LỤCI. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:1. Cơ sở lí luận2. Cơ sở thực tiễn3. Các biện pháp tiến hành3.1.Biện pháp 1: Sưu tầm nhiều tranh truyện phù hợp với lứa tuổi.3.2. Biện pháp

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp giáo dục thói quen hành vi đạo đức cho trẻ nhà trẻ

Đọc:16Ngày tạo:18/02/2014Download:1

Đất nước ta đang trên đà phát triển, vì vậy phải có những con người có tài, có đức, mà nền móng đạo đức con người phải được nhen nhóm ngay từ lứa tuổi mầm non hay nói cách khách trẻ mầm non phải được

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá cho trẻ mẫu giáo nhỡ

Đọc:1419Ngày tạo:11/08/2012Download:12

mục lụcphần i : mở đầui. lý do chọn đề tàiii. mục đích nghiên cứuiii. khách thể và đối tượng nghiên cứu iv. giả thiết khoa học v. nhiệm vụ nghiên cứuvi. giới hạn của đề tàivii. phương pháp nghiên cứu

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục biện pháp giữ vệ sinh và rèn luyện sức khỏe cho học sinh qua bộ môn sinh học lớp 8

Đọc:350Ngày tạo:11/08/2012Download:0

mục lụcbản tóm tắt đề tài tranga. mở đầu: 1 1. lý do chọn đề tài: 1 2. đối tượng nghiên cứu: 1 3. phạm vi nghiên cứu: 2 4. phương pháp nghiên cứu: 2b. nội dung: 2 1. cơ sở lý lu

Thêm vào bộ sưu tập

GIÁO DỤC BIỆN PHÁP GIỮ VỆ SINH VÀ RÈN LUYỆN SỨC KHỎE CHO HỌC SINH QUA BỘ MÔN SINH HỌC LỚP 8

Đọc:51Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Chương trình sinh học 8 nghiên cứu về cơ thể người, đặc biệt chương trình sinh học 8 đã dành thời gian giáo dục học sinh về kiến thức vệ sinh liên hệ thực tế trong việc rèn luyện thân thể, bảo vệ tăng

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục biện pháp giữ vệ sinh và rèn luyện sức khỏe cho HS qua bộ môn sinh học lớp 8

Đọc:71Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BẢN TÓM TẮT ĐỀ Tên đề tài : GIÁO DỤC BIỆN PHÁP GIỮ VỆ SINH VÀ RÈN LUYỆN SỨC KHỎE CHO HỌC SINH QUA BỘ MÔN SINH HỌC 8 Họ và tên tác giả : Nguyễn Thị Hồng Nhạn Đơn vị công tác: Trường THCS Thị

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp nâng cao khả năng thể hiện múa cho trẻ mẫu giáo lớn

Đọc:3410Ngày tạo:29/11/2011Download:14

a. phần mở đầu i. lý do chọn đề tài "ước muốn ngày nào, ôm êp trong tim mai đây là cô giáo"... bài hát êy, câu hát êy không chỉ là giấc mơ của tôi mà còn là của cả gia đình tôi, từ khi chóng tôi còn h

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp nâng cao khả năng thể hiện múa cho trẻ mẫu giáo lớn

Đọc:1412Ngày tạo:20/03/2012Download:1

a. phần mở đầu i. lý do chọn đề tài "ước muốn ngày nào, ôm êp trong tim mai đây là cụ giỏo"... bài hát êy, cõu hỏt êy không chỉ là giấc mơ của tôi mà còn là của cả gia đình tôi, từ khi chóng tôi còn h

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp nâng cao khả năng thể hiện múa cho trẻ mẫu giáo lớn

Đọc:531Ngày tạo:16/07/2012Download:6

a. phần mở đầu i. lý do chọn đề tài "ước muốn ngày nào, ôm êp trong tim mai đây là cô giáo"... bài hát êy, câu hát êy không chỉ là giấc mơ của tôi mà còn là của cả gia đình tôi, từ khi chóng tôi còn h

Thêm vào bộ sưu tập

một số biện pháp giáo dục lễ giáo và hành vi văn hóa cho trẻ MG nhỡ

Đọc:335Ngày tạo:10/11/2012Download:12

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦUI / LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI“ Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” Trẻ em chính là những chủ nhân tương lai của đất nước.Do vậy việc chăm sóc giáo dục trẻ ngay từ những năm đầu tiên củ

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 tuổi thông qua các câu truyện cổ tích

Đọc:23Ngày tạo:18/02/2014Download:1

Nếu không có thể thơ lục bát được hình thành và đào luyện từ trong ca dao dân tộcthì . không thể có truyện Kiều của Nguyễn Du.Không có kho tàng truyện cổ tích cực kỳ phong . phú thì không có Tr

Thêm vào bộ sưu tập

Một vài biện pháp thực hiện tốt việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Đọc:162Ngày tạo:10/11/2012Download:5

I. Đề tài:MỘT VÀI BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TỐT VIỆC GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPII. Đặt vấn đề: Hiện nay những vấn đề nổi cộm mà thế giới quan

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh dân tộc thiểu số

Đọc:454Ngày tạo:11/08/2012Download:6

mục lục trangphần một: lí do chọn đề tài. . 1phần hai: nội dung. 3 chương i: một số vấn đề về cơ sơ lí luận của đề tài. 3 1./ mốt số khái niệm. 3 2./ một số quan điểm của hồ chủ tịch, của

Thêm vào bộ sưu tập
1