Tìm Kiếm:

tieng anh 7 unit 13 b3

unit 13 b3

Đọc:45Ngày tạo:19/07/2013Download:1

Period 83: Unit 13: Activities (B3)Teaching points: After the lesson , Students will know about a new s

Thêm vào bộ sưu tập

E7 UNIT 13 B3

Đọc:23Ngày tạo:19/07/2013Download:0

PERIOD 83 Unit:13 ACTIVITIES Lesson :5 ( B3 - P.136 )I . OBJECTIVES : - By the end of the lesson Ss know more about scuba

Thêm vào bộ sưu tập

E7 Unit 13 B3,5

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Unit 13 – ActivitiesLesson 3- A3, 41- Vocabularyskillful (adj) safe (adj) careful (adj) careless (adj) strict (adj) clear (adj) điêu luyệnan toàncẩn thậnbất cẩn, cẩu thảnghiêm chỉnh, nghiêm kh

Thêm vào bộ sưu tập

English 7-Tiet 87-Unit 13-B3

Đọc:20Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week 29 Date of preparing: 19/03/12Period 87 Date of teaching: 21/03/12UNIT 13: ACTIVITIESSECTION

Thêm vào bộ sưu tập

Anh 7- Unit10-B 3+4- Nam Phuong

Đọc:97Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Teacher: Nguyen Nam PhuongVu Ninth lower secondary schoolLesson plan English 7Date of teaching: 27/1/2010PERIOD 65UNIT 10: STAYING HEALTHYLesson 4: Part B - A bad toothache. (B3+4)I. The aims of the l

Thêm vào bộ sưu tập

doan nghe E7- b3 unit 11

Đọc:28Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tape script : Unit 11: B3Last semester in class 7A, there was a total of 112 days’ absence due to sickness. The total breaks down as follows: most absences – 43 were due to flu. Then came stomach pro

Thêm vào bộ sưu tập

U 13 - B3

Đọc:17Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Date of preparing : March, , 2010.Date of teaching : March, 18th , 2010.PERIOD 85: UNIT 13: (Cont…)Lesson 5: B 3 (P136 -137) Objectives:By the end of this lesson, Ss will be able to underst

Thêm vào bộ sưu tập

Unit 6 - B3

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

2-See a movie3-Listen to music1-Go shopping4-Have a birthday party5-Learn to play the guitarI/.Warmer2-See a movie3-Listen to music1-Go shopping4-Have a birthday party5-Learn to play the guitarI/.warm

Thêm vào bộ sưu tập

Unit 15 B3

Đọc:11Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Tuần: 3 Ngày soạn: /4/ 2009Tiết: 94

Thêm vào bộ sưu tập

GIÁO ÁN English 7-Tiết 37-Unit 6-B3

Đọc:282Ngày tạo:06/03/2013Download:0

Week 13 Date of preparing: 05/11/11Period 37 Date of teaching: 07/11/11UNIT 3: AT HOMESECTION B: LET’S GOLESSON 6: B3 I. Objectives:Educational aims: Students should take part in good activities afte

Thêm vào bộ sưu tập

English 7-Tiet 62-Unit 9-B3- 4

Đọc:80Ngày tạo:19/07/2013Download:2

Week 21 Date of preparing: 08/01/12Period 62 Date of teaching: 10/01/12UNIT 9: AT HOME AND AWAYSEC

Thêm vào bộ sưu tập

UNIT 9 - LESSON B3-4 (G7)

Đọc:54Ngày tạo:19/07/2013Download:0

At home and awayPeriod 59 - lesson 5 - b3,4 - neighbors Unit 9. Sở giáo dục và đào tạo bắc ninhPhòng giáo dục và đào tạo Tiên duI/ VocabularyUnit 9 . At home and away Period 59 - lesson 5

Thêm vào bộ sưu tập

English 7-Tiet 26-Unit 4-B3-4

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week 09 Date of preparing: 10/10/11Period 26 Date of teaching: 12/10/11UNIT 4: AT SCHOOLSECTION B

Thêm vào bộ sưu tập

English 7-Tiet 37-Unit 6-B3

Đọc:21Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week 13 Date of preparing: 05/11/11Period 37 Date of teaching: 07/11/11UNIT 3: AT HOMESECTION B:

Thêm vào bộ sưu tập

English 7-Tiet 92-Unit 14 - B3-4

Đọc:19Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week 31 Date of preparing: 07/04/12Period 92 Date of teaching: 09/04/12UNIT 14: ACTIVITIESSECTION

Thêm vào bộ sưu tập

UNIT 6 - LESSON B3-4 (G7)

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

AB1234567891000123456879012345678910CROSSWORDThey They 9361112They They They They They They In the eveningThey They Unit 6: Lesson 6: B. Let’s Play ( B3) p. 66 Thursday, November 11th, 20

Thêm vào bộ sưu tập

English 7-Tiet 26-Unit 4 (B 3-4)

Đọc:16Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week 09 Date of preparing: 10/10/11Period 26 Date of teaching: 12/10/11UNIT 4: AT SCHOOLSECTION B

Thêm vào bộ sưu tập

English 7-Tiet 99-Unit 15 - B3

Đọc:15Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Week 33 Date of preparing: 21/04/12Period 99 Date of teaching: 23/04/12UNIT 15: GOING OUT SECTION

Thêm vào bộ sưu tập

UNIT 14- LESSON B3-4 (G7)

Đọc:13Ngày tạo:19/07/2013Download:0

Period: 88B 3-4 (Page 145 & 146)UNIT 14FREETIME FUNK010203040506070809101. VOCABULARYaudiencecontestcontestantfolk contestimportTV vieweraudiencecontestcontestantfolk contestTV viewerimportskhán giảcu

Thêm vào bộ sưu tập

diem anh 11b3

Đọc:38Ngày tạo:10/11/2012Download:0

shhs hoten ngsinh m1 m2 m3 d15p1 d15p2 d15p3 d15p4 d15p5 tiet1 tiet2 tiet3 tiet4 tiet5 tiet6 hocky tbm45000734080001 Từ Thị Lệ ánh 14/01/93 9 7 5 5 5 5 35 45000734080002 Phạm Văn Bình 21/10/

Thêm vào bộ sưu tập
1