Tìm Kiếm:

nhận định đúng sai luật hình sự

Khẳng định đúng sai và đáp án môn Luật Hình sự.

Đọc:5494Ngày tạo:13/12/2012Download:349

Khẳng định đúng sai và đáp án môn Luật hình sự

Thêm vào bộ sưu tập

cá nhân tố tụng hình sự (khẳng định đúng sai)

Đọc:1718Ngày tạo:11/08/2012Download:2

a. khẳng định “trong mọi trường hợp, nếu phát hiện việc điều tra có vi phạm thủ tục tố tụng, viện kiểm sát phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung”b.khẳng định “ chỉ hôị đồng xét xử mới có quyền xét h

Thêm vào bộ sưu tập

Tố tụng hình sự, khẳng định đúng sai

Đọc:1558Ngày tạo:13/12/2012Download:78

a. Bất kỳ người nào phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều bị bắt tạm giamb. Không chỉ Toà án mới có quyền xử lý vật chứng.

Thêm vào bộ sưu tập

Tố tụng hình sự, khẳng định đúng sai

Đọc:1244Ngày tạo:13/12/2012Download:71

a. Trong trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của mình, Cơ quan điều tra phải ra quyết định chuyển cho cơ quan điều tra khác có thẩm quyền.b. Trong mọi trường hợp, Thẩm phán được phân công

Thêm vào bộ sưu tập

Tố tụng hình sự, khẳng định đúng sai 3

Đọc:779Ngày tạo:13/12/2012Download:39

b. Trong mọi trường hợp, Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà phải ra quyết định đình chỉ vụ án nếu bị can chết.a. Trong trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của mình, Cơ quan điều t

Thêm vào bộ sưu tập

Khẳng định đúng sai giải thích môn tố tụng hình sự

Đọc:1120Ngày tạo:13/12/2012Download:75

a) Viện kiểm sát có quyền hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra.b) Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án cấp quân sự khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm mọi tội phạm ít nghiêm trọng,

Thêm vào bộ sưu tập

Khẳng định đúng sai giải thích môn tố tụng hình sự, tình huống

Đọc:778Ngày tạo:13/12/2012Download:39

a. Trong trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của mình, Cơ quan điều tra phải ra quyết định chuyển cho cơ quan điều tra khác có thẩm quyền.b. Trong mọi trường hợp, Thẩm phán được phân công

Thêm vào bộ sưu tập

nhận định đúng sai về chủ thể là thương nhân

Đọc:1783Ngày tạo:11/08/2012Download:2

a. mọi thương nhân đều là doanh nghiệpb. mọi chủ thể kinh doanh đều phải đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi nhận định luật tố tụng hình sự

Đọc:2579Ngày tạo:13/12/2012Download:132

30 câu hỏi nhận định luật tố tụng hình s

Thêm vào bộ sưu tập

Khẳng định đúng sai giải thích

Đọc:1052Ngày tạo:13/12/2012Download:28

Bài 2. Những khẳng định sau đây đúng hay sai, tại sao?a. Bất kỳ người nào phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều bị bắt tạm giamb. Không chỉ Toà án mới có quyền xử lý vật chứng.

Thêm vào bộ sưu tập

Chế định của luật hình sự

Đọc:462Ngày tạo:09/01/2012Download:0

lời nói đầu cuộc cách mạng tư sản đã mở đầu lịch sử thế giới cận đại bằng hàng loạt các cuộc cách mạng lớn nh­ ở anh, pháp, hoa kì ... và có ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử của thế giới. sự ra đờ

Thêm vào bộ sưu tập

Chế định của luật hình sự

Đọc:381Ngày tạo:29/10/2012Download:0

lời nói đầu cuộc cách mạng tư sản đã mở đầu lịch sử thế giới cận đại bằng hàng loạt các cuộc cách mạng lớn như ở anh, pháp, hoa kì ... và có ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử của thế giới. sự ra đ

Thêm vào bộ sưu tập

TỘI NHẬN HỐI LỘ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

Đọc:191Ngày tạo:15/11/2013Download:4

từng bước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Những cán bộ, đảng viên có chức vụ quyền hạn cần phải tu dưỡng rèn luyện phẩ

Thêm vào bộ sưu tập

TỘI NHẬN HỐI LỘ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

Đọc:145Ngày tạo:15/11/2013Download:1

từng bước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Những cán bộ, đảng viên có chức vụ quyền hạn cần phải tu dưỡng rèn luyện phẩ

Thêm vào bộ sưu tập

Vật chứng là kim khí quý, đá quý luôn được bảo quản tại cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đúng hay sai? tại sao

Đọc:469Ngày tạo:13/12/2012Download:11

Giải thích khẳng định đúng sai, nêu điều luật áp dụng. Rõ ràng và điểm ca

Thêm vào bộ sưu tập

Cá nhân 1- tố tụng hình sự Trong mọi trường hợp chỉ được bắt người vào ban ngày đúng hay sai?

Đọc:209Ngày tạo:13/12/2012Download:15

Đề số 08 Những khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại sao? 1. Trong mọi trường hợp chỉ được bắt người vào ban ngày. [*]Vật chứng là tiền bạc phải được bảo quản tại cơ quan tiến hành tố tụng hình s

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI TẬP ĐÚNG SAI

Đọc:247Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Người gởi : HUỲNH NHẬT THIÊN ( nguồn: GV Phương Kỉ Đông cùng địa chỉ) Lớp 8A6, THCS Lương Thế Vinh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Năm học: 2007 – 2008Để nhận các tài liệu khác hãy liên hệ:

Thêm vào bộ sưu tập

Sai hay đúng

Đọc:75Ngày tạo:18/07/2013Download:0

nhầm lẫn đáng tiếc: Rất nhiều thầy cô lại giải Theo quý thầy cô, dòng chữ: “nhầm lẫn đáng tiếc: Rất nhiều thầy cô lại giải và chỗ bôi đen thì chỗ nào đúng? Thầy cô, HS nào muốn thảo luận mọi bài tập

Thêm vào bộ sưu tập

Những khẳng định sau đây đúng hay sai, tại sao? 1. Viện kiểm sát có quyền huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự không có căn cứ của Hội đồng xét xử. 2. Trong trường hợp vụ án có tín

Đọc:924Ngày tạo:11/08/2012Download:4

: những khẳng định sau đây đúng hay sai, tại sao?1. viện kiểm sát có quyền huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự không có căn cứ của hội đồng xét xử.2. trong trường hợp vụ án có tính chất phức tạp,

Thêm vào bộ sưu tập

Hình thức và nội dung của hợp đồng dân sự theo qui định của pháp luật hiện hành – Nhận thức và kiến nghị

Đọc:717Ngày tạo:11/08/2012Download:13

lời mở đầutrong quá trình sản xuất, kinh doanh, cũng như trong cuộc sống hàng ngày một yếu tố không thể thiếu được là phải có giao lưu dân sự, đó là sự chuyển giao tài sản, quyền tài sản hoặc thực hiệ

Thêm vào bộ sưu tập
1