Tìm Kiếm:

on tap tu tuong ho chi minh

hoc tap tu tuong ho chi minh

Đọc:71Ngày tạo:18/07/2013Download:1

đảng bộ: Xã Liêm Phú đảng cộng sản việt namChi bộ: trường THCS Liêm Phú Liêm Phú, ngày

Thêm vào bộ sưu tập

tu tuong ho chi minh

Đọc:335Ngày tạo:09/11/2012Download:18

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu 1. phân tích nguồn gốc TT HCM. Trong những nguồn gốc đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất, quyết định bản chất TT HCM? Tại sao? Câu 2. Trình bày các giai đoạn hình thành và phá

Thêm vào bộ sưu tập

tu tuong ho chi minh

Đọc:277Ngày tạo:09/11/2012Download:5

và tên: Hoàng Anh ThaoLớp: Luật K1 Đại học Trà Vinh.Bài kiểm tra môn: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề bài : Phân tích quá trình Hồ Chí Minh lựa chọn và xác lập Nhà nước kiểu mới, Nhà nước của nhân dân, do nhâ

Thêm vào bộ sưu tập

tu tuong ho chi minh

Đọc:192Ngày tạo:17/04/2013Download:2

tu tuong ho chi minh

Thêm vào bộ sưu tập

tu tuong ho chi minh

Đọc:188Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Chương IVTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM I. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt NamĐề cập các yếu tố cho sự

Thêm vào bộ sưu tập

tu tuong ho chi minh

Đọc:141Ngày tạo:10/11/2012Download:4

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC PHÚ TÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÀI DỰ THITÌM HIỂU VỀ “TƯ

Thêm vào bộ sưu tập

tu tuong ho chi minh

Đọc:124Ngày tạo:10/11/2012Download:0

BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2010 Đảng-Công đoàn-Học tập và làm theo lời Bác BÀI THU HOẠCHHọc tập tư tưởng,  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvề xây dựng Đảng ta thật sự trong

Thêm vào bộ sưu tập

tu tuong ho chi minh

Đọc:67Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2010 Đảng-Công đoàn-Học tập và làm theo lời Bác BÀI THU HOẠCHHọc tập tư tưởng,  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvề xây dựng Đảng ta thật sự trong

Thêm vào bộ sưu tập

tu tuong ho chi minh

Đọc:37Ngày tạo:18/07/2013Download:0

MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tàiChủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua đời và đã trở thành một nguồ

Thêm vào bộ sưu tập

TU TUONG HO CHI MINH

Đọc:34Ngày tạo:18/07/2013Download:0

GIỚI THIỆU CHÍNH PHỦ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲNăm 1998, lần đầu tiên cuốn sách “Chính phủ Việt Nam 1945-1998” do Thông tấn xã Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp b

Thêm vào bộ sưu tập

Tu tuong Ho Chi Minh

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:0

1TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH2Chương 2TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHVỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNGGIẢI PHÓNG DÂN TỘCKết cấu :1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân

Thêm vào bộ sưu tập

Bai thu hoach hoc tap tu tuong HO CHI MINH

Đọc:149Ngày tạo:09/11/2012Download:2

ĐẢNG UỶ XÃ TU TRA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TH TU TRA (

Thêm vào bộ sưu tập

bai 3 tu tuong HO CHI MINH

Đọc:138Ngày tạo:09/11/2012Download:3

Chương IVTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM I. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt NamĐề cập các yếu tố cho sự

Thêm vào bộ sưu tập

bai thi tu tuong Ho Chi Minh

Đọc:125Ngày tạo:09/11/2012Download:3

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CÀ MAUTRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH TÂY BẮC -----(((-----BÀI DỰ THICUỘC THI TÌM HIỂU VỀ “TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”Câu 1:Câu 2: Hồ Chủ tịch dạy: “Đạ

Thêm vào bộ sưu tập

tu tuong Ho Chi Minh 4 nam

Đọc:45Ngày tạo:18/07/2013Download:0

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HÙNG SƠN TỔ TOÁN BẢN THU HOẠCH TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤURÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨCThực hiện cuộc vận động "Học tập và làm

Thêm vào bộ sưu tập

bai thu hoach học tap Tu tuong Ho Chi Minh he 2010 - chuan

Đọc:75Ngày tạo:10/11/2012Download:0

ĐẢNG BỘ XÃ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ NHÀ TRƯỜNG .......

Thêm vào bộ sưu tập

tu tuong Ho Chi Minh ve dao duc cach mang

Đọc:249Ngày tạo:10/11/2012Download:11

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng,cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tưChủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo.

Thêm vào bộ sưu tập

bai thu hoach tu tuong ho chi minh

Đọc:175Ngày tạo:09/11/2012Download:0

Mẫu: Dành cho công chức, viên chức chưa Đảng viênCơ quan (Đoàn thể)Trường Tiểu học Vi HươngCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thêm vào bộ sưu tập

Tu tuong ho chi minh ve can kiem liem chinh

Đọc:169Ngày tạo:10/11/2012Download:9

Bài dự thiTìm hiểu tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã hiến dâng tất cả trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân t

Thêm vào bộ sưu tập

BAI THU HOACH TU TUONG HO CHI MINH

Đọc:122Ngày tạo:10/11/2012Download:1

ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HỘI TRUNGCHI BỘ TRUỜNG THCS TÂN HỘI TRUNGBẢN THU HOẠCH Học tập chuyên đề “ tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc,

Thêm vào bộ sưu tập
1