Tìm Kiếm:

soan giao an ngu van 8 bai ong do

Giao an ong do

Đọc:514Ngày tạo:10/11/2012Download:3

Ngày soạn: 30/11/2011 Ngày giảng: 09/12/2011Bài 18. Tiết 65: Văn bản: Ông ĐồMục tiêu cần đạtKiến thức:Sự đổi thay trong đời sống xã hội và sự tiếc nuối của nhà th

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an ong do

Đọc:242Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: 30/11/2011 Ngày giảng: 09/12/2011Bài 18. Tiết 65: Văn bản: Ông ĐồMục tiêu cần đạtKiến thức:Sự đổi thay trong đời sống xã hội và sự tiếc nuối của nhà th

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Ngu văn 8 tu soan

Đọc:146Ngày tạo:10/11/2012Download:0

 Ngày soạn : 29 / 8 / 2007Từ 03 /9/ đến 8/9/2007 Ngày dạy : 03 / 9 / 2007Tiết 1 + 2 : TÔI ĐI HỌC Thanh Tịnh.A. Mục tiêu cần đạt được: Giúp HS : Cảm nhận đượ

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Ngu văn 8 tu soan

Đọc:94Ngày tạo:18/07/2013Download:0

 Ngày soạn : 29 / 8 / 2007Từ 03 /9/ đến 8/9/2007 Ngày dạy : 03 / 9 / 2007Tiết 1 + 2 : TÔI ĐI HỌC Thanh Tịnh.A. Mục tiêu cần đạt được: Giúp HS : Cảm nhận đượ

Thêm vào bộ sưu tập

bai soan ngu van 9

Đọc:128Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Ngày 1 tháng 9 năm 2006.Tuần 1 Tiết 1- 2:Văn bản: Phong cách Hồ Chí Minh. lê anh tràA. Mục tiêu cần đạt:

Thêm vào bộ sưu tập

bai soan ngu van 9

Đọc:85Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày 1 tháng 9 năm 2006.Tuần 1 Tiết 1- 2:Văn bản: Phong cách Hồ Chí Minh. lê anh tràA. Mục tiêu cần đạt:

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN NGU VAN 8

Đọc:379Ngày tạo:18/04/2013Download:7

GIAO AN NGU VAN 8

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Ngu van 8

Đọc:129Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài 18 Nhớ rừng (2 tiết)Ông đồCâu nghi vấn (1 tiết)Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh (1 tiết)Tiết 1, 2: Nhớ rừng(Thế Lữ)* Mục tiêu cần đạtGiúp HS - Cảm nhận được niềm khát khao tự d

Thêm vào bộ sưu tập

giao an ngu van 8

Đọc:106Ngày tạo:10/11/2012Download:0

Tiết 42 Ngày dạyI. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS ôn lại kiến thức về ngôi kể đã học ở lớp 6. 2. Kĩ năng: Rèn lĩ năng kể chuyện trước tập thể, kĩ năng kể chuyện kết hợp với miêu tả, biểu

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Ngu van 8

Đọc:97Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Bài 1: - Tôi đi học (2 tiết) - Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ (1 tiết) - Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (1 tiết)Ngày 1/9/2007Tiết 1, 2: Văn bản tôi đi học

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN NGU VAN 8

Đọc:91Ngày tạo:18/07/2013Download:3

Ngày soạn: / / 2011Tiết 1-2: TÔI ĐI HỌC (Thanh Tịnh)A/Mục tiêu bài học:1/ Kiến thức:Cảm nhận đựơc tâm trạng bỡ ngỡ,những cảm giác m

Thêm vào bộ sưu tập

giao an ngu van 8

Đọc:80Ngày tạo:10/11/2012Download:2

Tuần 3Tiết 9 Ngày dạy_________ Mục tiêu: Kiến thức: Giúp học sinh thấy được bộ mặt tàn ác, bất nhân của chế độ xã hội đương thời và tình cảm đau thương của người nông dân cùng khổ trong xã hội

Thêm vào bộ sưu tập

giao an ngu van 8

Đọc:75Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tiết 42 Ngày dạyI. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS ôn lại kiến thức về ngôi kể đã học ở lớp 6. 2. Kĩ năng: Rèn lĩ năng kể chuyện trước tập thể, kĩ năng kể chuyện kết hợp với miêu tả, biểu

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an ngu van 8

Đọc:75Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 8 Tiết 29-30 Ngày soạn…./…./ 2005 Ngày giảng…./…./ 2005Chiếc lá cuối cùng(O. Hen-r

Thêm vào bộ sưu tập

giao an ngu van 8 -

Đọc:73Ngày tạo:10/11/2012Download:2

-HỌC KÌ I---(--(--(--(--(--Tuần 01 Ngày soạn: / / 2011.Lớp 8A Tiết(TKB) : Ngày dạy: / / 2011 Sĩ số: 29 - Vắng:...............Lớp 8B

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an ngu van 8

Đọc:71Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 4 Tiết 13+14 Ngày soạn…./…./ 2005 Ngày giảng…./…./ 2005Kết quả cần đạt:- Thấy được tình cảng khốn

Thêm vào bộ sưu tập

giao an ngu van 8

Đọc:69Ngày tạo:18/07/2013Download:1

Tuần 1Tiết 1-2BÀI 1TÔI ĐI HỌC Thanh TịnhA.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1. Học sinh:-Cảm nhận được tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật “tôi” ở buổi tựu trường

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an ngu van 8

Đọc:64Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn : 23 / 10/ 2007 Ngày giảng : 30/ 10/ 2007Tuần : 10 - bài 10 Tiết : 37

Thêm vào bộ sưu tập

GIAO AN NGU VAN 8

Đọc:57Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Ngày soạn: / / 2011Tiết 1-2: TÔI ĐI HỌC (Thanh Tịnh)A/Mục tiêu bài học:1/ Kiến thức:Cảm nhận đựơc tâm trạng bỡ ngỡ,những cảm giác m

Thêm vào bộ sưu tập

Giao an Ngu van 8

Đọc:57Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Tuần 1.Soạn: Giảng: Tiết 1 + 2 Tôi đi họcThanh Tịnh - A. Mục tiêu cần đạt. Qua tiết học này học sinh : - Cảm nhận được tác phẩm thông qua đ

Thêm vào bộ sưu tập
1