Tìm Kiếm:

tiểu luận chuyên viên chính về công tác đền bù giải phóng mặt bằng

Một số vấn đề về công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng ở Thành phố Hà nội

Đọc:575Ngày tạo:23/11/2011Download:2

trường đại học kinh tế quốc dân khoa kinh tế - quản lý địa chính chuyên đề thực tập tốt nghiệp đề tài: một số vấn đề về công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng ở thành phố hà nội giáo viên hướng

Thêm vào bộ sưu tập

Một số vấn đề về công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng ở Thành phố Hà nội

Đọc:404Ngày tạo:28/02/2012Download:1

trường đại học kinh tế quốc dân khoa kinh tế - quản lý địa chính chuyên đề thực tập tốt nghiệp đề tài: một số vấn đề về công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng ở thành phố hà nội giáo viên hướng

Thêm vào bộ sưu tập

Một số vấn đề về công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng ở Thành phố Hà nội

Đọc:300Ngày tạo:23/11/2011Download:3

trường đại học kinh tế quốc dân khoa kinh tế - quản lý địa chính chuyên đề thực tập tốt nghiệp đề tài: một số vấn đề về công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng ở thành phố hà nội giáo viên hướng

Thêm vào bộ sưu tập

Một số vấn đề về công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng ở Thành phố Hà nội

Đọc:255Ngày tạo:13/05/2012Download:0

trường đại học kinh tế quốc dân khoa kinh tế - quản lý địa chính chuyên đề thực tập tốt nghiệp đề tài: một số vấn đề về công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng ở thành phố hà nội giáo viên hướng

Thêm vào bộ sưu tập

Một số vấn đề về công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng ở Thành phố Hà nội

Đọc:151Ngày tạo:13/08/2012Download:1

lời nói đầu đất nước ta đang trong quá tình cnh-hđh đất nước, nhu cầu sử dụng đất đai cho các mục đích mở mang phát triển đô thị, xây dựng các khu công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cư, các c

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng công tác định giá đất đền bù giải phóng mặt bằng tại khu đô thị N3D Trung Hoà Nhân Chính

Đọc:1141Ngày tạo:23/11/2011Download:2

lời nói đầu nhân dân ta ngày xưa có câu "tấc đất tấc vàng", đến bây giê chúng ta vẫn thấy giá trị mà đất đai mang lại cho con người là không thể kể hết được. trong tiến trình lịch sử của xã hội loài n

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng công tác định giá đất đền bù giải phóng mặt bằng tại khu đô thị N3D Trung Hoà Nhân Chính

Đọc:787Ngày tạo:06/04/2012Download:1

lời nói đầu nhân dân ta ngày xưa cú cõu "tấc đất tấc vàng", đến bõy giờ chúng ta vẫn thấy giá trị mà đất đai mang lại cho con người là không thể kể hết được. trong tiến trình lịch sử của xã hội loài n

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng công tác định giá đất đền bù giải phóng mặt bằng tại khu đô thị N3D Trung Hoà Nhân Chính

Đọc:523Ngày tạo:17/07/2012Download:2

lời nói đầu nhân dân ta ngày xưa có câu "tấc đất tấc vàng", đến bây giờ chúng ta vẫn thấy giá trị mà đất đai mang lại cho con người là không thể kể hết được. trong tiến trình lịch sử của xã hội loài n

Thêm vào bộ sưu tập

Chính sách giá cả đền bù giải phóng mặt bằng cho các công trình xây dựng cơ bản

Đọc:0Ngày tạo:21/05/2014Download:0

Đặt vấn đề. 1. Những căn cứ khoa học để xacs định giá trị đất nhà cửa, hoa màu và các tài sản khác để tính đề bù khi nhà nước thu hồi đất

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng về đền bù giải dự án xây dựng nhà ở phục vụ đối tượng chính sách giải phóng mặt bằng của dự án

Đọc:202Ngày tạo:05/05/2012Download:1

chương i. những lý luận chung về công tác đền bù giải phóng mặt bằng i. vai trò đất đất đai là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia. đất đai có vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế, xã hội của

Thêm vào bộ sưu tập

thực trạng về đền bù giải dự án xây dựng nhà ỏ phục vụ đôi tương chính sách phóng mặt bằng của dự án

Đọc:229Ngày tạo:23/11/2011Download:2

chương i. những lý luận chung về công tác đền bù giải phóng mặt bằng i. vai trò đất đất đai là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia. đất đai có vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế, xã hội của

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng về đền bù giải dự án xây dựng nhà ở phục vụ đôi tượng chính sách phóng mặt bằng của dự án

Đọc:174Ngày tạo:29/01/2012Download:0

chương i. những lý luận chung về công tác đền bù giải phóng mặt bằng i. vai trò đất đất đai là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia. đất đai có vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế, xã hội của

Thêm vào bộ sưu tập

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện gia lâm hà nội

Đọc:481Ngày tạo:13/08/2012Download:4

mục lụclời mở đầu 1lời cam đoan 4chương 1. lý luận chung về đền bù giải phóng mặt bằng 5i. sự cần thiết của công tác đền bù giải phóng mặt bằng 51. một số khái niệm cơ bản 51.1. gi

Thêm vào bộ sưu tập

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn Huyện Gia Lâm – Hà Nội

Đọc:52Ngày tạo:09/01/2014Download:0

Huyện Gia Lâm là khu vực cửa ngõ, khu vực phát triển đô thị ở phía Đông của Thủ đô Hà Nội nơi tập trung các công trình đầu mối giao thông và hạ tầng kỹ thuật của quốc gia c

Thêm vào bộ sưu tập

CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRONG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẮC KỲ

Đọc:263Ngày tạo:26/10/2012Download:2

chuyên đề thực tập tốt nghiệp đề tài: công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong đầu tư dự án tại công ty cổ phần đầu tư bắc kỳ (ví dụ dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp ở hội an) gvhd : th.s ngô

Thêm vào bộ sưu tập

CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRONG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẮC KỲ

Đọc:186Ngày tạo:11/06/2013Download:1

GVHD: Th.s Ngô Thị Phương Thảo CĐ thực tập tốt nghiệp 1 SVTH: Đỗ Thị Bích – Lớp KD BĐS47 Khoa BĐS & Kinh tế tài nguyên CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI:

Thêm vào bộ sưu tập

CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRONG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẮC KỲ

Đọc:0Ngày tạo:09/06/2014Download:0

1. Vấn đề Nhà nước thu hồi đất.. Theo Luật Đất đai 2003 thì: ‘Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sở hữu đất hoặc thu lại đất đã giao cho các tổ chức, cá nhân, UBN

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện chính sách và phương thức đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Đọc:572Ngày tạo:09/01/2012Download:1

lời nói đầu nhu cầu thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia và đầu tư xây dựng các công trình công cộng, phát triển đô thị, các dự án sản xuất, kinh doanh là một tất

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện chính sách và phương thức đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Đọc:522Ngày tạo:23/11/2011Download:4

lời nói đầu nhu cầu thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ých quốc gia và đầu tư xây dựng các công trình công cộng, phát triển đô thị, các dự án sản xuất, kinh doanh là một tất

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện chính sách và phương thức đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Đọc:262Ngày tạo:22/11/2011Download:0

lời nói đầu nhu cầu thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia và đầu tư xây dựng các công trình công cộng, phát triển đô thị, các dự án sản xuất, kinh doanh là một tất

Thêm vào bộ sưu tập
1