Tìm Kiếm:

trắc nghiệm hóa vô cơ có đáp án 12

520 câu hỏi trắc nghiệm Hóa vô cơ ôn thi 12 và đại học ( có đáp án)

Đọc:787Ngày tạo:06/03/2013Download:116

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠIVỊ TRÍ – CẤU TẠO – TÍNH CHẤT VẬT LÍCâu 1. Nguyên nhân gây ra những tính chất vật lí chung của kim loại (tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính ánh kim) là A. trong kim loại c

Thêm vào bộ sưu tập

1136 Câu trắc nghiệm hóa vô cơ - Có đáp án - ôn thi đại học

Đọc:451Ngày tạo:06/03/2013Download:48

1131. Khi thêm nước vào một cốc đựng dung dịch CH3COOH thì: (1): Hằng số phân ly ion Kacủa CH3COOH sẽ thay đổi(2): Độ điện ly của CH3COOH sẽ tăng lên (3): Độ dẫn điện của dung dịch sẽ tăng lên (4): pH

Thêm vào bộ sưu tập

trắc nghiệm hóa vô cơ (có đáp án), nhiều file word

Đọc:153Ngày tạo:10/11/2012Download:9

trắc nghiệm hóa vô cơ (có đáp án), nhiều file word

Thêm vào bộ sưu tập

1000 bài trắc nghiệm hóa vô cơ hay có đáp án

Đọc:78Ngày tạo:19/07/2013Download:4

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học dưới đây:Cuối đề thi người ta sẽ cho một loạt khối lượng các nguyên tử có liên quan đến đề thi, ở đây tôi coi như các bạn đang có s

Thêm vào bộ sưu tập

306 câu hỏi trắc nghiệm vô cơ 12 - Có đáp án

Đọc:219Ngày tạo:06/03/2013Download:20

306 câu hỏi trắc nghiệm vô cơ 12 - Có đáp án được tổng hợp từ nhiều nguồn

Thêm vào bộ sưu tập

MỘT SỐ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ CÓ ĐÁP ÁN

Đọc:115Ngày tạo:10/11/2012Download:4

BỘ ĐỀ 1Câu 1: Từ dãy thế điện hoá, những kết luận nào sau đây đúng:1. Kim loại càng về bên trái càng hoạt động( càng dễ bị oxi hoá); các ion của kim loại đó có tính oxi hoá càng yếu (Càng khó bị khử)2

Thêm vào bộ sưu tập

MỘT SỐ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ CÓ ĐÁP ÁN

Đọc:22Ngày tạo:19/07/2013Download:0

BỘ ĐỀ 1Câu 1: Từ dãy thế điện hoá, những kết luận nào sau đây đúng:1. Kim loại càng về bên trái càng hoạt động( càng dễ bị oxi hoá); các ion của kim loại đó có tính oxi hoá càng yếu (Càng khó bị khử)2

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm Vô Cơ 1 + đáp án

Đọc:49Ngày tạo:18/07/2013Download:3

Trắc nghiệm Vô Cơ 1 + đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm Vô Cơ 3 + đáp án

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Trắc nghiệm Vô Cơ 3 + đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm Vô Cơ 4 + đáp án

Đọc:27Ngày tạo:18/07/2013Download:2

Trắc nghiệm Vô Cơ 4 + đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

ÔN TẬP HÓA VÔ CƠ 12 CÓ ĐÁP ÁN

Đọc:195Ngày tạo:10/11/2012Download:23

ÔN TẬP HÓA VÔ CƠ 12 CÓ ĐÁP ÁN

Thêm vào bộ sưu tập

ôn tập hóa vô cơ 12 có đáp án

Đọc:108Ngày tạo:06/03/2013Download:3

Tên đề tài : ÔN TẬP HÓA VÔ CƠ 12 CÓ ĐÁP Á

Thêm vào bộ sưu tập

ÔN TẬP HÓA VÔ CƠ 12 CÓ ĐÁP ÁN

Đọc:25Ngày tạo:19/07/2013Download:1

ÔN TẬP HÓA VÔ CƠ 12 CÓ ĐÁP ÁN

Thêm vào bộ sưu tập

236 bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ ôn 12 và đại học ( Có đáp án)

Đọc:1746Ngày tạo:06/03/2013Download:171

Câu 233. Polime nào có tính cách điện tốt bền được dùng làm ống dẫn nước, vải che mưa và vật liệu điện A. Cao su thiên nhiênB. Thủy tinh hữu cơ C. poli(vinylclorua)D. polietylen Câu 234.

Thêm vào bộ sưu tập

150 câu trắc nghiệm hóa hữu cơ 11-12 có đáp án

Đọc:104Ngày tạo:18/07/2013Download:11

Trắc nghiệm Hóa Hữu cơ phần 1Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các mỗi câu sau đây:     1. Stiren (  ) có công thức tổng quát là: a) CnH2n-6               b) CnH2n-8               c) CnH2n-10    

Thêm vào bộ sưu tập

996 đề trắc nghiệm hóa lớp 12 có đáp án

Đọc:40Ngày tạo:18/07/2013Download:1

996 đề trắc nghiệm hóa lớp 12 có đáp án

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm Hóa vô cơ

Đọc:91Ngày tạo:10/11/2012Download:5

90 câu trắc nghiệm hóa vô cơ1.   Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H gồm 4 chất rắn, đó là Fe và 3 oxit của nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm hóa vô cơ

Đọc:33Ngày tạo:18/07/2013Download:0

Chương 7 - Đại cương kim loại:Câu 1: Cho Al có số hiệu nguyên tử bằng 13. Điều khẳng định nào sau đây sai: A. Al thuộc chu kì 3 phân nhóm chính nhóm III. B. Al là nguyên tố họ p. C. ion Al3+

Thêm vào bộ sưu tập
1