Tìm Kiếm:

nghị quyết trung ương 5 khóa 9

Phát triển kinh tế tập thể theo tinh thần nghị quyết trung ương 5 khóa IX

Đọc:124Ngày tạo:08/01/2013Download:0

trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh khoa kinh tế chính trị đề án môn kinh tế chính trị mác-lênin đề tài số : 65 phát triển kinh tế tập thể theo tinh thần nghị quyết trung ương 5 khóa ix gvhd

Thêm vào bộ sưu tập

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 ( KHÓA IX )

Đọc:100Ngày tạo:29/10/2012Download:0

trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh khoa kinh tế chính trị đề tài môn kinh tế chính trị số 53 tên đề tài: phát triển kinh tế tư nhân theo nghị quyết trung ương 5 ( khóa ix ) gvhd: th.s đinh

Thêm vào bộ sưu tập

Hội nghị Trung ương 9, khóa X

Đọc:62Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Hỏi - Đáp về nghị quyết và các văn bản, kết luận của Hội nghị Trung ương 9, khóa X8:15` 30/3/2009(TCTG) Tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ươngPhần thứ nhấtVỀ NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9, KHÓA X "

Thêm vào bộ sưu tập

phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết trung ương 5 khoá 9

Đọc:78Ngày tạo:29/10/2012Download:0

trường đại học kinh tế tp.hcm khoa kinh tế chính trị đề tài kinh tế chính trị số : 53 đề tài: gvhd : đinh yên tôn svth : nguyễn tuấn vũ lớp : 73 khoa( 31 mssv : 105207348 tp hcm ngày 10 tháng 12 năm 2

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập đường lối nghị quyết trung ương 2 khóa VIII

Đọc:548Ngày tạo:11/08/2012Download:1

a/ lời mở đầubác hồ lúc sinh thời từng nói: "non sông việt nam có thể trở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc việt nam có thể bước tới đài vinh quanh để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay

Thêm vào bộ sưu tập

Phát triển kinh tế tập thể theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 khoá IX

Đọc:82Ngày tạo:29/10/2012Download:0

trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh khoa kinh tế - chính trị  tiểu luận kinh tế chính trị tên đề tài : phát triển kinh tế tập thể theo tinh thần nghị quyết trung ương 5 khoá ix giáo viên

Thêm vào bộ sưu tập

NGHỊ QUYẾT TW9 KHÓA X

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Nghị quyết và các văn bản, kết luận của Hội nghị Trung ương 9, khóa X (TCTG) Tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương8:15` 30/3/2009Phần thứ nhấtVỀ NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9, KHÓA X "MỘT SỐ NHIỆM

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập nhóm môn đường lối cách mạng Nghị quyết trung ương 2 khóa VIII của Đảng về giáo dục và đào tạo (8đ)

Đọc:227Ngày tạo:11/08/2012Download:1

mở bài đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ viii của đảng đã quyết định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, vǎn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa x

Thêm vào bộ sưu tập

Tài liệu học tập Nghị quyết Trung ương XI

Đọc:91Ngày tạo:09/11/2012Download:4

MỤC LỤCSTTNội dungTrangCĐ 1Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)3I.Sự cần thiết phải tổng kết, bồ sung, phát t

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI THU HOẠCH QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IX

Đọc:54Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai LộcChức vụ: Giáo viênĐơn vị công tác: Trường TH Hồ Chơn NhơnBÀI THU HOẠCHHội nghị nghiên cứu quán triệt nghi quyết Trung ương IX Khoá XCâu hỏi: Đồng chí

Thêm vào bộ sưu tập

Tài liệu học tập Nghị quyết Trung ương XI

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

MỤC LỤCSTTNội dungTrangCĐ 1Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)3I.Sự cần thiết phải tổng kết, bồ sung, phát t

Thêm vào bộ sưu tập

Các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết Trung Ương 5 khoá IX

Đọc:84Ngày tạo:29/10/2012Download:0

m ục l ục trang ph ần 1: lời m ở đ ầu ph ần 2: n ội dung chương 1: kinh tế tư nhân trong thời kỳ kinh tế thị trường 1.khái niệm kinh tế tư nhân 2. vai trò và vị trí của kinh tế tư nhân chệễng 2: hướng

Thêm vào bộ sưu tập

Nội dung Nghị quyết TW 5 BCH Đảng Khóa XI

Đọc:49Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Thông báo Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XISau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đổi mới, chiều 15/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã

Thêm vào bộ sưu tập

Nghị quyết hội đồng khóa

Đọc:46Ngày tạo:10/11/2012Download:0

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcNghị quyết hội đồng khoátiểu học- Trung học cơ sở tiên lươngniên khoá 1989-1998Thể theo nguyện vọng chính đáng của các thành viên trong cùng

Thêm vào bộ sưu tập

NHẬN THỨC VỀ NGHỊ QUYẾT VÀ CÁC KẾT LUẬN CỦA NGHỊ QUYẾT TW9, KHÓA X

Đọc:52Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Họ và tên: Trần Thị Nam AnhChức vụ: Giáo viênĐơn vị công tác: Trường TH Lê Thế Tiết BÀI THU HOẠCHCâu hỏi: Đồng chí rút ra nhận thức gì khi nghiên cứu Nghị quyết và các kết

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập môn đường lối Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa V

Đọc:163Ngày tạo:11/08/2012Download:2

[*]mở đầuđại thắng mùa xuân năm 1975 đã mở ra bước ngoặt lịch sử có ý nghĩa trọng đại đối với cách mạng việt nam – kỷ nguyên đất nước hoàn toàn độc lập thống nhất đi lên cnxh. trong thời kỳ mới đất nư

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập đường lôi cách mạng Giới thiệu Nghị quyết 11 và 12 Ban chấp hành Trung Ương Đảng

Đọc:938Ngày tạo:11/08/2012Download:1

bài tập đường lối cách mạng trường luậtđặt vấn đề từ đầu năm 1965, để cứu vãn nguy cơ sụp đổ của chế độ sài gòn và sự phá sản của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, đế quốc mỹ đã ào ạt đưa quân mỹ v

Thêm vào bộ sưu tập

Phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần của nghị quyết trung ương v khoá IX

Đọc:89Ngày tạo:29/10/2012Download:0

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học kinh tế tp hồ chí minh khoa kinh tế chính trị  đề án môn kinh tế chính trị đề án số 66: phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần của nghị quyết trung ương v k

Thêm vào bộ sưu tập

Danh sách BCH Trung ương Đảng khóa XI

Đọc:49Ngày tạo:10/11/2012Download:0

DANH SÁCHUỶ VIÊN CHÍNH THỨC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI            1.    Hoàng Tuấn AnhUVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch          2.    Lê Hồng AnhUVBCT, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Cô

Thêm vào bộ sưu tập
1