Tìm Kiếm:

nhận định đúng sai tố tụng hình sự

cá nhân tố tụng hình sự (khẳng định đúng sai)

Đọc:1718Ngày tạo:11/08/2012Download:2

a. khẳng định “trong mọi trường hợp, nếu phát hiện việc điều tra có vi phạm thủ tục tố tụng, viện kiểm sát phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung”b.khẳng định “ chỉ hôị đồng xét xử mới có quyền xét h

Thêm vào bộ sưu tập

Tố tụng hình sự, khẳng định đúng sai

Đọc:1558Ngày tạo:13/12/2012Download:78

a. Bất kỳ người nào phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều bị bắt tạm giamb. Không chỉ Toà án mới có quyền xử lý vật chứng.

Thêm vào bộ sưu tập

Tố tụng hình sự, khẳng định đúng sai

Đọc:1244Ngày tạo:13/12/2012Download:71

a. Trong trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của mình, Cơ quan điều tra phải ra quyết định chuyển cho cơ quan điều tra khác có thẩm quyền.b. Trong mọi trường hợp, Thẩm phán được phân công

Thêm vào bộ sưu tập

Tố tụng hình sự, khẳng định đúng sai 3

Đọc:779Ngày tạo:13/12/2012Download:39

b. Trong mọi trường hợp, Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà phải ra quyết định đình chỉ vụ án nếu bị can chết.a. Trong trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của mình, Cơ quan điều t

Thêm vào bộ sưu tập

Khẳng định đúng sai giải thích môn tố tụng hình sự

Đọc:1120Ngày tạo:13/12/2012Download:75

a) Viện kiểm sát có quyền hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra.b) Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án cấp quân sự khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm mọi tội phạm ít nghiêm trọng,

Thêm vào bộ sưu tập

Khẳng định đúng sai giải thích môn tố tụng hình sự, tình huống

Đọc:778Ngày tạo:13/12/2012Download:39

a. Trong trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của mình, Cơ quan điều tra phải ra quyết định chuyển cho cơ quan điều tra khác có thẩm quyền.b. Trong mọi trường hợp, Thẩm phán được phân công

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi nhận định luật tố tụng hình sự

Đọc:2579Ngày tạo:13/12/2012Download:132

30 câu hỏi nhận định luật tố tụng hình s

Thêm vào bộ sưu tập

Vật chứng là kim khí quý, đá quý luôn được bảo quản tại cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đúng hay sai? tại sao

Đọc:469Ngày tạo:13/12/2012Download:11

Giải thích khẳng định đúng sai, nêu điều luật áp dụng. Rõ ràng và điểm ca

Thêm vào bộ sưu tập

Cá nhân 1- tố tụng hình sự Trong mọi trường hợp chỉ được bắt người vào ban ngày đúng hay sai?

Đọc:209Ngày tạo:13/12/2012Download:15

Đề số 08 Những khẳng định sau đây đúng hay sai? Tại sao? 1. Trong mọi trường hợp chỉ được bắt người vào ban ngày. [*]Vật chứng là tiền bạc phải được bảo quản tại cơ quan tiến hành tố tụng hình s

Thêm vào bộ sưu tập

LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Đọc:918Ngày tạo:29/11/2011Download:5

bộ tư pháp trường đại học luật hà nội bài tập cuối kỳ mễn luật tố tụng hình sự đề số 9: người bào chữa trong tố tụng hình sự họ và tên : nguyễn văn tâm lớp : ds31d mssv : 038 khoa : dân sự trường : đạ

Thêm vào bộ sưu tập

Luật Tố tụng hình sự

Đọc:648Ngày tạo:20/03/2012Download:4

bộ tư pháp trường đại học luật hà nội bài tập cuối kỳ mễn luật tố tụng hình sự đề số 9: người bào chữa trong tố tụng hình sự họ và tên : nguyễn văn tâm lớp : ds31d mssv : 038 khoa : dân sự trường : đạ

Thêm vào bộ sưu tập

Luật tố tụng hình sự

Đọc:432Ngày tạo:13/12/2012Download:21

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này

Thêm vào bộ sưu tập

Luật tố tụng hình sự

Đọc:189Ngày tạo:11/08/2012Download:5

PHẦN THỨ NHẤT. 12 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 12 NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 12 Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự. 12 Điều 2. Hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự. 13 Chương I

Thêm vào bộ sưu tập

Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự và nêu hướng hoàn thiện các quy định trên

Đọc:246Ngày tạo:11/08/2012Download:5

bài tập nhóm tố tụng hình sự:đặt vấn đề trong hệ thống các biện pháp ngăn chặn, các biện pháp tạm giữ, tạm giam chiếm một vị trí quan trọng, chúng là sự thể hiện rõ nét của biện pháp cưỡng chế nhà

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về biện pháp bắt người trong tố tụng hình sự và nêu hướng hoàn thiện

Đọc:42Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại cho những quan hệ xã hội quan trọng được luật hình sự bảo vệ. Do đó, Nhà nước ta coi việc đấu tranh phòng, chống tội

Thêm vào bộ sưu tập

Nhận định luật tố tụng hành chính

Đọc:853Ngày tạo:13/12/2012Download:69

Các câu nhận định và một số gợi ý trả lời môn luật tố tụng hành chín

Thêm vào bộ sưu tập

Khẳng định đúng sai và đáp án môn Luật Hình sự.

Đọc:5494Ngày tạo:13/12/2012Download:349

Khẳng định đúng sai và đáp án môn Luật hình sự

Thêm vào bộ sưu tập

“Nhận xét, đánh giá những quy định của BLTTHS về biện pháp bắt người trong tố tụng hình sự và nêu hướng hoàn thiện các quy định trên”.

Đọc:80Ngày tạo:13/12/2012Download:4

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại cho những quan hệ xã hội quan trọng được luật hình sự bảo vệ. Do đó, Nhà nước ta coi việc đấu tranh phòng, chống tội

Thêm vào bộ sưu tập

nhận định đúng sai về chủ thể là thương nhân

Đọc:1783Ngày tạo:11/08/2012Download:2

a. mọi thương nhân đều là doanh nghiệpb. mọi chủ thể kinh doanh đều phải đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về biện pháp Tạm giữ, tạm giam

Đọc:44Ngày tạo:15/11/2013Download:1

Biện pháp ngăn chặn là biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự được áp dụng đối với bị can, bị cáo, người bị truy nã hoặc đối với người chưa bị khởi tố (trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả t

Thêm vào bộ sưu tập
1