Tìm Kiếm:

thi nghiem mo phong thau kinh mong

Thau kinh mong (TKM)

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết: Ngày soạn:…/…./2008Bài 48Thấu kính mỏngI, Mục tiêu1. Về kiến thức: Cần nắm vững các điểm sau:- Cấu tạo của thấu kính- Phân loại thấu kính: Thấu kính hội tụ và thấu

Thêm vào bộ sưu tập

Thau kinh mong

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết : Bài 06 - 07 THẤU KÍNH MỎNGMỤC TIÊU : Cần nắm vững các điểm sauCấu tạo của thấu kínhPhân loại thấu kính : Thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.Các yếu tố của thấu kín

Thêm vào bộ sưu tập

Trac nghiem ve thau kinh

Đọc:28Ngày tạo:18/07/2013Download:0

...........((( ..........THẤU KÍNH VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN CƠ BẢN CỦA THẤU KÍNH.LensGVTH:TRƯƠNG VĂN KIM.ĐƠN VỊ:TRƯỜNG THPT LÊ LỢI.La Hai,ngày 20 tháng 3 năm 2009.…………………………………………………………………………………………………………………

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap thau kinh mong( tham khao)

Đọc:52Ngày tạo:18/04/2013Download:0

bai tap thau kinh mong( tham khao)

Thêm vào bộ sưu tập

bai tap thau kinh mong( tham khao)

Đọc:38Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài tập trắc nghiệm( thấu kính mỏng). 1, Một vật phẳng nhỏ AB vuông góc vớí trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20cm . Người ta thu được một ảnh của vật AB trên một màn ảnh sau thấu kí

Thêm vào bộ sưu tập

thau kinh mong T1

Đọc:14Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tiết 54+55THẤU KÍNH MỎNGMỤC TIÊUKiến thứcHọc sinh trình bày được cấu tạo và phân loại thấu kính.Học sinh trình bày được các khái niệm: Quang tâm, tiêu điểm, tiêu diện, trục chính, trục phụ, tiêu cự ,

Thêm vào bộ sưu tập

THAU KINH ÔN THI

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

THẤU KÍNH MỎNGI. LÍ THUYẾT1. Khái niệm về vật và ảnh: Vật thật: chùm tới là chùm phân kì* Vật: Là giao của chùm tia tới, chiếu tới dụng cụ

Thêm vào bộ sưu tập

thau kinh

Đọc:43Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài 2 (2 điểm). Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh thật A’B’ cao 2cm. Giữ thấu kính cố định, dời AB lại gần thấu kính một đoạn 45cm thì được ảnh thật A”B” cao 20cm.

Thêm vào bộ sưu tập

thau kinh phan ki

Đọc:69Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Thấu kính phân kì 1, Ảnh của một vật sáng tạo bởi thấu kính phân kì là ảnh nào dưới đây?Chọn câu trả lời đúng: A. Ảnh thật lớn hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật. C. Ảnh thật nhỏ hơn vật. D. Ảnh ảo nhỏ hơ

Thêm vào bộ sưu tập

thau kinh hoi tu

Đọc:57Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Thấu kính hội tụ1, Trước một thấu kính hội tụ, ta đặt vật sáng AB (AB nằm trong tiêu cự). Hãy chọn cách dựng ảnh đúng. Chọn câu trả lời đúng: A. Hình b. B. Hình a. C. Cả ba đáp án đều sai. D. Hình c.

Thêm vào bộ sưu tập

thau kinh 11

Đọc:52Ngày tạo:18/07/2013Download:0

THẤU KÍNH MỎNG********Lý thuyết 1. Tiêu cự - Độ tụ- Tiêu cự là trị số đại số f của khoảng cách từ quang tâm O đến các tiêu điểm chính với quy ước:f 0 với thấu kính hội tụ. f - Khả năng hội tụ hay phâ

Thêm vào bộ sưu tập

Chuyen de: Thau kinh

Đọc:45Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài 2 (2 điểm). Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh thật A’B’ cao 2cm. Giữ thấu kính cố định, dời AB lại gần thấu kính một đoạn 45cm thì được ảnh thật A”B” cao 20cm.

Thêm vào bộ sưu tập

thau kinh 11 2012

Đọc:32Ngày tạo:18/07/2013Download:0

CHƯƠNG VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNGI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG1. Phát biểu nào sau đây là đúng?A. Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang ít thì nhỏ hơn đơn vị.B. Môi trường

Thêm vào bộ sưu tập

KT thau kinh

Đọc:26Ngày tạo:18/07/2013Download:0

BÀI TẬP TỔNG HỢP THẤU KÍNH MỎNGBÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1: Một thấu kính được làm bằng thủy tinh có chiết suất n=1,5 được giới hạn bởi một mặt phẳng và một mặt lồi có bán kính 15 cm đặt trong không khí. Tí

Thêm vào bộ sưu tập

THAU KINH CHI TIET

Đọc:23Ngày tạo:18/07/2013Download:0

THẤU KÍNH MỎNGI. LÍ THUYẾT1. Khái niệm về vật và ảnh: Vật thật: chùm tới là chùm phân kì* Vật: Là giao của chùm tia tới, chiếu tới dụng cụ

Thêm vào bộ sưu tập

thau kinh hoi tu

Đọc:18Ngày tạo:19/07/2013Download:0

thau kinh hoi tu

Thêm vào bộ sưu tập

thau kinh mỏng

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

THẤU KÍNH MỎNGBài 29I. THẤU KÍNH-PHÂN LOẠI THẤU KÍNH Thấu kính là một khối chất trong suốt (thủy tinh, nhựa, .), giới hạn bởi hai mặt cầu hoặc một mặt cầu và một mặt phẳng . Thấu kính mỏng có bề

Thêm vào bộ sưu tập

thau kinh hoi tu

Đọc:12Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Bài 42: THẤU KÍNH HỘI TỤI. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Nhận dạng được thấu kính hội tụ. - Mô tả được sự khúc xạ của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.- Vận dụng kiến thức đã học để giải

Thêm vào bộ sưu tập

de on thi vao lop 10- thau kinh

Đọc:25Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Bài tập về thấu kínhCâu 1:Vật sáng AB được đặt trước thấu kính hội tụ 0 một khoảng d=0A. Thấu kính có tiêu cự f. Aûnh thật A,B,

Thêm vào bộ sưu tập

Ngan Hang Trac Nghiem Kinh Te Vi Mo

Đọc:162Ngày tạo:09/11/2012Download:19

A - câu hỏi trắc nghiệm Chọn câu trả lời1. Lý do nào sau đây không phải là lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học?a. Để biết cách thức người ta phân bổ các tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra các

Thêm vào bộ sưu tập
1