Tìm Kiếm:

phẩm chất thủ lĩnh chính trị

Thủ đoạn chính trị

Đọc:424Ngày tạo:11/05/2012Download:71

HUYỀN THOẠI TRƯƠNG LƯƠNGCách đây hai ngàn một trăm tám mươi năm, vua nhà Tần là Doanh Chính thống nhất Trung Quốc, tự hiệu là Tần Thủy Hoàng, ngụ ý muốn bảo cho người đời hay rằng giòng họ nhà ông sẽ

Thêm vào bộ sưu tập

Nội dung cương lĩnh chính trị 1991

Đọc:478Ngày tạo:11/08/2012Download:2

lịch sử việt nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.dân tộc việt nam đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh, đánh đuổi biết bao kẻ thù xâm lược.đó là lịch sử hào hùng của những chiến thắn

Thêm vào bộ sưu tập

Con người chính trị là gì? Trên các tư liệu lịch sử, hãy phân tích làm rõ vị trí, đặc trưng và vai trò của con người chíng trị ở cấp độ Thủ lĩnh chính trị”.

Đọc:619Ngày tạo:11/08/2012Download:0

đề tài: con người chính trị là gì? trên các tư liệu lịch sử, hãy phân tích làm rõ vị trí, đặc trưng và vai trò của con người chíng trị ở cấp độ “thủ lĩnh chính trị”.chính trị là một lĩnh vực của đời s

Thêm vào bộ sưu tập

Con người chính trị là gì? Trên các tư liệu lịch sử, hãy phân tích làm rõ vị trí, đặc trưng và vai trò của con người chính trị ở cấp độ Thủ lĩnh

Đọc:349Ngày tạo:13/08/2012Download:0

chính trị là một lĩnh vực của đời sống xã hội kể từ khi xã hội phân chia thành giai cấp và tổ chức thành nhà nước. và từ đó cuộc đấu tranh giành, giữ, sử dụng sức mạnh chính trị, quyền lực chính trị đ

Thêm vào bộ sưu tập

Quản lĩnh và thủ lĩnh?

Đọc:78Ngày tạo:13/12/2012Download:3

Quản lĩnh và thủ lĩnh?Tạ Chí Đại Trường. Một cái nhìn lệch hướng từ vị trí độc tôn dân tộc, văn hoá Người nghiên cứu ngoại quốc thường có nhận xét là sử quan Việt Nam xuất thân nho sĩ nên hay bỏ lơ n

Thêm vào bộ sưu tập

Bản lĩnh chính trị là sức mạnh của quân đội

Đọc:63Ngày tạo:09/11/2012Download:0

BÀN LĨNH CHÍNH TRỊ LÀ SỨC MẠNH CỦA QUÂN ĐỘI TAQuân đội nhân dân Việt Nam mà tiền thân là Đội  Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, được thành lập ngày 22-12-1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, thuộc hu

Thêm vào bộ sưu tập

thủ lĩnh da đỏ

Đọc:53Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tuần 33Tiết 125,126NS: ND: Tiết 125,126 VH I/. Mục tiêu:Thấy được bức thư được viết xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, đất nước đã nêu lên một vấn đề bức xúc có y ùngh

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam

Đọc:993Ngày tạo:17/04/2012Download:5

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong các hoạt động của xã hội loài người, việc công dân của nước này xuất cảnh từ nước mình, nhập cảnh vào nước khác để định cư, công tác, học tập, lao động, du lị

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam

Đọc:530Ngày tạo:17/04/2012Download:1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong các hoạt động của xã hội loài người, việc công dân của nước này xuất cảnh từ nước mình, nhập cảnh vào nước khác để định cư, công tác, học tập, lao động, du lị

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam

Đọc:196Ngày tạo:17/07/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong các hoạt động của xã hội loài người, việc công dân của nước này xuất cảnh từ nước mình, nhập cảnh vào nước khác để định cư, công tác, học tập, lao động, du lị

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh tại Việt Nam

Đọc:190Ngày tạo:17/07/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong các hoạt động của xã hội loài người, việc công dân của nước này xuất cảnh từ nước mình, nhập cảnh vào nước khác để định cư, công tác, học tập, lao động, du lị

Thêm vào bộ sưu tập

Ebook THỦ ĐOẠN CHÍNH TRỊ - Vũ Tài Lục

Đọc:62Ngày tạo:13/12/2012Download:2

HUYỀN THOẠI TRƯƠNG LƯƠNGCách đây hai ngàn một trăm tám mươi năm, vua nhà Tần là Doanh Chính thống nhất Trung Quốc, tự hiệu là Tần Thủy Hoàng, ngụ ý muốn bảo cho người đời hay rằng giòng họ nhà ông sẽ

Thêm vào bộ sưu tập

Thủ lĩnh nguyễn hữu huân

Đọc:68Ngày tạo:13/12/2012Download:0

THỦ LĨNH NGUYỄN HỮU HUÂN Người anh hùng tự điếu mình* Lê Ngọc TrácKể từ ngày 17 tháng 2 năm 1859, quân Pháp nổ súng đánh chiếm thành Gia Định. Và, chỉ trong vòng 8 năm, bằng những thủ đoạn chính trị,

Thêm vào bộ sưu tập

Thực chất của quản trị tài chính

Đọc:62Ngày tạo:13/12/2012Download:3

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 6.1. THỰC CHẤT CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 6.1.1. Khái niệm và các mối quan hệ tài chính doanh nghiệp  Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là các mối quan hệ kinh tế phát sinh

Thêm vào bộ sưu tập

So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính trị( 2/1930).

Đọc:588Ngày tạo:13/12/2012Download:21

Bài làm:Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Để xác lập đường lối, chiến lược, sách lược cơ bản của cách mạng Việt Nam và tôn chỉ

Thêm vào bộ sưu tập

Quản trị Chất lượng sản phẩm

Đọc:513Ngày tạo:17/01/2012Download:37

Chương 1     Một số vấn đề về quản trị chất lượngChương 2     Một số khái niệm chất lượngChương 3     Đảm bảo chất lượng  và cải tiến chất lượngChương 4     Kiểm soát chất lượng bằng thống kêChương 5

Thêm vào bộ sưu tập

Quản Trị Chất Lượng Sản Phẩm

Đọc:294Ngày tạo:17/01/2012Download:12

một số vấn đề về quản trị chất lượng, một số kh�i niệm chất lượng, đảm bảo v� cải tiến chất lượng, kiểm so�t chất lượng bằng thống k�,....

Thêm vào bộ sưu tập

Quản Trị Chất Lượng Sản Phẩm

Đọc:134Ngày tạo:13/12/2012Download:4

NỘI DUNGChương 1 Một số vấn đề về quản trị chất lượngChương 2 Một số khái niệm chất lượngChương 3 Đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượngChương 4 Kiểm soát chất lượng bằng thống kêChương 5 Vòng trò

Thêm vào bộ sưu tập

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam

Đọc:23124Ngày tạo:28/02/2012Download:14

1. nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sản việt nam 1.1. bối cảnh lịch sử vào giữa thế kỷ xix, thực dân pháp tiến hành chiến tranh xâm lược việt nam. sau khi hoàn thành việc xâm lược

Thêm vào bộ sưu tập

Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam

Đọc:13875Ngày tạo:28/02/2012Download:15

1. nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sản việt nam 1.1. bối cảnh lịch sử vào giữa thế kỷ xix, thực dân pháp tiến hành chiến tranh xâm lược việt nam. sau khi hoàn thành việc xâm lược

Thêm vào bộ sưu tập
1