Tìm Kiếm:

trắc nghiệm kế toán tài chính 2

Đề thi trắc nghiệm Kế toán tài chính 2 (60p)khoa kế toán

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

Câu 1. đựoc cấp trên trả hộ tiền nợ người bán hang số tiền 55.000, kế toán ghi :. A,Nợ 336: 55.000/Có331: 55.000 . B, Nợ 331:55.000/Có 336: 55.000. C, Nợ 331: 55.000/Có 136: 55.000

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp

Đọc:803Ngày tạo:13/12/2012Download:43

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệpCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: 50 CÂU 1. Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của kế toána. Hoạt động liên tụcb. Trung thực[*]Đầy đủd. Khách quan

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi trắc nghiệm tài chính 2

Đọc:156Ngày tạo:19/07/2013Download:7

Question 1 Tài trợ tự phát sinh gồm cóa. Khoản phải thu b. Nợ ngắn hạn c. Khoản phải trả d. Hạn mức tín dụng Question 2 Mức độ kiên quyết trong các thủ tục thu hồi nợ quá hạn sẽ tăng dần như sau :a. V

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán hành chính sự nghiệp

Đọc:7552Ngày tạo:13/12/2012Download:488

Đây là câu hỏi trắc nghiệm kế toán hành chính sự nghiệp dành cho hệ cao đẳng trung cấ

Thêm vào bộ sưu tập

Kế toán tài chính 2 - chương 2

Đọc:0Ngày tạo:03/05/2014Download:0

Một số khái niệm:. - Một giao dịch bằng ngoại tệ:. Một giao dịch bằng ngoại tệ là giao dịch . được xác định bằng ngoại tệ hoặc yêu cầu. thanh toán bằng ngoại tệ

Thêm vào bộ sưu tập

ngân hàng trắc nghiệm tài chính tiền tệ- và bài tập toán tài chính

Đọc:377Ngày tạo:13/12/2012Download:37

ngân hàng trắc nghiệm tài chính tiền tệ- và bài tập toán tài chínhngân hàng trắc nghiệm tài chính tiền tệ[ tham khảo]Chương 2: Tài chính doanh nghiệp16. Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp là:a)

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi trắc nghệm kế toán tài chính 2 khoa kế toán ngày 31.12.2010

Đọc:139Ngày tạo:13/12/2012Download:5

Đề thi trắc nghiệm Kế toán tài chính 2 (60p) ngày 31.12.2010 khoa kế toán Câu 1. đựoc cấp trên trả hộ tiền nợ người bán hang số tiền 55.000, kế toán ghi :A,Nợ 336: 55.000/Có331: 55.000 B, Nợ 3

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo trình kế toán tài chính 2

Đọc:964Ngày tạo:13/12/2012Download:156

Khi chọn địa điểm XD phải điều tra nghiên cứu khảo sát thật kỹ về điều kiện kinh tế, địachất, thuỷ văn, kết hợp các yêu cầu về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trước mắt cũng như lâudài. Sau khi đi

Thêm vào bộ sưu tập

Bài giảng kế toán tài chính 2

Đọc:219Ngày tạo:13/12/2012Download:14

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2Biên soạn: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀNCHƯƠNG 1: KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠICHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOA

Thêm vào bộ sưu tập

tài chính kế toán doanh nghiệp 2

Đọc:71Ngày tạo:10/11/2012Download:1

Câu 1 (câu 2 – trang 195): Phân tích tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Trả lời:* Thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN là 1 tất yế

Thêm vào bộ sưu tập

Bài giảng Kế toán tài chính 2

Đọc:26Ngày tạo:18/02/2014Download:4

CHƯƠNG 1. KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG. DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. Mục tiêu của chương:. Học xong chương này sinh viên phải nắm được các kiến thức cơ bản sau:. - Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong

Thêm vào bộ sưu tập

Kế toán tài chính 2 - chương 1

Đọc:0Ngày tạo:03/05/2014Download:0

Khái niệm:. Các khoản phải thu, phải trả nội bộ phản ánh các khoản phải thu, phải trả giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới

Thêm vào bộ sưu tập

Kế toán tài chính 2 - chương 5

Đọc:0Ngày tạo:03/05/2014Download:0

Khái niệm:. B Ð SÐ T l B Ð S g?m:. Nhằm mục . đí h h. ? Quy? n s? d ?ng d?t. ? Nh, m?t ph?n c?a nh . ? Ho?c c? nh c? d?t. ? C o s ? h ? t ?ng. Kh h i đ . đí ch c h o . thuê or. chờ tăng giá

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm Tài chính tiền tệ (Full)

Đọc:780Ngày tạo:13/12/2012Download:100

NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Chương I Câu 1: là 1 loại hàng hóa đặc biệt, được tách ra từ trong thế giới hàng hóa làm vật ngang giá chung trao đổi và mua bán A tài

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Đọc:227Ngày tạo:13/12/2012Download:25

Căn cứ nào sau đây được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ?a. Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn và các chủ thể tham giab. Công cụ tài chính được sử dụng và lãi suấtc. Thời h

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Đọc:190Ngày tạo:13/12/2012Download:14

TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Chng 1. I CƯNG V TÀI CHÍNH VÀ TIN T 1. Trong các thut ng sau ây, thut ng nào phù hp v i khái nim v tin t ca các nhà kinh t: a. Tin hc phí

Thêm vào bộ sưu tập

trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Đọc:171Ngày tạo:13/12/2012Download:9

AChương I:Những vấn đề cơ bản về tiền tệ là loai hang hóa đặc biệt, được tính ra từ trong thế giới hang hóa làm vật ngang giá chung trao đổi và mua bán.[*]Tài chính[*]Hóa tệ[*]Tiền tệ[*]Tín tệlà một l

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi trắc nghiệm tài chính

Đọc:51Ngày tạo:19/07/2013Download:4

Đề 1:Question 1 Nếu bán hàng với điều kiện CBD, người bán sẽChọn một câu trả lời a. Mở tín dụng cho người mua trên một tài khoản mở b. Yêu cầu người mua trả tiền trước khi hàng hóa được gửi đi c. Mở t

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi trắc nghiệm tài chính 1

Đọc:37Ngày tạo:19/07/2013Download:3

Đề 11 Giao dịch nào sau đây là sử dụng ngân quỹ a. Trả cổ tức b. Giảm tồn kho nguyên vật liệu c. Bán đất đai d. Giảm thuế phải nộp Question 2 Nguồn vốn bên ngoài không bao gồm a. Giảm vốn luân chuyển

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

1. Thị trường ngoại hối là nơi nào ? . a. Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ . b. Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ . c. Giao dịch mua bán kim loại quý . d.

Thêm vào bộ sưu tập
1