Tìm Kiếm:

modun 24 boi duong thuong xuyen

BOI DUONG THUONG XUYEN

Đọc:717Ngày tạo:10/11/2012Download:10

Bồi dưỡng thường xuyên chu kì IIIChuyên đề I.Tổ chức hoạt động học tập trong dạy học Sinh học ở trường THPTChương I. Khái niệm hoạt động học tập trong dạy học Sinh học ở trường THPT1. Khái niệm học đư

Thêm vào bộ sưu tập

boi duong thuong xuyen

Đọc:233Ngày tạo:09/11/2012Download:5

BÀI 3: BỘ TÀI LIỆU DẠY HỌC TOÁN CHO TỪNG LỚP THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚICâu 1: Bạn hãy trình bày một số cách nghiên cứu khai thác chuẩn chương trình và SGK Toán THCS cho dạy học Toán? Với điều kiện dạy học

Thêm vào bộ sưu tập

boi duong thuong xuyen

Đọc:179Ngày tạo:10/11/2012Download:2

kA. phần iLí luận chungI. Qua học tập nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết bản thân tôi nhận thức được một số những vấn đề cơ bản như sau:Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12-1986) và thự

Thêm vào bộ sưu tập

boi duong thuong xuyen

Đọc:118Ngày tạo:18/07/2013Download:2

CÁCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH HOẠT ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓIMỤC TIÊU CỦA CHU KÌ III BDTXCHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN THCS 1. Nâng cao nhận thức về mục tiêu của chương trình, nội dung SGK và phương pháp dạy

Thêm vào bộ sưu tập

boi duong thuong xuyen

Đọc:107Ngày tạo:10/11/2012Download:2

CÁCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH HOẠT ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓIMỤC TIÊU CỦA CHU KÌ III BDTXCHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN THCS 1. Nâng cao nhận thức về mục tiêu của chương trình, nội dung SGK và phương pháp dạy

Thêm vào bộ sưu tập

ke hoach boi duong thuong xuyen

Đọc:1113Ngày tạo:10/11/2012Download:16

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNĂM HỌC 2010 - 2011 PHẦN A : KẾ HOẠCH CHUNGI. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch : - Căn cứ vào các văn bản chỉ đ

Thêm vào bộ sưu tập

ke hoach boi duong thuong xuyen

Đọc:384Ngày tạo:17/04/2013Download:4

ke hoach boi duong thuong xuyen

Thêm vào bộ sưu tập

Ke hoach boi duong thuong xuyen

Đọc:262Ngày tạo:18/07/2013Download:1

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNĂM HỌC 2010 - 2011 PHẦN I: TỰ HỌC- TỰ BỒI DƯỠNG CÁ NHÂNPHẦN A : KẾ HOẠCH CHUNGI. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch :

Thêm vào bộ sưu tập

Boi duong thuong xuyen mon ngoai ngu

Đọc:245Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Bài 1:Giới thiệu chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Ngoại ngữI/ Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên ngoại ngữ.1. Mục tiêu chương

Thêm vào bộ sưu tập

Boi duong thuong xuyen.2009

Đọc:60Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 2009 I. Đặc trưng môn giáo dục công dân ở THCS: 1. Mục tiêu: - Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được các chuẩn mực đạo đức, pháp luật cơ bản và ý nghĩa của

Thêm vào bộ sưu tập

boi duong thuong xuyen ve moi truong

Đọc:45Ngày tạo:19/07/2013Download:0

bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên chu kì III- môi trườngbài 1: Một số kiến thức chung về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trườngHoạt động 1: Môi trường

Thêm vào bộ sưu tập

Chương trình BOI DUONG GV THUONG XUYEN TH

Đọc:79Ngày tạo:10/11/2012Download:1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT- BGD

Thêm vào bộ sưu tập

tu boi duong thuong xuyen chu ki 2004-2007

Đọc:76Ngày tạo:10/11/2012Download:3

chuyên đề Itổ chức hoạt động nhận thức của học sinh theo hướng phát triển năng lực tìm tòi sáng tạo giải quyết vấn đề và tư duy khoa họcChương ICác luận điểm phương pháp luận chỉ đạo nghiên cứu đổi mớ

Thêm vào bộ sưu tập

KẾ HOẠCH BỒI DUONG THUONG XUYEN MOI

Đọc:40Ngày tạo:19/07/2013Download:0

SỞ GD&ĐT SƠN LATRUNG TÂM GDTX SỐP CỘP Số: ..../BCTX - TTSCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Sốp cộp, ngày 06 tháng 10 năm 2009KẾ HOẠCHTổ chức bồi dưỡng giáo v

Thêm vào bộ sưu tập

CHUYEN DE BOI DUONG THOUNG XUYEN HE 2009

Đọc:43Ngày tạo:10/11/2012Download:0

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2009Thời gianNội dung thực hiệnTổ chức thực hiệnTừ 6-10/8/09- Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình GDPT ban hành theo QĐ số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày

Thêm vào bộ sưu tập

CHUYEN DE BOI DUONG THOUNG XUYEN HE 2009

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2009Thời gianNội dung thực hiệnTổ chức thực hiệnTừ 6-10/8/09- Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình GDPT ban hành theo QĐ số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày

Thêm vào bộ sưu tập

kiem tra thuong xuyen

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Trường TH Hà Huy Tập ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊNHọ và tên học sinh :.................................. Môn : TIẾNG VIỆT LỚP : 4(thời gian 40 phút )Lớp : ĐIỂMLỜI PHÊ CỦA THẦY CÔI/ Đọc : -

Thêm vào bộ sưu tập

KT thuong xuyen

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

CHƯƠNG III : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀUDẠNG I XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG XOAY CHIỀU.VIẾT BIỂU THỨC u, i.Câu 1:Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi A. đoạn mạch chỉ có R và C

Thêm vào bộ sưu tập

bài thu hoạch thuong xuyen

Đọc:85Ngày tạo:19/07/2013Download:1

BÀI THU HOẠCH HỌC PHẦNMÔN VẬT LÍ CHU KỲ III====///====ĐỀ BÀI Câu 1a/Anh (chị) hày cho biết bản chất, mục tiêu và ý nghĩa phương pháp dạy giải quyết vấn đề?b/ Hãy áp dụng phương pháp nêu trên để soạn m

Thêm vào bộ sưu tập

Kiem tra thuong xuyen 1

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Lien son high schoolEnglish group-----------------------Written test 2--------------------------------- ề bài nộp lại sau kiểm tra. Học sinh không được ghi bất cứ kí tự nào lên đề bài)Nội dung đề số

Thêm vào bộ sưu tập
1