Tìm Kiếm:

trắc nghiệm kinh tế vi mô và vĩ mô có đáp an

200 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô và vĩ mô có đáp an

Đọc:2056Ngày tạo:13/12/2012Download:184

Đây là 200 câu trắc nghiệm kinh tế vi mô và vĩ mô, có đáp án luôn đó bạn. Học tốt nha

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm kinh tế vi mô - có đáp án

Đọc:1191Ngày tạo:13/12/2012Download:97

1.Khi giá hàng hóa bổ sung thay đổi theo chiều hướng tăng sẻ làm cho đường cầu của 1 hàng hóa. a.Dịch chuyển sang trai b.Dịch chuyển sang phải c.Có Sự di chuyển theo đường cầu sang phải .

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Đọc:1101Ngày tạo:13/12/2012Download:145

Môn: Kinh tế vĩ môCâu 1: Mục tiêu kinh tế vĩ mô của các nước hiện nay bao gồm:a. Với nguồn tài nguyên có giới hạn tổ chức sản xuất sao cho có hiệu quả để thỏa mãn cao nhất nhu cầu của xã hội.b. Hạn ch

Thêm vào bộ sưu tập

50 bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô (đh kinh tế ) - có đáp án

Đọc:1287Ngày tạo:13/12/2012Download:161

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ (Đại học Kinh tế)Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lờiCâu 1: Hàng hóa X có Ep = -0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi trắc nghiệm Kinh Tế Vi Mô (có đáp án) ĐH Ngoại Thương TP HCM

Đọc:1242Ngày tạo:13/12/2012Download:147

Tài liệu bao gồm 50 câu trắc nghiệm môn Kinh Tế Vi Mô dành cho các bạn sv đang ôn thi cuối kì khá hiệu quả. Cuối bài có đáp án trắc nghiệm cho từng câu. Nội dung ôn tập bao gồm các chương sau:Chương 1

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm kinh tế vi mô

Đọc:272Ngày tạo:13/12/2012Download:27

1./ giá sản phẩm X tăng lên dẫn đến phần chi tiêu cho sản phẩm X tăng lên, thì hệ số co giãn của cầu theo giá của sản phẩm X là a) ED1b) EDc) ED=0d) ED=12./ Khi thu nhập tăng lên 10%, khối lượng tiêu

Thêm vào bộ sưu tập

câu hỏi và đáp án trắc nghiệm Kinh tế Vi mô

Đọc:362Ngày tạo:13/12/2012Download:25

[FONT=&amp]Câu 1:[FONT=&amp] Hàng hóa X có Ep = -0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:[FONT=&amp][FONT=&amp]A Tăng lên 5% B Tăng lên 20% [FONT=&amp][FONT=&amp]C Tăng lên 4

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập trắc nghiệm Kinh Tế Vi Mô rất hay!!!! (có đáp án cụ thể) ĐH Kinh Tế TP HCM

Đọc:1603Ngày tạo:13/12/2012Download:176

Tài liệu bao gồm 2 phần: Phần 1 gồm hệ thống bài tập lý thuyết đa dạng: trắc nghiệm, chọn đúng sai, câu hỏi thảo luận cho từng chương. Phần 2 gồm bài tập tự luận thực hành tiêu biểu cho từng chương. C

Thêm vào bộ sưu tập

4 đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô 1 đh kinh tế tp hcm (có đáp án cụ thể)

Đọc:704Ngày tạo:13/12/2012Download:84

Đây là bộ đề thi trắc nghiệm (4 đề) môn Kinh tế vi mô 1 của ĐH Kinh tế TP HCM. Mỗi đề thi gồm 50 câu, đáp án được trình bày ở cuối phần đề thi. Nội dung đề thi gồm những chương sau:Chương 1 Những vấn

Thêm vào bộ sưu tập

trắc nghiệm môn kinh tế vi mô và slide bài giảng vi mô

Đọc:205Ngày tạo:13/12/2012Download:16

trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án kèm theo và slide bài giảng môn vi mô cực kì dễ hiể

Thêm vào bộ sưu tập

trắc nghiệm môn kinh tế vi mô và slide bài giảng vi mô

Đọc:187Ngày tạo:13/12/2012Download:13

trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án kèm theo và slide bài giảng môn vi mô cực kì dễ hiể

Thêm vào bộ sưu tập

trắc nghiệm môn kinh tế vi mô và slide bài giảng vi mô

Đọc:119Ngày tạo:13/12/2012Download:5

trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án kèm theo và slide bài giảng môn vi mô cực kì dễ hiể

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

Đọc:1624Ngày tạo:23/11/2011Download:5

câu hỏi trắc nghiệm 1.đường thể hiện sự phối hợp giữa gdp thực tế và lãi suất mà tại đó cầu tiền cân bằng với cung tiền được gọi là: §­êng thó hiön sù phèi hîp gi÷a gdp thùc tõ vµ l*i suêt mµ t¹i (r)ã

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm + bài tập kinh tế vĩ mô 1

Đọc:815Ngày tạo:13/12/2012Download:107

Trắc nghiệm + bài tập kinh tế vĩ mô 1, phần bài tập có đáp án. có đề thi trắc nghiệm, các ban downveef làm thử nhé.o

Thêm vào bộ sưu tập

Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Đề Thi)

Đọc:692Ngày tạo:17/01/2012Download:80

Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Đề Thi)

Thêm vào bộ sưu tập

tài liệu ôn thi kinh tế vĩ mô trắc nghiệm

Đọc:540Ngày tạo:13/12/2012Download:76

câu hỏi trắc nghiệm :(gồm các câu hỏi và trả lời)1. cho biết câu bình luận sau đây : việc chính phủ tăng chi phí cho quốc phòng mà không tăng thuế có thể làm GNP cao hơn và giá cả thấp hơn trả lời :

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi trắc nghiệm kinh tế Vĩ Mô

Đọc:518Ngày tạo:17/01/2012Download:36

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ * ĐỀ SỐ 1 : Câu 1 : GDP danh nghĩa năm 1997 là 6000 tyû. GDP danh nghĩa năm 1998 là 6500 tyû. Chỉ số giá năm 1997 là 120. Chỉ số giá năm 1998 là 125. Tyû lệ tăng

Thêm vào bộ sưu tập

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Đọc:308Ngày tạo:13/12/2012Download:30

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô3 file nha các bạnRất hay mà không sợ kho

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô khóa trước

Đọc:217Ngày tạo:13/12/2012Download:16

[TABLE="class: tborder, width: 100%, align: center"][TD="class: alt1, bgcolor: #F5F5FF"]Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô khóa trước:ĐỀ SỐ 1 : Câu 1 : GDP danh nghĩa năm 1997 là 6000 tỷ. GDP danh nghĩa

Thêm vào bộ sưu tập

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Đọc:199Ngày tạo:13/12/2012Download:12

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô3 file nha các bạnRất hay mà không sợ kho

Thêm vào bộ sưu tập
1