Tìm Kiếm:

phân tích bài nước đại việt ta

PHÂN TÍCH TÌNH CẢM YÊU NƯỚC QUA 3 ... ĐẠI VIỆT TA

Đọc:111Ngày tạo:18/07/2013Download:1

PHÂN TÍCH TÌNH CẢM YÊU NƯỚC QUA 3 ... ĐẠI VIỆT TA

Thêm vào bộ sưu tập

Nước Đại Việt ta

Đọc:113Ngày tạo:09/11/2012Download:1

Người thực hiện :Tạ Thị Kim LiênPHÒNG GIÁO DỤC QUẬN TÂN PHÚ TRƯỜNG THCSBC PHAN BỘI CHÂUTHAO GIẢNGa- Cho biết hoàn cảnh ra đời của bài Hịch tướng sĩ b- Đọc một đoạn văn mà em thích nhất và ch

Thêm vào bộ sưu tập

Nước Đại Việt ta

Đọc:102Ngày tạo:18/07/2013Download:1

NƯỚC ĐẠI VIỆT TA – NGUYỄN TRÃII. Giới thiệu về tác giả: Nguyễn Trãi (1380 -1442)- Là nhà yêu nước, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.- Nguyễn Trãi là một tài năng lỗi lạc: chính trị,

Thêm vào bộ sưu tập

Nước Đại Việt ta

Đọc:77Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 10.03.2012 Tiết 107Ngày giảng :15.03.2012 CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂUA. Mục tiêu cần đạt- Nắm được khái niệm thành phần chính của câ

Thêm vào bộ sưu tập

Nước Đại Việt Ta

Đọc:69Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Văn bản: nước đại việt ta(Trích: “Bình Ngô Đại Cáo” – Nguyễn Trãi)A. mục tiêu cần đạtGiúp học sinh:- Thấy được đoạn văn có ý nghĩa như lời tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta ở thế kỉ XV- Thấy được phần

Thêm vào bộ sưu tập

Nước Đại Việt Ta

Đọc:53Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Văn bản: nước đại việt ta(Trích: “Bình Ngô Đại Cáo” – Nguyễn Trãi)A. mục tiêu cần đạtGiúp học sinh:- Thấy được đoạn văn có ý nghĩa như lời tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta ở thế kỉ XV- Thấy được phần

Thêm vào bộ sưu tập

Nước Đại Việt Ta

Đọc:46Ngày tạo:18/07/2013Download:1

KIểm tra bài cũLòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn được thể hiện như thế nào trong Hịch Tướng Sĩ? Hãy phân tích và chứng minh.- Nỗi nhục trước hành động tàn bạo của kẻ thù ...- Nỗi lòng của tác giả:

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo án Văn 8 bài Nước Đại Việt ta

Đọc:1030Ngày tạo:06/03/2013Download:10

Tiết 97Ngày soạn: 28/2 Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô đại cáo) (Nguyễn Trãi).A.mục tiêu cần đạt:1.Kiế

Thêm vào bộ sưu tập

bài giảng điện tử- văn-đại việt nước ta

Đọc:135Ngày tạo:06/03/2013Download:3

sơ lược:http://ng4.upanh.com/b2.s25.d2/36cf27097705bb295bff19ce2352b33d_39197334.untitled.jpg

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích bài Việt Bắc

Đọc:39Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu Những bài thơ lớn của Tố Hữu đều sáng tác vào những điểm mốc của lịch sử cách mạng Việt Nam. Bài thơ "Việt Bắc" - kiệt tác của Tố Hữu cũng được sáng tác trong mộ

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích những nội dung và tiền đề của công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta hiện nay

Đọc:2742Ngày tạo:04/03/2012Download:2

lời nói đầu từ đại hội đảng lần thứ viii đến nay đảng ta luôn xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. thực hiện nhiệm vụ đó trong những năm qua, nhất là những năm đổi mới ch

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích các điều kiện để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Đọc:1801Ngày tạo:22/11/2011Download:3

a_đặt vấn đề: việt nam vẫn đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu. cái thiếu nhất của đất nước ta là thiếu một lực lượng sản xuất phát triển. đất n

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích các điều kiện để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Đọc:491Ngày tạo:04/12/2011Download:1

a_đặt vấn đề: việt nam vẫn đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu. cái thiếu nhất của đất nước ta là thiếu một lực lượng sản xuất phát triển. đất n

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích các điều kiện để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Đọc:411Ngày tạo:21/05/2012Download:0

a_§æt vờn (r)ò: viửt nam vén (r)ang trong thời kỳ quá (r)é lên chủ nghüa xã hội mà xuêt phát từ một nước n"ng nghiửp lạc hëu. cái thiõu nhêt của (r)êt nước ta là thiõu một lực lượng sản xuêt phát trió

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích những nội dung và tiền đề của công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta hiện nay

Đọc:399Ngày tạo:05/03/2012Download:0

lời nói đầu từ đại hội đảng lần thứ viii đến nay đảng ta luôn xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. thực hiện nhiệm vụ đó trong những năm qua, nhất là những năm đổi mới ch

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích các điều kiện để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Đọc:317Ngày tạo:04/03/2012Download:0

a_đặt vấn đề: việt nam vẫn đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu. cái thiếu nhất của đất nước ta là thiếu một lực lượng sản xuất phát triển. đất n

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích các điều kiện để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Đọc:285Ngày tạo:04/03/2012Download:1

a_đặt vấn đề: việt nam vẫn đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu. cái thiếu nhất của đất nước ta là thiếu một lực lượng sản xuất phát triển. đất n

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích nội dung và tiền đề của Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Đọc:181Ngày tạo:11/08/2012Download:2

a – lời mở đầuđể đạt được những thành tựu to lớn và những bước tiến vượt bậc những thay đổi đó là bước ngoặt lịch sử trong cơ chế chuyển đổi nền kinh tế nước ta đó chính là công nghiệp hoá - hiện đại

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích những nội dung và tiền đề của công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta hiện nay

Đọc:134Ngày tạo:29/10/2012Download:1

lời nói đầu từ đại hội đảng lần thứ viii đến nay đảng ta luôn xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. thực hiện nhiệm vụ đó trong những năm qua, nhất là những năm đổi mới c

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích những nội dung và tiền đề của công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta hiện nay

Đọc:110Ngày tạo:11/08/2012Download:0

lời nói đầu từ đại hội đảng lần thứ viii đến nay đảng ta luôn xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. thực hiện nhiệm vụ đó trong những năm qua, nhất là những năm đổi mới ch

Thêm vào bộ sưu tập
1